Gmina bez funduszu sołeckiego

17 Marzec 2014
- Przed wyborami już nic nie zmieniajmy. Niech zostanie tak, jak jest – mówiła podczas sesji Maria Litwińczuk, sołtyska Starego Kisielina. Radni zgodzili się z nią i nie wprowadzili od przyszłego roku funduszu sołeckiego.

Chodzi o fundusz sołecki uchwalany zgodnie z ustawą. Wówczas jest on fragmentem budżetu gminy i wydatkowanie pieniędzy jest obostrzone szczegółowymi przepisami. Dlatego w wielu gminach go nie wprowadzono. Jego dodatkową zaletą, jest możliwość refundowania części wydatków z budżetu państwa (w zależności od zamożności gminy).

W gminie tak rozumiany fundusz sołecki nie funkcjonował i dalej nie będzie. O jego istnieniu w 2015 r. radni musieli zadecydować do 31 marca. Nie chcieli tego zrobić bez zaciągnięcia opinii sołtysów.

- Przed wyborami już nic nie zmieniajmy. Niech zostanie tak, jak jest – w imieniu wszystkich sołtysów mówiła Maria Litwińczuk, sołtyska Starego Kisielina.

Ustawowego funduszu sołeckiego w gminie nie będzie. Oczywiście pozostanie dotychczas funkcjonujący fundusz sołecki, czyli pieniądze, które gmina oddaje do dyspozycji rad sołeckich. Fundusze te głównie idą na drobne inwestycje i organizację festynów lub paczek dla dzieci.

- Podczas obrad komisji przegłosowaliśmy propozycję zmian w statucie umożliwiającą zwiększenie kwot na fundusz dla najmniejszych sołectw – poinformowała radnych Dorota Bojar, radna z Ochli i szefowa komisji ds. polityki socjalnej, praw człowieka i praworządności.

To propozycja zgłoszona przez Jarosława Berenta, radnego z Ochli. – Dzisiaj fundusz sołecki o niewielkie pieniądze. Od lat rozmawialiśmy o tym, żeby najmniejsze sołectwa dostawały więcej niż to wynika z przelicznika zależnego od ilości mieszkańców – tłumaczył J. Berent. – Propozycja jest taka, żeby takie małe wsie dostawały minimum po 3 tys. zł.

Radni będą pracować nad tym wnioskiem.

Przy okazji wójt Mariusz Zalewski zorganizował mała uroczystość. Z okazji dnia sołtysa wręczył obecnym na sali sołtysom upominki. Najwięcej śmiechu wywołały koszulki z napisem „Sołtys dobry na wszystko”.

(tc)

 

wybierz swoje
Barcikowice sołtys Franciszek Kosidło Franciszek Kosidło
Drzonków sołtys Renata Woźniak Renata Woźniak
Jany i Stożne sołtys Monika Turzańska Monika Turzańska
Jargoniewice sołtys Elżbieta Świercz Elżbieta Świercz
Jeleniów sołtys Wojciech Bortnowski Wojciech Bortnowski
Kiełpin sołtys Aneta Walczak Aneta Walczak
Krępa sołtys Janusz Sikora Janusz Sikora
Łężyca sołtys Jolanta Rabęda Jolanta Rabęda
Ługowo sołtys Agnieszka Głuska Agnieszka Głuska
Nowy Kisielin sołtys Andrzej Zalewski Andrzej Zalewski
Ochla sołtys Aleksander Kosowicz Aleksander Kosowicz
Przylep sołtys Mieczysław Momot Mieczysław Momot
Racula sołtys Mirosława Jabłonka Mirosława Jabłonka
Stary Kisielin sołtys Krystyna Koperska Krystyna Koperska
Sucha sołtys Ireneusz Rypson Ireneusz Rypson
Zatonie i Marzęcin sołtys Krzysztof Sadecki Krzysztof Sadecki
Zawada sołtys Jan Smoter Jan Smoter
Zielona Góra prezydent Janusz Kubicki Janusz Kubicki