W Janach jedna kandydatka na sołtysa

28 Kwiecień 2015
Piątek, 24 kwietnia, punkt biblioteczny, godz. 18.00. Na 274 uprawnionych do głosowania, listę obecności podpisało 75 osób. – To sporo - komentowali między sobą mieszkańcy.

Procedura wyboru nowego sołtysa i rady sołeckiej trwała długo, choć w Janach startował tylko jeden kandydat – dotychczasowa sołtyska, Monika Turzańska. Z proceduralnego punktu widzenia, nadal trzeba było zapewnić wymóg tajności głosowania, każdy wyborca musiał podpisać odbiór karty wyborczej, potem zakreślić tzw. krzyżykiem opcję „Za” lub „Przeciw”.

W Janach wydano 62 karty. Za wyborem M. Turzańskiej opowiedziało się 56 głosujących. Czterech wyborców wstrzymało się od głosu. Komisja skrutacyjna uznała dwa głosy za nieważne. Zebranie wiejskie przyjęło sprawozdanie ustępującego sołtysa i rady sołeckiej za poprzednie cztery lata. Sołtysce zwrócono jednak uwagę, że w ocenie mieszkańców zbyt mało uwagi poświęcała problemom pobliskiego Stożnego.

– Proponuję, aby do nowej rady sołeckiej weszło dwóch waszych przedstawicieli – natychmiast zaproponowała M. Turzańska.

Zebranie wiejskie postanowiło spotkać się raz jeszcze. Najlepiej z prezydentem. – Mieszkańcy chcieliby jednoznacznie wyjaśnić zasady podziału pieniędzy z Funduszu Integracyjnego (bonusa ministerialnego) – tłumaczyła nam M. Turzańska. Według mieszkańców, za remont i modernizację dróg gminnych odpowiada miasto, wieś wolałaby przeznaczyć „swoje” pieniądze, otrzymane za zgodne połączenie miasta z gminą, na inne zadania inwestycyjne.

(pm)

wybierz swoje
Barcikowice sołtys Franciszek Kosidło Franciszek Kosidło
Drzonków sołtys Renata Woźniak Renata Woźniak
Jany i Stożne sołtys Monika Turzańska Monika Turzańska
Jargoniewice sołtys Elżbieta Świercz Elżbieta Świercz
Jeleniów sołtys Wojciech Bortnowski Wojciech Bortnowski
Kiełpin sołtys Aneta Walczak Aneta Walczak
Krępa sołtys Janusz Sikora Janusz Sikora
Łężyca sołtys Jolanta Rabęda Jolanta Rabęda
Ługowo sołtys Agnieszka Głuska Agnieszka Głuska
Nowy Kisielin sołtys Andrzej Zalewski Andrzej Zalewski
Ochla sołtys Aleksander Kosowicz Aleksander Kosowicz
Przylep sołtys Mieczysław Momot Mieczysław Momot
Racula sołtys Mirosława Jabłonka Mirosława Jabłonka
Stary Kisielin sołtys Krystyna Koperska Krystyna Koperska
Sucha sołtys Ireneusz Rypson Ireneusz Rypson
Zatonie i Marzęcin sołtys Krzysztof Sadecki Krzysztof Sadecki
Zawada sołtys Jan Smoter Jan Smoter
Zielona Góra prezydent Janusz Kubicki Janusz Kubicki