Rozkopany Drzonków i Racula

18 Kwiecień 2015
Rozkopane są główne ulice. Ale to dobry znak. Bo wreszcie, po latach perturbacji z niesolidnymi wykonawcami, skończy się budowa kanalizacji. Tymczasem, dzięki interwencji wiceministra Waldemara Sługockiego, wodociągi szykują się do kolejnej inwestycji w Łężycy.

- Ja się bardzo cieszę, że w końcu coś ruszyło. To dobra wiadomość. Tyle lat czekaliśmy i w końcu się doczekamy, że w Raculi i Drzonkowie będzie kanalizacja – komentuje radny Tomasz Sroczyński. – Wszystko ma być gotowe jesienią. Wtedy będzie można zająć się na poważnie innymi drogami.

W tej chwili na Głogowskiej, Drzonkowskiej i Olimpijskiej pracują cztery brygady. Cztery inne zajmują się m.in. wyposażeniem przepompowni ścieków. – Z robót ziemnych w zasadzie zostało nam wybudowanie głównego kolektora na głównych ulicach i odtworzenie nawierzchni – tłumaczy Beata Jilek, prezes Zielonogórskich Wodociągów i Kanalizacji. – Terminy nie są zagrożone, jesienią wszystko powinno być zakończone.

Tempo prac jest równie dobre przy budowie kanalizacji w Łężycy, Zawadzie i Krępie. Jednak ZWiK poprosiły o wydłużenie czasu inwestycji do końca roku.

- Są problemy z terminami? Mieliście się uporać do końca czerwca! – pytamy panią prezes.

- Ależ skąd! Wszystko idzie bardzo dobrze. Chodzi o oszczędności… - odpowiada prezes Jilek.

W wielu przypadkach jest tak, że ceny uzyskane w przetargach są niższe od cen zawartych w kosztorysie. Dlatego miasto od lat walczy o to, by tak zaoszczędzone pieniądze z funduszy europejskich inwestować w kolejne zadania. Przykład? Ze środków przeznaczonych na budowę kanalizacji i remont ul. Jędrzychowskiej, w kolejnych etapach wyremontowano ul. Sikorskiego, szosę w kierunku Zatonia, a teraz trwa tam budowa ronda.

- Problem w tym, że w warunkach konkursu był termin zakończenia 30 czerwca. Trzeba było go przesunąć – tłumaczy prezes Jilek.

- Dlatego kilka razy jeździliśmy do Warszawy. Bardzo pomógł nam wiceminister Waldemar Sługocki. Udało się. Mamy czas do końca grudnia – opowiada K. Kaliszuk.

- Myślę, że w takich przypadkach warto pomagać władzom samorządowym, dlatego przekonywałem kolegów z ministerstwa ochrony środowiska – potwierdza W. Sługocki. – Było to o tyle łatwiejsze, że Zielona Góra ma opinię miasta, które bardzo dba o ekologię. Chodzi nie tylko o budowę kanalizacji, ale również o projekt ekologicznej komunikacji miejskiej, przestawionej na elektryczne autobusy oraz o kompleksowy projekt odnowy terenów leśnych i parkowych. To się układa w jedną całość.

Oszczędności wynoszą ok. 10 mln zł. Duża część tych pieniędzy zostanie dalej zainwestowana.

- Głównie w niezbędny sprzęt, który i tak musielibyśmy kupić za własne pieniądze – informuje prezes Jilek. – Kupimy specjalistyczny sprzęt do czyszczenia sieci kanalizacyjnej, jedną beczkę asenizacyjną i dwa samochody pogotowia technicznego.

W planie jest też wybudowanie kanalizacji na ul. Apartamentowej. - To jedyna ulica w Łężycy, której nie ujęto w planach budowy sieci. Wszędzie będzie, tylko nie tutaj. I tak musielibyśmy ją wybudować. A tak 2/3 kosztów pokryje Unia Europejska – cieszy się wiceprezydent Kaliszuk.

To plany na najbliższe miesiące. Tymczasem, już w przyszłym tygodniu, pracownicy ZWiK rozpoczną przegląd całej nowej sieci w Łężycy, Zawadzie i Krępie. To pierwszy krok do uruchomienia systemu.

- Później, w ramach rozruchu technologicznego, będziemy uruchamiać i sprawdzać kolejne przepompownie – wyjaśnia prezes Jilek. – Myślę, że w lipcu zaczniemy podłączać pierwszych mieszkańców. Zaczniemy od Zawady, gdzie część domów jest podłączona do innej sieci.

Zainteresowanie mieszkańców jest olbrzymie. Pani prezes ocenia, że ok. 70 proc. mieszkańców wystąpiło o dokumenty niezbędne do podłączenia się do sieci. – Bardzo w tym pomagają sołtysi i radni – mówi B. Jilek.

(tc)

wybierz swoje
Barcikowice sołtys Franciszek Kosidło Franciszek Kosidło
Drzonków sołtys Renata Woźniak Renata Woźniak
Jany i Stożne sołtys Monika Turzańska Monika Turzańska
Jargoniewice sołtys Elżbieta Świercz Elżbieta Świercz
Jeleniów sołtys Wojciech Bortnowski Wojciech Bortnowski
Kiełpin sołtys Aneta Walczak Aneta Walczak
Krępa sołtys Janusz Sikora Janusz Sikora
Łężyca sołtys Jolanta Rabęda Jolanta Rabęda
Ługowo sołtys Agnieszka Głuska Agnieszka Głuska
Nowy Kisielin sołtys Andrzej Zalewski Andrzej Zalewski
Ochla sołtys Aleksander Kosowicz Aleksander Kosowicz
Przylep sołtys Mieczysław Momot Mieczysław Momot
Racula sołtys Mirosława Jabłonka Mirosława Jabłonka
Stary Kisielin sołtys Krystyna Koperska Krystyna Koperska
Sucha sołtys Ireneusz Rypson Ireneusz Rypson
Zatonie i Marzęcin sołtys Krzysztof Sadecki Krzysztof Sadecki
Zawada sołtys Jan Smoter Jan Smoter
Zielona Góra prezydent Janusz Kubicki Janusz Kubicki