Do Raculi pojedziemy nowym rondem?

16 Styczeń 2013
Na drodze tej inwestycji stoją trzy przeszkody: sprawy własnościowe, natężenie ruchu i pieniądze.

O budowę ronda na terenie gminy wiejskiej - na skrzyżowaniu ul. Wrocławskiej ze zjazdem do Raculi - zabiegają od dawna władze miasta. Znalazłoby się tuż za rogatkami Zielonej Góry i – przede wszystkim – poprawiło bezpieczeństwo kierowców wyjeżdżających z Raculi w kierunku Wrocławskiej. Dziś muszą przeciąć czteropasmową drogę prowadzącą do zjazdów z trasy S3, co w godzinach szczytu nie jest bezpiecznym manewrem.

Ponieważ rondo znalazłoby się w ciągu drogi wojewódzkiej, powinna to być inwestycja Zarządu Dróg Wojewódzkich, podległego marszałkowi. Niestety, ze względu na sprawy własnościowe, inwestycja ta nie znalazła się w Wojewódzkim Programie Budowy i Modernizacji Dróg Wojewódzkich w latach 2012-2020, przyjętym przez Zarząd Województwa. - Ale to nie znaczy, że program ten nie będzie w przyszłości modyfikowany i poszerzany o nowe inwestycje, w tym także o przebudowę tego skrzyżowania – zastrzega dyrektor Departamentu Infrastruktury i Komunikacji Urzędu Marszałkowskiego Grzegorz Jankowski. - Będzie to zależało przede wszystkim od uporządkowania spraw własnościowych na tym terenie. Jedna z dróg należy tam bowiem do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Ponadto o podjęciu tej budowy zadecyduje pomiar natężenia ruchu, co jest jednym z najważniejszych kryteriów podejmowania nowych inwestycji drogowych.

Osobnym problemem pozostają oczywiście pieniądze. Koszt przebudowy tego skrzyżowania może wynieść kilka milionów złotych. Rondo wymaga także oświetlenia, co powiększa koszty. Ale sytuacja wygląda optymistycznie. Wiceprezydent Krzysztof Kaliszuk poinformował radnych gminy, że prezydent miasta rozmawiał na ten temat z Zarządem Dróg Wojewódzkich oraz panią marszałek i jest szansa, że to zadanie mogłoby być zrealizowane nawet w ciągu najbliższych dwóch lat ze środków zaoszczędzonych na innych prowadzonych obecnie inwestycjach drogowych. Ale przy założeniu, że wkład własny w wysokości ok. 500 tys. zł zapewni gmina.

- W sprawie sfinansowania tej inwestycji wójt gminy Zielona Góra zadeklarował, że gmina jest zainteresowana częściowym sfinansowaniem tego przedsięwzięcia – zapewnia G. Jankowski. - Jest to oczywiście tylko wstępna deklaracja. Ponadto gmina deklaruje, że przejmie odcinek drogi wojewódzkiej nr 282 od granic miasta do ul. Pocztowej w Starym Kisielinie.

Potwierdza to wójt Mariusz Zalewski: - Chętnie pochylimy się nad tym przedsięwzięciem, udzielimy wsparcia finansowego. Ale oczywiście nie może być tym obciążona tylko gmina, bo rondo będzie służyło także mieszkańcom miasta. Warto też pamiętać, że finansujemy inwestycje drogowe istotne z punktu widzenia mieszkańców miasta, jak np. ul. Syrkiewicza w Nowym Kisielinie, powstała w ramach tzw. schetynówek.

(mi)