Wybory sołtysów w Drzonkowie i Nowym Kisielinie

8 Marzec 2019
Mieszkańcy zdecydowali: sołtysem Drzonkowa, na pięcioletnią kadencję, została ponownie wybrana Renata Woźniak. Sołtysem Nowego Kisielina – Maria Wesołek.

Sołecki maraton wyborczy powoli dobiega półmetka. Łącznie musi się odbyć 17 spotkań wyborczych, bo dokładnie tyle jest sołectw na terenie nowej, powiększonej Zielonej Góry. Prawo nie zezwala, aby wybory radnych dzielnicy Nowe Miasto oraz sołtysów odbywały się w tym samym terminie. Stąd czasowe oddzielenie obu tych elekcji.

Na początku lutego wybrano nowego sołtysa w sołectwie Jany. Potem wybory sołtysów miały miejsce w Starym Kisielinie, Zatoniu, Krępie i Barcikowicach. W pierwszych dniach marca sołtysów wybierali mieszkańcy Drzonkowa i Nowego Kisielina.

Drzonków

Niewielka świetlica wiejska, która powstała na bazie starej remizy strażackiej, ledwie zmieściła 265 przybyłych. Tyle przynajmniej osób wpisało się na listę obecności. Kart do głosowania wydano jednak trochę mniej, bo 247, prawdopodobnie nie wszyscy dotrwali do właściwego głosowania... Uprawnionych do głosowania było znacznie więcej, bo 1.358. Pomimo ciasnoty, zebranie przebiegło spokojnie, trwało aż do godz. 22.00. O poparcie mieszkańców zabiegały dwie kandydatki: dotychczasowa pani sołtys – Renata Woźniak oraz Marika Pacuk. Ta pierwsza zdobyła 135 głosów, ta druga – 110. Dwa głosy były nieważne. R. Woźniak została po raz trzeci sołtysem, tym razem na wydłużoną, pięcioletnią kadencję.

- Mocno przeżyłam te poniedziałkowe wybory. Ale bardzo mnie podbudowało zaufanie mieszkańców, cieszy mnie także, że mogę patrzeć ludziom prosto w oczy, bo sporo nam się udało, wspólnie z radą sołecką, osiągnąć przez te ostatnie lata. Zdaję sobie sprawę, że miałam ułatwione zadanie w postaci sporych pieniędzy z bonusa ministerialnego, prawdziwe schody zaczną się dopiero teraz, gdy trzeba będzie zdobyć nowe źródła finansowania. A wyzwań jest bardzo wiele, przede wszystkim sfinalizowanie wszystkich rozpoczętych inwestycji oraz doprowadzenie do skanalizowania tych miejsc w Drzonkowie, które do dziś nie mają tego typu infrastruktury, np. osiedle Eden. Równie ważnym zadaniem będzie montaż oświetlenia drogowego na ulicach pozbawionych lamp. Bezpieczeństwo ludzi ma dla mnie priorytetowe znaczenie – zapewnia staro-nowa sołtys, R. Woźniak.

A jak przebieg wyborów oceniają bezstronni obserwatorzy?

- W Drzonkowie było ciasno, ale bardzo rzeczowo. Mieszkańców najbardziej interesowały kwestie bezpieczeństwa komunikacyjnego, głównie na wysokości szkoły podstawowej, przez to sołectwo biegnie bowiem droga wojewódzka, tam natężenie ruchu samochodów jest rzeczywiście bardzo duże. Oddanie do użytku tzw. obwodnicy południowej miasta powinno radykalnie rozwiązać ten problem – ocenia Mariusz Zalewski, dyrektor departamentu ds. dzielnicy Nowe Miasto.

Nowy Kisielin

Wtorkowe zebranie wyborcze, na wniosek mieszkańców Nowego Kisielina, rozpoczęło się od minuty ciszy, by uczcić pamięć zmarłego w grudniu zeszłego roku Andrzeja Zalewskiego, poprzedniego sołtysa. Samo zebranie oraz późniejsze wybory przebiegły bardzo spokojnie. Uprawnionych do głosowania było 1.057 osób. Listę obecności podpisało 170 mieszkańców, czyli ponad 10 proc. uprawnionych, nie było zatem potrzeby ogłaszania tzw. drugiego terminu wyborczego. Kart do głosowania wydano 161. Do objęcia urzędu sołtysa zgłosiła się tylko jedna kandydatka – Maria Wesołek, za jej wyborem opowiedziało się 154 głosujących, przeciw było pięć osób, dwa głosy zostały ocenione przez komisję wyborczą jako nieważne.

- Dziękuję mieszkańcom za okazane mi zaufanie, to dla mnie wielki zaszczyt i honor, ale zarazem wielka odpowiedzialność. Muszę bowiem sprostać oczekiwaniom mieszkańców, bo to ich potrzeby będą dla mnie najważniejsze. 18 marca spotkam się z nimi ponownie, aby wspólnie zastanowić się nad największymi wyzwaniami stojącymi przed naszym sołectwem. I choć mój punkt widzenia nie będzie podczas tej debaty najważniejszy, to jednak sądzę, że modernizacja i remonty dróg w sołectwie prawdopodobnie będą dla większości najistotniejsze. Są u nas takie ulice, które od 30 lat czekają na solidną nawierzchnię, gdy pada deszcz, ludzie brodzą w błocie. Tak dalej być nie może – twierdzi nowa sołtyska Nowego Kisielina.

Pytana o osobiste motywacje, dlaczego zdecydowała się kandydować na trudny urząd sołtysa, odpowiedziała bez namysłu: - Czas walki o siebie mam już za sobą. Nie muszę zabiegać o osobiste awanse czy rozwój kariery zawodowej. Teraz mogę innym poświęcić swój czas i energię. Moim marzeniem jest, aby świetlica w Nowym Kisielinie tętniła życiem, aby nasza sołecka społeczność miała silne poczucie wspólnoty.

(pm)

WYBORY SOŁTYSÓW I RAD SOŁECKICH

* Jeleniów – 10 marca, 11.00 – świetlica, ul. Jeleniów

* Kiełpin – 11 marca, 18.00 – świetlica, ul. Kiełpin 9

* Przylep – 12 marca, 18.00 – Zespół Edukacyjny nr 6, ul. Przylep-8 Maja 6

* Ługowo – 13 marca, 18.00 – świetlica, ul. Sucha 12

* Sucha – 14 marca, 18.00 – świetlica, ul. Sucha 12

* Łężyca – 15 marca, 18.00 – świetlica, ul. Łężyca-Odrzańska 64

* Racula – 16 marca, 18.00 – świetlica, ul. Racula-Głogowska 64

* Jarogniewice – 18 marca, 18.00 – świetlica, ul. Jarogniewice 23A

* Zawada – 19 marca, 17.30 – świetlica, ul. Zawada-Zielonogórska 62A

* Ochla – 20 marca, 18.00 – świetlica, ul. Ochla-Św. Jadwigi Śląskiej 1

 

*** Pamiętajmy: głosować mogą osoby mieszkające w danym sołectwie, nie trzeba być zameldowanym na pobyt stały. Na liście obecności podajemy imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz podpisujemy się.

Jeśli w tzw. pierwszym terminie nie będzie wymaganej liczby uprawnionych do głosowania (10 proc.), godzina rozpoczęcia zebrania przesuwa się o 15 minut.