Okrągłe urodziny Dobrego Startu

10 Październik 2018
Stowarzyszenie Dobry Start z Drzonkowa ma już 15 lat! W minioną niedzielę odbył się urodzinowy piknik.

A wszystko zaczęło się w 2003 roku, kiedy z inicjatywy Wiesława Kuchty powstało stowarzyszenie, którego członkowie postanowili, że chcą pracować na rzecz lokalnej społeczności. Z biegiem lat stowarzyszenie objęło swym zasięgiem inne sołectwa dawnej gminy. Obecnie w ramach stowarzyszenia prowadzone są trzy świetlice: w Zatoniu, Suchej i Drzonkowie, trzy drużyny piłkarskie, biblioteka i punkty biblioteczne. - Prowadzimy TV Nowa Dzielnica, Klub Krótkofalarski SP3PJE, wydajemy lokalny miesięcznik – wylicza W. Kuchta. Członkowie stowarzyszenia pomagają także w organizacji lub sami organizują ok. 40 wydarzeń integrujących lokalną społeczność. W minioną niedzielę odbył się urodzinowy piknik w Drzonkowie, w trakcie którego podziękowano wszystkim osobom, które przyczyniły się do sukcesu. - Dzięki nim Nowa Dzielnica posiada tak wielki kapitał ludzki – dodaje W. Kuchta.

(red)

 

wybierz swoje
Barcikowice sołtys Franciszek Kosidło Franciszek Kosidło
Drzonków sołtys Renata Woźniak Renata Woźniak
Jany i Stożne sołtys Monika Turzańska Monika Turzańska
Jargoniewice sołtys Elżbieta Świercz Elżbieta Świercz
Jeleniów sołtys Wojciech Bortnowski Wojciech Bortnowski
Kiełpin sołtys Aneta Walczak Aneta Walczak
Krępa sołtys Janusz Sikora Janusz Sikora
Łężyca sołtys Jolanta Rabęda Jolanta Rabęda
Ługowo sołtys Agnieszka Głuska Agnieszka Głuska
Nowy Kisielin sołtys Andrzej Zalewski Andrzej Zalewski
Ochla sołtys Aleksander Kosowicz Aleksander Kosowicz
Przylep sołtys Mieczysław Momot Mieczysław Momot
Racula sołtys Mirosława Jabłonka Mirosława Jabłonka
Stary Kisielin sołtys Krystyna Koperska Krystyna Koperska
Sucha sołtys Ireneusz Rypson Ireneusz Rypson
Zatonie i Marzęcin sołtys Krzysztof Sadecki Krzysztof Sadecki
Zawada sołtys Jan Smoter Jan Smoter
Zielona Góra prezydent Janusz Kubicki Janusz Kubicki