Kolejne sołectwa po wyborach

1 Marzec 2019
W Krępie wybrano nowego sołtysa, Tadeusza Budrewicza. W Barcikowicach bez zmian, tu nadal będzie rządził Franciszek Kosidło. Frekwencja wyborcza w obu sołectwach dopisała.

Od lutego trwa zielonogórski maraton wyborczy. Mieszkańcy 17 sołectw wybierają sołtysów na nową, pięcioletnią kadencję. Za nami wyborcza konfrontacja w Janach, Starym Kisielinie, Zatoniu, Krępie i Barcikowicach. Wszędzie dopisała frekwencja, w tzw. pierwszym wyborczym terminie na listach obecności wpisało się ponad 10 proc. uprawnionych do głosowania.

- Tak duże zainteresowanie jest potwierdzeniem wielkiej roli i znaczenia urzędu sołtysa w naszych miejskich sołectwach. Co prawda, czasami do wyborów przystępuje tylko jeden kandydat, ale mamy także takie sołectwa, gdzie o godność sołtysa ubiega się nawet trzech kandydatów - wyjaśnia Mariusz Zalewski, dyrektor miejskiego departamentu ds. dzielnicy Nowe Miasto.

Krępa

22 lutego o poparcie 555 uprawnionych do głosowania zabiegało trzech panów: Tadeusz Budrewicz, Ryszard Dziadek oraz dotychczasowy sołtys, Janusz Sikora. W głosowaniu wzięło udział 105 osób. To ponad 10 proc. uprawnionych do głosowania, nie trzeba było zatem ogłaszać tzw. drugiego terminu wyborczego. Największe poparcie zdobył T. Budrewicz (51 głosów), który był już sołtysem Krępy cztery lata temu. J. Sikora zdobył 34 głosy, R. Dziadek – 17.

- Najpierw muszę ponownie „wejść” w sołeckie sprawy, by dobrze rozpoznać wszystkie szczegóły. Ale już teraz za najważniejsze zadanie uznaję dokończenie inwestycji kanalizacyjno-wodociągowej oraz przywrócenie ulicom: Młyńskiej, Lipowej oraz Sportowej dobrego stanu technicznego, to nie mogą być polne drogi. Równie ważną inwestycją będzie modernizacja drogi łączącej nasze sołectwo z centrum miasta – wymienia T. Budrewicz.

 

Barcikowice

Następnego dnia, 23 lutego, o dość wczesnej porze, bo o 16.00, o poparcie 172 uprawnionych do głosowania zawalczyło trzech kandydatów. Wśród nich jedna pani – Grażyna Wieczorek. Podobnie jak w Krępie, na zebranie wyborcze przybyło ponad 10 proc. uprawnionych, czyli 64 osoby. Tu także nie trzeba było ogłaszać drugiego terminu wyborczego. Konkurentami G. Wieczorek (zdobyła 19 głosów poparcia) byli: Grzegorz Irla (14 głosów poparcia) oraz dotychczasowy sołtys (sprawuje swoją funkcję już siódmą kadencję), Franciszek Kosidło, który zdobył najwięcej głosów poparcia – 30. Zebranie trwało ok. dwóch godzin i miało spokojny przebieg. Mieszkańcy postanowili w późniejszym terminie zadecydować, na co przeznaczą niewykorzystane jeszcze pieniądze z tzw. bonusa ministerialnego, ok. 350 tys. zł, które sołectwo dostało za zgodne połączenie gminy wiejskiej z miastem.

Staro-nowy sołtys znany jest nie tylko w Barcikowicach z wielkiej lakoniczności swych wypowiedzi. Nawet najbardziej złożone kwestie ujmuje w jednozdaniową formułę. Pytany przez nas o przebieg wyborów, odpowiedział krótko: - Było dużo ludzi, ale było spokojnie, omówiliśmy sprawy, które dla mieszkańców są najważniejsze.

Znacznie bardziej rozmowny był obecny na zebraniu dyrektor M. Zalewski.

- Mieszkańcy Barcikowic sporo czasu poświęcili omówieniu zagrożeń związanych z ruchem drogowym, przez wieś biegnie ruchliwa droga wojewódzka. Tu często dochodzi do stłuczek i kolizji, jakiś rozpędzony samochód wjechał nawet w barierki pobliskiego placu zabaw. Zebrani postanowili zwrócić się do urzędu miasta z próbą o pomoc przy rozwiązaniu tej ważnej dla sołectwa sprawy – wyjaśnił nam M. Zalewski.

(pm)

WYBORY SOŁTYSÓW I RAD SOŁECKICH

 

* Drzonków – 4 marca, 18.00 – świetlica, ul. Drzonków-Olimpijska 48A

* Nowy Kisielin – 5 marca, 18.00 – świetlica, ul. Nowy Kisielin-Odrzańska 64

* Jeleniów – 10 marca, 11.00 – świetlica, ul. Jeleniów

* Kiełpin – 11 marca, 18.00 – świetlica, ul. Kiełpin 9

* Przylep – 12 marca, 18.00 – Zespół Edukacyjny nr 6, ul. Przylep-8 Maja 6

* Ługowo – 13 marca, 18.00 – świetlica, ul. Sucha 12

* Sucha – 14 marca, 18.00 – świetlica, ul. Sucha 12

* Łężyca – 15 marca, 18.00 – świetlica, ul. Łężyca-Odrzańska 64

* Racula – 16 marca, 18.00 – świetlica, ul. Racula-Głogowska 64

* Jarogniewice – 18 marca, 18.00 – świetlica, ul. Jarogniewice 23A

* Zawada – 19 marca, 17.30 – świetlica, ul. Zawada-Zielonogórska 62A

* Ochla – 20 marca, 18.00 – świetlica, ul. Ochla-Św. Jadwigi Śląskiej 1

*** Pamiętajmy: głosować mogą osoby mieszkające w danym sołectwie, nie trzeba być zameldowanym na pobyt stały. Na liście obecności podajemy imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz podpisujemy się.

Jeśli w tzw. pierwszym terminie nie będzie wymaganej liczby uprawnionych do głosowania (10 proc.), godzina rozpoczęcia zebrania przesuwa się o 15 minut.