portalsamorządowy.pl - Łączenie samorządów da efekt synergii

10 luty 2013
Samorządy okrzepły trochę, teraz myślą, co zrobić żeby lepiej wypełniać funkcje. Stąd u nas pomysł o połączeniu miasta z gminą. Ale trudno wymagać dążenia do zmian bez zachęty. A wzrost udziałów w PIT to jest zachęta - twierdzi Janusz Kubicki, prezydent Zielonej Góry.

Coraz więcej się mówi o łączeniu miast z okalającymi je gminami. Zielona Góra jest stawiana za przykład, jako ośrodek, który włozył w to przedsięwzięcie bardzo dużo pracy. Coraz więcej innych miast i samorządowców zainteresownych jest doświadczeniami Zielonej Góry. Poniżej fragment wywiadu udzielonego Portalowi Samorządowemu.

Zielona Góra - miasto na prawach powiatu chce połączyć się z gminą Zielona Góra. Czy do połączenia skłoniła was inicjatywa ministerstwa administracji i cyfryzacji? Resort skierował właśnie do konsultacji projekt założeń ustawy o poprawie warunków świadczenia usług przez jednostki samorządu terytorialnego. Jednym z założeń jest właśnie łączenie samorządów.

Janusz Kubicki, prezydent Zielonej Góry: Tak naprawdę w Zielonej Górze o połączeniu miasta z gminą mówi się od kilku jeśli nie kilkunastu lat. Już teraz realizujemy razem z gminą różne elementy związane z funkcjonowaniem jednego i drugiego samorządu. Pewne drogi, związane z obsługą miasta rysujemy już po części po terenie gminy, mamy wspólną komunikację publiczną, wspólne wodociągi, razem realizujemy gospodarkę śmieciowa - to pokazuję, że już jesteśmy w dużej mierze w niektórych elementach połączeni.

Do tego jedną z większych i ważniejszych inwestycji realizujemy z marszałkiem, uniwersytetem i gminą - chodzi o powstanie parku naukowo-technologicznego. Mamy plany zagospodarowania, koncepcje, zamierzenia względem parku, ale ten znajduje się już na terenie gminy. Zatem elementy studium znajdują się w gminie. Chcemy, by dokumenty te w przyszłości były spójne.

W przyszłości to znaczy kiedy? Na jakim etapie jesteście z procesem łączenia?

- Jesienią ubiegłego roku odbyło się spotkanie, na które zaprosiliśmy radnych miejskich i mieszkańców, gdzie oficjalnie na piśmie zwróciliśmy się do gminy, że będziemy dążyć do połączania. Pisemne informacje otrzymali wójt i radni gminy.
Chcemy stworzyć kontrakt - tak to nazwaliśmy - zielonogórski, gdzie zapiszemy wszystkie zobowiązania jednej i drugiej strony, by mieszkańcy wiedzieli co się stanie.
W 17 miejscowościach - sołectwach, które wchodzą w skład gminy przeprowadzamy w styczniu i w lutym cykliczne spotkania. Zaczęliśmy wydawać też gazetę dla mieszkańców, gdzie staramy się rozwiewać wszystkie wątpliwości.

Cały wywiad na stronie portalsamorzadowy.pl