Inwestują w lampy, wiaty i place zabaw

20 Listopad 2023
Na placu zabaw w Ochli staną zestawy do ćwiczeń i trampolina, w Krępie, Janach i Przylepie - lampy przy kilku ulicach. Zatonie zyskało wiatę rekreacyjną, Zawada szatnię przy boisku sportowym.

W Zatoniu w sąsiedztwie terenu sportowo-rekreacyjnego powstała drewniana wiata, o którą upominali się mieszkańcy. Inwestycja kosztowała 91 tys. 800 zł. - U nas sporo się dzieje, potrzebne było miejsce do integracji sąsiedzkiej, spotkań towarzyskich i przyjaznych rozmów przy ognisku - mówi sołtys Krzysztof Sadecki. - Dodatkowo, co ucieszyło młodzież, zainstalowaliśmy piłkochwyty przy boisku - mają 30 i 45 metrów.

W Ochli przy ul. Topolowej, w sąsiedztwie przychodni, trwa rozbudowa i doposażenie placu zabaw. - Chcemy, by mieszkańcy byli zdrowi i wysportowani. Dodajemy elementy do placu zabaw: zestawy do ćwiczeń dla dzieci i dorosłych, street workout i trampolinę. W 2024 r. dołożymy kolejne atrakcje - informuje sołtys Dorota Bojar. Koszt zadania to 76 tys. 341 zł.

Do końca roku nowe lampy pojawią się w Krępie przy ul. Odrzańskiej (51 tys. 893 zł, fundusz sołecki), w Nowym Kisielinie przy ul. Leśnej i Sosnowej (35 tys. 328 zł, fundusz sołecki) i w Przylepie przy ul. Działkowej i Leśnej (57 tys. 771 zł, fundusz sołecki).

W Raculi oświetlono ulice: Dunikowskiego (Kosmowskiej), Zakole, Świerkową, Polną, Jaśminową, Saperską. Do końca grudnia energooszczędne lampy staną przy ul. Zielnej. Zadanie kosztowało 388 tys. 512 zł, sfinansowano je z funduszu chodnikowego na lata 2020-2023. Plac rekreacyjno-sportowy przy ul. Rodła doposażono w zabawki i stojaki dla rowerów. Cały teren odwodniono i utwardzono. Plac zyskał drewnianą wiatę, która zostanie wykorzystana przy organizacji imprez sołeckich. - Od kilku lat dopieszczamy plac rekreacyjny - mówi radny Tomasz Sroczyński. - Korzystają z niego mieszkańcy i uczniowie Zespołu Edukacyjnego nr 4. Dorobiliśmy się skrzynki elektrycznej, podłączyliśmy wodę, mamy monitoring. Jesteśmy samowystarczalni.

W Janach rozbudowano oświetlenie - uzupełniono słupy oświetlenia ulicznego oraz rozbudowano przyłącze kablowe. Inwestycja z funduszu sołeckiego zamknęła się w kwocie 36 tys. 39 zł.

Na placu zabaw w Suchej dostawiono elementy małej architektury. To wydatek rzędu 229 tys. zł, pokryty z „chodnikowego” funduszu sołeckiego i budżetu miasta.

Duże inwestycje w dzielnicy Nowe Miasto:

* budowa ścieżki rowerowej Otyń-Niedoradz-Zielona Góra (4,58 km trasy biegnie przez dzielnicę) - 5 mln 835 tys. 840 zł,

* zagospodarowanie terenu Las Odrzański, wykonano szlak pieszo-rowerowy do przystani w Krępie oraz zagospodarowano teren przy przystani - 3 mln 723 tys. 472 zł, w tym dofinansowanie z RPO Lubuskie 2020 - 3 mln 133 tys. 743 zł,

* Przylep, ul. Skokowa - rewitalizacja terenu wokół placu zabaw, budowa pumptracku, rozbudowa i doposażenie placu zabaw - 695 tys. 934 zł z budżetu obywatelskiego,

* Zawada, ul. Sportowa, szatnia przy boisku sportowym - 388 tys. 407 zł z budżetu obywatelskiego.

(rk)