„Szeryf” honorowym obywatelem gminy

25 Kwiecień 2014
Wójt Mariusz Zalewski osobiście rekomendował radnym, aby ci przyznali niedawno zmarłemu Zbigniewowi „Szeryfowi” Majewskiemu tytuł honorowego obywatela gminy.

Laudacja wójta Zalewskiego (podczas piątkowej sesji) ku czci zmarłego trwała prawie pół godziny. Mówca przypomniał liczne zasługi „Szeryfa” nie tylko dla polskiego sportu, zwłaszcza pięcioboju nowoczesnego i jeździectwa, ale także dla regionu, Zielonej Góry, Drzonkowa i gminy. Zalewski wielokrotnie przypominał upór i niezłomność zmarłego, który dla realizacji swoich planów potrafił „wejść oknem, jeśli był wyrzucany drzwiami”.

– Dla niego nie liczyły się pieniądze, on nie dbał o interes własny, ważna była porywająca wizja i kolejne pomysły do zrealizowania. Do ostatnich swoich dni emanował energią i optymizmem – wspominał wójt Zalewski.

Radni nie mieli wątpliwości i zgodnie zagłosowali za uhonorowaniem „Szeryfa”. Okolicznościowe kwiaty odebrał najstarszy syn Zbigniewa Majewskiego, który zarazem odmówił publicznego wystąpienia.

Gmina Zielona Góra, od 25 kwietnia br., ma trzech honorowych obywateli: Jana Pawła II, ks. Tadeusza Isakowicz-Zaleskiego oraz Zbigniewa Majewskiego.

(pm)

wybierz swoje
Barcikowice sołtys Franciszek Kosidło Franciszek Kosidło
Drzonków sołtys Renata Woźniak Renata Woźniak
Jany i Stożne sołtys Monika Turzańska Monika Turzańska
Jargoniewice sołtys Elżbieta Świercz Elżbieta Świercz
Jeleniów sołtys Wojciech Bortnowski Wojciech Bortnowski
Kiełpin sołtys Aneta Walczak Aneta Walczak
Krępa sołtys Janusz Sikora Janusz Sikora
Łężyca sołtys Jolanta Rabęda Jolanta Rabęda
Ługowo sołtys Agnieszka Głuska Agnieszka Głuska
Nowy Kisielin sołtys Andrzej Zalewski Andrzej Zalewski
Ochla sołtys Aleksander Kosowicz Aleksander Kosowicz
Przylep sołtys Mieczysław Momot Mieczysław Momot
Racula sołtys Mirosława Jabłonka Mirosława Jabłonka
Stary Kisielin sołtys Krystyna Koperska Krystyna Koperska
Sucha sołtys Ireneusz Rypson Ireneusz Rypson
Zatonie i Marzęcin sołtys Krzysztof Sadecki Krzysztof Sadecki
Zawada sołtys Jan Smoter Jan Smoter
Zielona Góra prezydent Janusz Kubicki Janusz Kubicki