W Barcikowicach Franciszek Kosidło nadal sołtysem

28 Kwiecień 2015
Sobota, 25 kwietnia, sala wiejska, godz. 18.00. Na 171 osób uprawnionych do głosowania, przybyło 65 mieszkańców – tyle też wydano kart do głosowania.

W szranki stanęło dwóch kandydatów – dotychczasowy sołtys Franciszek Kosidło oraz Grzegorz Irla. Wszystkie głosy oddane przez zgromadzonych były ważne. Wybory wygrał z dużą przewagą nad konkurentem F. Kosidło – zgromadził 45 głosów.

(pm)