Na tożsamość tej ziemi składa się wiele dziedzictw

10 Listopad 2023
Lubuskie Towarzystwo Naukowe, które w przyszłym roku będzie obchodziło swoje 60-lecie, jest współorganizatorem wystawy pt. „Dziedzictwa Ziem Zachodnich i Północnych”. Zielonogórzanie mogą ją oglądać na deptaku przy ratuszu.

Wernisaż odbył się 3 listopada z udziałem prof. Wojciecha Strzyżewskiego, rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego, prezydenta Janusza Kubickiego i organizatorów wystawy: dyrektor Instytutu Zachodniego w Poznaniu dr Justyny Schulz i prezes LTN - prof. Małgorzaty Mikołajczak.

Wracamy do korzeni

- Naród, który nie szanuje swej przeszłości nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości - otwierając wystawę. J. Kubicki przypomniał słowa marszałka Józefa Piłsudskiego. - Bardzo się cieszę, że ta wystawa przyjechała do Zielonej Góry. Ważne jest, żebyśmy pamiętali gdzie żyjemy i skąd się tu wzięliśmy.

- Dla Instytutu Zachodniego to też szczególny moment - móc z państwem otwierać wystawę. Bo jest tak, jak powiedział prezydent, że narodom, ale również instytucjom, które nie szanują swoich korzeni, grozi zniknięcie. A my poniekąd wracamy do swoich korzeni, ponieważ Instytut Zachodni powstał po to, żeby dokumentować i towarzyszyć w sposób naukowy procesom przyłączania ziem uzyskanych po II wojnie światowej. (…) Ta wystawa pokazuje wielość dziedzictw, które składają się na tożsamość tej ziemi i uświadamiają jednocześnie jakiej otwartości i kompromisów wymagał proces tworzenia tutaj wspólnoty - dodała dyrektor J. Schulz.

Wystawa jest wynikiem współpracy wielu instytucji - Lubuskiego Towarzystwa Naukowego i konsorcjum pn. Sieć Ziem Zachodnich i Północnych, w którego skład wchodzą: Instytut Śląski z Opola, Instytut Zachodni z Poznania, Centrum Dialogu Przełomy ze Szczecina, Instytut Północny z Olsztyna, Ośrodek Pamięć i Przyszłość z Wrocławia.

Nad wystawą przez kilka miesięcy pracowało ponad 20 specjalistów od powojennej historii ziem zachodnich i północnych. Koncepcję scenograficzną i opracowanie graficzne przygotowała i wykonała firma VIDIFILM.

W walizkach i sercach

- Wystawa składa się z czterech części, w których opowiadamy o różnych kategoriach dziedzictw, z którymi mamy lub mieliśmy do czynienia na ziemiach zachodnich i północnych - powiedziała kurator wystawy, Katarzyna Bock-Matuszyk z Ośrodka Pamięć i Przyszłość - Zaczynamy od tego, co Polacy przybywający tutaj po II wojnie światowej zastali, przechodzimy do tego co ze sobą przywieźli w spakowanych walizkach i w sercach, oraz w pamięci o zwyczajach i relacjach międzyludzkich. Następnie możemy zapoznać się z tym, co zostało wytworzone tutaj przez wyjątkową grupę ludzi przybyłych z różnych stron. Na zakończenie zapraszamy do refleksji nad tym, co zostało utracone przez celowe działania, procesy zmiany życia i sposoby kultywowania tradycji.

Otwarciu wystawy towarzyszyła debata pt. „Dziedzictwa Ziem Zachodnich i Północnych”, która odbyła się w rektoracie UZ. Wzięli w niej udział przedstawiciele Instytutu Zachodniego w Poznaniu, przedstawiciele konsorcjum pn. Sieć Ziem Zachodnich i Północnych oraz historycy - członkowie Lubuskiego Towarzystwa Naukowego.

 

Ewa Sapeńko

rzecznik prasowy

Uniwersytetu Zielonogórskiego