Okrągłe urodziny Dobrego Startu

10 Październik 2018
Stowarzyszenie Dobry Start z Drzonkowa ma już 15 lat! W minioną niedzielę odbył się urodzinowy piknik.

A wszystko zaczęło się w 2003 roku, kiedy z inicjatywy Wiesława Kuchty powstało stowarzyszenie, którego członkowie postanowili, że chcą pracować na rzecz lokalnej społeczności. Z biegiem lat stowarzyszenie objęło swym zasięgiem inne sołectwa dawnej gminy. Obecnie w ramach stowarzyszenia prowadzone są trzy świetlice: w Zatoniu, Suchej i Drzonkowie, trzy drużyny piłkarskie, biblioteka i punkty biblioteczne. - Prowadzimy TV Nowa Dzielnica, Klub Krótkofalarski SP3PJE, wydajemy lokalny miesięcznik – wylicza W. Kuchta. Członkowie stowarzyszenia pomagają także w organizacji lub sami organizują ok. 40 wydarzeń integrujących lokalną społeczność. W minioną niedzielę odbył się urodzinowy piknik w Drzonkowie, w trakcie którego podziękowano wszystkim osobom, które przyczyniły się do sukcesu. - Dzięki nim Nowa Dzielnica posiada tak wielki kapitał ludzki – dodaje W. Kuchta.

(red)