Są podpisy - referendum w pierwszej połowie czerwca

25 Marzec 2014
2.312 podpisów zebrali inicjatorzy referendum w gminie. To 800 więcej niż potrzeba. To już pewne – referendum będzie!

Na specjalnej konferencji prasowej w urzędzie gminy Zielona Góra Wisława Glińska, pełnomocnik grupy inicjatywnej ds. referendum w gminie ,wręczyła wójtowi oraz przewodniczącemu rady gminy zebrane na terenie kilkunastu sołectw podpisy, dające zgodę na przeprowadzenie gminnego referendum. Zamiast wymaganych do ważności referendum 1.508 głosów, zebrano ponad 800 podpisów więcej.

– Przekazuję całą gruba teczkę podpisów zebranych przez członków grupy inicjatywnej i mieszkańców gminy, wraz z wnioskiem o przeprowadzenie referendum gminnego w sprawie połączenia miasta Zielona Góra z gminą Zielona Góra – mówiła pełnomocnik.

W. Glińska przekazała 164 listy, na których podpisy złożyło 2.312 mieszkańców gminy. Po chwili wójt gminy Mariusz Zalewski  i przewodniczący rady Jacek Rusiński złożyli swoje podpisy jako mieszkańcy gminy, tym samym podnosząc imponujący wynik do 2.314 oddanych głosów.

- Pierwszą czynnością jaką teraz należy zrobić to zweryfikować złożony wniosek. Musi jej dokonać rada gminy. Powołamy w tym celu ze składu rady komisję, która zajmie się weryfikacją wszystkich podpisów i sprawdzeniem merytorycznych zagadnień z tym związanych, by nie pojawiły się wątpliwości co do samego wniosku. Na tej podstawie zdecydujemy o terminie referendum - powiedział przewodniczący rady gminy Jacek Rusiński.

- Wydaje się , że w pytaniu jakie padnie w referendum mogą się rozstrzygną losy całego regionu. Jeśli mieszkańcy gminy zdecydują w taki czy inny sposób, to będzie miało to wpływ na rozwój miasta, powiatu i wszystkich ościennych gmin. Tak liczne zainteresowanie mieszkańców na pewno świadczy o wysokim poziomie zainteresowania swoją przyszłością – skomentował przekazanie podpisów wójt Mariusz Zalewski.

Reprezentujący władze gminy oraz pełnomocnik grupy inicjatywnej ds. referendum w gminie zgodnie podkreślali, że referendum powinno się odbyć w pierwszej połowie czerwca.

- Mam nadzieję, że termin o który pyta bardzo wiele osób z gminy będzie jak najkrótszy i jak najdogodniejszy i w tym terminie zapraszamy mieszkańców do urn, po to byśmy poznali wolę większości – oznajmiła Wisława Glińska. I podziękowała wszystkim zaangażowanym w akcję zbierania podpisów pod referendum.

(kg)