Jany wybrały nowego sołtysa

15 luty 2019
- Postanowiłem kandydować na nowego sołtysa z szacunku i podziwu dla olbrzymiego dorobku mojej poprzedniczki. Monika Turzańska, jako sołtyska, podniosła tak wysoko poprzeczkę, że będę musiał bardzo się sprężać, aby dorównać jej osiągnięciom – zastrzega Dominik Delikat, nowy sołtys Jan.

Zielona Góra to 17 sołectw i 17 sołtysów. Właśnie kończą czteroletnią kadencję. Mieszkańcy zielonogórskich sołectw wybiorą nowych. Maraton wyborczy rozpoczęło sołectwo Jany, gdzie mieszka 347 osób uprawnionych do głosowania. W zeszły piątek już o godz. 18.00 na salę zebrań wiejskich przybyły 43 osoby, czyli ponad 10 proc. uprawnionych, tym samym nie trzeba było ogłaszać dodatkowego terminu rozpoczęcia zebrania wyborczego, te trwało bite trzy godziny.

Ustępująca sołtyska, Monika Turzańska przedstawiła mieszkańcom sprawozdanie podsumowujące jej czteroletnią kadencję. Potem rozpoczęły się wybory nowego sołtysa i nowej rady sołeckiej.  

- Moje sprawozdanie zajęło trochę czasu, bo mieliśmy się czym pochwalić. Patrzę na te minione lata z dumą, choć nie było łatwo ani mnie, ani mojej rodzinie. Jestem przekonana, że mój następca świetnie da sobie radę, jest przecież związany z naszym sołectwem nie tylko z racji osobistego zamieszkania w Janach, ale także z racji długoletnich i bardzo silnych więzi rodzinnych – poskreśla Monika Turzańska.

O czym jeszcze debatowano podczas wieczoru wyborczego w Janach?

- Kilka otwartych jeszcze spraw nie chciałam zrzucać na barki mojego następcy. Dlatego poprosiłam mieszkańców, aby podjęli decyzję w kilku istotnych punktach, m.in. w sprawie przeznaczenia ok. 550 tys. zł, które zostały nam z kilkumilionowego bonusa ministerialnego, czyli nagrody za zgodne połączenie miasta z gminą. Mieszkańcy postanowili przeznaczyć te jeszcze niewykorzystane pieniądze na budowę nowego boiska wielofunkcyjnego w naszym sołectwie. Oprócz tego podzieliliśmy pieniądze z tegorocznego funduszu sołeckiego – wyjaśnia M. Turzańska.

Kim jest nowy sołtys Jan i Stożnego? Dominik Delikat ma 37 lat. Jak podkreśla była już sołtyska, to osoba bardzo związana z sołectwem: emocjonalnie i zawodowo. To w Janach jego dziadkowie prowadzili dużą pasiekę, na ponad 300 uli, to w Janach jego rodzice wyremontowali stary dom, w którym zamieszkał pan Dominik wraz z najbliższą rodziną, w 2000 r.

- Urodziłem się w Zielonej Górze, mieszkam w Janach, do niedawna prowadziłem firmę produkcyjną, aktualnie pracuję w Lumelu. Praca zawodowa jest bardzo absorbująca, ale postanowiłem kandydować na nowego sołtysa z szacunku i podziwu dla olbrzymiego dorobku mojej poprzedniczki. Monika Turzańska, jako sołtyska, podniosła tak wysoko poprzeczkę, że będę musiał bardzo się sprężać, aby przynajmniej dorównać jej osiągnięciom – zastrzega Dominik Delikat.

Pytany o cele, jakie sobie postawił w nowej roli, odpowiada bez wahania: - Przede wszystkim musimy dokończyć najważniejsze przedsięwzięcia zainicjowane jeszcze za kadencji poprzedniej rady sołeckiej, m.in. doprowadzić do wybudowania boiska wielofunkcyjnego oraz nowej drogi w Stożnym. Kolejnym ważnym wyzwaniem będzie przeprowadzenie kampanii edukacyjnej w celu zwiększenia wiedzy mieszkańców o skutkach wdrożenia tzw. ustawy antysmogowej. Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa w sołectwie, poprzez rozwiązanie kilku problemów komunikacyjnych, to kolejne ważne przedsięwzięcie. Przed nami wiele trudnych zadań, ale mam wspaniałą radę sołecką, liczę też na wsparcie pani M. Turzańskiej.

(pm)

TERMINY WYBORÓW SOŁTYSÓW I RAD SOŁECKICH

* Stary Kisielin – 15 lutego, godz. 17.00 – filia Zielonogórskiego Ośrodka Kultury, ul. Stary Kisielin-Pionierów Lubuskich 53

* Krępa – 22 lutego, godz. 18.00 – świetlica, ul. Krępa-Odrzańska 51

* Barcikowice – 23 lutego, godz. 16.00 – świetlica, ul. Barcikowice 15A

* Drzonków – 4 marca, godz. 18.00 – świetlica, ul. Drzonków-Olimpijska 48A

* Nowy Kisielin – 5 marca, godz. 18.00 – świetlica, ul. Nowy Kisielin-Odrzańska 64

* Jeleniów – 10 marca, godz. 11.00 – świetlica, ul. Jeleniów

* Kiełpin – 11 marca, godz. 18.00 – świetlica, ul. Kiełpin 9

* Przylep – 12 marca, godz. 18.00 – Zespół Edukacyjny nr 6, ul. Przylep-8 Maja 6

* Ługowo – 13 marca, godz. 18.00 – świetlica, ul. Sucha 12

* Sucha – 14 marca, godz. 18.00 – świetlica, ul. Sucha 12

* Łężyca – 15 marca, godz. 18.00 – świetlica, ul. Łężyca-Odrzańska 64

* Racula – 16 marca, godz. 18.00 – świetlica, ul. Racula-Głogowska 64

* Jarogniewice – 18 marca, godz. 18.00 – świetlica, ul. Jarogniewice 23A

* Zawada – 19 marca, godz. 17.30 – świetlica, ul. Zawada-Zielonogórska 62A

* Ochla – 20 marca, godz. 18.00 – świetlica, ul. Ochla-Św. Jadwigi Śląskiej 1

 

*** Pamiętajmy: głosować mogą osoby mieszkające w danym sołectwie, nie trzeba być zameldowanym na pobyt stały. Na liście obecności podajemy swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz podpisujemy się.

Jeśli w tzw. pierwszym terminie (godzina, którą podajemy powyżej) nie będzie wymaganej liczby uprawnionych do głosowania (10 proc. uprawnionych), godzina rozpoczęcia zebrania przesuwa się o 15 minut – dla drugiego terminu nie jest już istotna frekwencja.

TU ZEBRANIA SIĘ ODBYŁY

* Jany/Stożne – 8 lutego, godz. 18.00 – punkt biblioteczny, ul. Jany 3a

* Zatonie/Marzęcin – 13 lutego, godz. 18.00 – świetlica, ul. Zatonie-Zielonogórska 38