Połączenie miasta z gminą? Prezydent nas mami

3 luty 2013
Nie widzę specjalnych korzyści z połączenia miasta z gminą - mówi radna Sylwia Brońska. - Zresztą, niech mieszkańcy zdecydują o tym w referendum. Ja się pogodzę z ich werdyktem.

NASI RADNI. Sylwia Brońska, Radna z Zawady, wiceprzewodnicząca Rady Gminy Zielona Góra

- Jaki główny cel przyświecał pani w kampanii wyborczej do Rady Gminy?
- Startowałam z hasłami poprawy sytuacji wiejskiej oświaty, służby zdrowia i kanalizacji w Zawadzie i pobliskich wsiach. To, uważałam, najważniejsze sprawy dla mieszkańców.

- Czy udało się te cele osiągnąć?
- Cały czas współpracuję ze szkołą. Organizujemy razem szkolne imprezy np. tydzień zdrowia, zabawy świąteczne, jasełka, festyny. Staram się zawsze zdobyć na nie jakieś pieniądze i to się zwykle udaje. W ośrodku zdrowia przyjmują nie tylko lekarze rodzinni, ale jeszcze specjaliści. Drgnęło na poważnie w kanalizacji. Gmina ma gotową dokumentację. W tym roku przystępujemy do trzeciego etapu kanalizowania Zawady, Krępy i Łężycy, którego finał planowany jest w 2015 r. To będzie duży sukces dla Zawady.
- Czy pani zdaniem Zawada w ostatnich latach rozwija się dynamicznie, czy raczej przeżywa zastój?
- Oczywiście, że się szybko rozwija. I nie tylko Zawada, ale i cała gmina. Nie jest tak, jak sugeruje prezydent Zielonej Góry, że ugrzęźliśmy w jakimś marazmie i czeka nas marna przyszłość. Może prezydent nie wie, ale w samej Zawadzie jest ponad 150 zarejestrowanych podmiotów gospodarczych. Dominują usługi budowlane, transport, handel w internecie, agencje reklamowe i rolnictwo. To znaczy że płacą podatki w gminie. To dobitnie świadczy, że nasza gmina nie stoi w miejscu. Idzie do przodu. Przypomnę, że w Zawadzie powstał pierwszy w gminie orlik za ponad 1,3 mln złotych. Gmina wydała na to ponad 600 tys. zł. Przy boisku powstał piękny plac zabaw. Pieniądze zdobyliśmy z programu „Radosna Szkoła”. Ostatnio nagrodzono naszą bibliotekę. Tydzień temu nasza szkoła odbierała nagrodę za promocję zdrowia. Zmiany widać gołym okiem.

- Czy wieś Zawada skorzystała z funduszy europejskich w latach 2007-2013?
- Może nie było ich za dużo, ale zostały dobrze zainwestowane. Wyremontowaliśmy remizę przy wjeździe do Zawady. Cała inwestycja kosztowała 727 tys. zł, z czego z Unii pozyskaliśmy 580 tys. zł. Za unijne pieniądze jest też plac zabaw na nowym osiedlu, gdzie wybudowało się kilkudziesięciu mieszkańców. Warto też dodać naszych rolników, którzy korzystają z dotacji unijnych np. z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W samej Zawadzie jest ich ok. 70.

- W jakich dziedzinach widzi pani szanse rozwojowe dla swojej miejscowości: w turystyce i rekreacji, przemyśle i rzemiośle, handlu i usługach?
- Zawada, jak i kilka wsi, przyzwoicie sobie radzi w rolnictwie. Rozwija się kilka branż. Wokół rolnictwa będzie rozwijać się gminna gospodarka m.in. turystyka z atrakcyjnymi terenami nad Odrą. Już dziś pod Krępą mamy dobrą ścieżkę edukacyjną.

- Czy połączenie miasta i gminy Zielona Góra to szansa dla Zawady, czy raczej zagrożenie?
- Dla mnie większe jest zagrożenie. Nie widzę specjalnych korzyści. Zielonogórscy prezydenci, tak to odbieram, mamią nas, próbują przekupić jakimś mglistym kontraktem. Taki dokument nie jest żadną gwarancją, że np. nie zlikwidują nam w gminie szkół, czy filii bibliotecznych. Zresztą, niech mieszkańcy zdecydują o tym w referendum. Ja się pogodzę z ich werdyktem.

Michał Iwanowski
mich.iwanowski@gmail.com

 

wybierz swoje
Barcikowice sołtys Franciszek Kosidło Franciszek Kosidło
Drzonków sołtys Renata Woźniak Renata Woźniak
Jany i Stożne sołtys Monika Turzańska Monika Turzańska
Jargoniewice sołtys Elżbieta Świercz Elżbieta Świercz
Jeleniów sołtys Wojciech Bortnowski Wojciech Bortnowski
Kiełpin sołtys Aneta Walczak Aneta Walczak
Krępa sołtys Janusz Sikora Janusz Sikora
Łężyca sołtys Jolanta Rabęda Jolanta Rabęda
Ługowo sołtys Agnieszka Głuska Agnieszka Głuska
Nowy Kisielin sołtys Andrzej Zalewski Andrzej Zalewski
Ochla sołtys Aleksander Kosowicz Aleksander Kosowicz
Przylep sołtys Mieczysław Momot Mieczysław Momot
Racula sołtys Mirosława Jabłonka Mirosława Jabłonka
Stary Kisielin sołtys Krystyna Koperska Krystyna Koperska
Sucha sołtys Ireneusz Rypson Ireneusz Rypson
Zatonie i Marzęcin sołtys Krzysztof Sadecki Krzysztof Sadecki
Zawada sołtys Jan Smoter Jan Smoter
Zielona Góra prezydent Janusz Kubicki Janusz Kubicki