Gminni radni radzili, nie chcą funduszu soleckiego

1 Marzec 2013
Rada Gminy Zielona Góra przyjęła taryfy na wodę ścieki w wersji zaproponowanej przez spółkę ZWiK. Ustaliła też termin wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej w Łężycy.

Przypomnijmy, że w Łężycy dotychczasowa sołtys Krystyna Chamera złożyła rezygnację z powodów zdrowotnych. Zrezygnował także szef tamtejszej Rady Sołeckiej Jarosław Nowicki. Takie bezkrólewie nie może jednak trwać długo w trzeciej najliczniejszej wiosce w gminie. Rada Gminy w piątek ustaliła termin wyborów uzupełniających w Łężycy na 8 marca o godz. 18.00 w Sali bibliotecznej w Łężycy.

Rada przyjęła także plan zagospodarowania przestrzennego terenów w Drzonkowie oraz zatwierdziła stawki taryf za wodę ścieki w wersji przełożonej przed spółkę ZWiK, w której gmina jest udziałowcem (do tych tematów wrócimy w odrębnych publikacjach). Ponadto Rada na wniosek wójta Mariusza Zalewskiego nie wyraziła zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2014 r. środków na fundusz sołecki. – Jest już w gminie jeden fundusz (chodziło o Fundusz Integracyjny – przyp. red.), który skłócił mieszkańców – stwierdził wójt. – Myślę, że to wystarczy. Pieniądze to rzecz, która sprawia, że ludzie dają się ponieść emocjom. Fenicjanie całkiem dobrze wymyślili te pieniądze. Szkoda tylko, że tak mało – dodał sarkastycznie wójt.

(mi)