Ronowicz: - Jestem orędowniczką łączenia samorządów

10 Marzec 2013
NASI RADNI. Bożena Ronowicz, radna PiS, przew. komisji rewizyjnej, członek komisji budżetu i finansów

- Czy szefowanie miastem dało inne spojrzenie na pracę radnej?
- Dało niewątpliwie lepszy wgląd w sposób działania administracji publicznej. Zdarza się, że nowym radnym często coś wydaje się niedopuszczalne, np. sprawy związane z wykonaniem jakiś robót przez firmy, które mają złą reputację. To często wynika z samej ustawy o zamówieniach publicznych, przez wybór najtańszych firm. Często też radni próbują się wtrącać w kompetencje prezydenta.

- Jest pani od lat w komisji rewizyjnej. Czym zajmuje się ten zespół?
- Myślę, że nie obrażę innych członków rady, jeśli powiem, że najbardziej zapracowani są członkowie komisji rewizyjnej. Przygotowanie opinii dla Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz projektu uchwały absolutoryjnej dla rady jest dużym obciążeniem czasowym. To opiniowanie jest poprzedzone kontrolą działań prezydenta i jednostek mu podległych. Komisja opiniuje także zasadność skarg mieszkańców, np. ostatnio pracowników Zespołu Szkół Technicznych, na prezydenta, w sprawie odstąpienia od naboru w roku szkolnym 20013/2014. Rozpatrujemy także skargi na przydział mieszkań oraz na zbyt powolną ich sprzedaż. W tym roku skargi zostały zdominowane przez sprawy oświatowe.

- Jak wykorzystała pani budżet z puli radnych?
- Dla klubu radnych PiS najważniejsze są inwestycje drogowe. Z Piotrem Barczakiem wsparłam remont ul. Festiwalowej. Tam był duży problem z parkowaniem. Została wyremontowana ulica, będzie nowy chodnik, przybyło miejsc parkingowych. Stopniowo będziemy się starać o remont mniejszych uliczek. Wspólnie zdecydowaliśmy o remoncie filii biblioteki przy ul. Ptasiej. W tym roku mocno wspomogłam sport, m.in. drużynę footballu amerykańskiego. Początkowo sądziłam, że to jakiś żart. Okazało się jednak, że przedstawiciele klubu są świetnie zorganizowani, sam projekt adresowany jest do nauczycieli i młodzieży. Wsparłam także kartingowy Automobilklub Duet. Mamy piękny obiekt w Starym Kisielinie i europejskiej klasy zawodników. Uznałam także, że warto zainwestować w brakujące wyposażenie sportowe w kilku szkołach i w zaplecze gospodarcze kliku placówkach oświatowych.

- Jaka jest pani opinia na temat powiększenia Zielonej Góry?
- Za czasów mojej prezydentury zmierzałam do połączenia miasta z gminą a nawet z kilkoma gminami. Zielona Góra zainwestowała znaczne pieniądze w strefę przemysłową, w Nowym Kisielinie. Niedobrze by było, gdyby ktoś inny spijał za nas śmietankę, w postaci podatków. Jestem niewątpliwie orędownikiem łączenia samorządów.

(kg)

wybierz swoje
Barcikowice sołtys Franciszek Kosidło Franciszek Kosidło
Drzonków sołtys Renata Woźniak Renata Woźniak
Jany i Stożne sołtys Monika Turzańska Monika Turzańska
Jargoniewice sołtys Elżbieta Świercz Elżbieta Świercz
Jeleniów sołtys Wojciech Bortnowski Wojciech Bortnowski
Kiełpin sołtys Aneta Walczak Aneta Walczak
Krępa sołtys Janusz Sikora Janusz Sikora
Łężyca sołtys Jolanta Rabęda Jolanta Rabęda
Ługowo sołtys Agnieszka Głuska Agnieszka Głuska
Nowy Kisielin sołtys Andrzej Zalewski Andrzej Zalewski
Ochla sołtys Aleksander Kosowicz Aleksander Kosowicz
Przylep sołtys Mieczysław Momot Mieczysław Momot
Racula sołtys Mirosława Jabłonka Mirosława Jabłonka
Stary Kisielin sołtys Krystyna Koperska Krystyna Koperska
Sucha sołtys Ireneusz Rypson Ireneusz Rypson
Zatonie i Marzęcin sołtys Krzysztof Sadecki Krzysztof Sadecki
Zawada sołtys Jan Smoter Jan Smoter
Zielona Góra prezydent Janusz Kubicki Janusz Kubicki