OPINIA. Integracja to przyszłość, separatyzm to porażka

16 Maj 2014
Życie potrafi płatać figle. Niedawno obchodziliśmy 10. rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, a już teraz mieszkańcy gminy Zielona Góra zdecydują czy dojdzie do połączenia gminy z miastem.

Pamiętam okres przed referendum o przystąpieniu Polski do UE. Pamiętam związane z tym emocje. Argumenty zwolenników i przeciwników.

Szczęśliwie Polacy wybrali rozsądek i pragmatyzm. Zwolennicy zmobilizowali się i poszli głosować (zwykle bardziej mobilni są przeciwnicy, bez względu na temat pytania). Mimo krzykliwej propagandy i straszenia rodaków przez przeciwników Unii, wzięło udział w głosowaniu 58,55 proc. uprawnionych. Wynik głosowania 77,45 proc. za przystąpieniem, 22,55 proc. przeciwko. Gdyby frekwencja była poniżej 50 proc., gdyby wynik był inny, nie byłoby Parku Naukowo-Technologicznego, Centrum Rekreacyjno-Sportowego, zmodernizowanego ośrodka w Drzonkowie, licznych dróg i ulic, ścieżek rowerowych, kanalizacji w gminie i mieście, systemu gospodarki odpadami, dopłat dla rolników, licznych świetlic wiejskich i znacznej ilości innych inwestycji ułatwiających codzienne życie.

Podobnie jak przed ponad 10 laty, na „tak” są argumenty związane z przyszłością, na „nie” zarzuty kłamstwa i artykułowany brak zaufania.
Wierzę, że podobnie jak 10 lat wstecz, nastąpi mobilizacja tych, którzy widzą w połączeniu więcej korzyści.
Proszę wybrać przyszłość, nie zamykajmy się w swoich opłotkach, zaufajmy, twórzmy nową jakość, równajmy do najlepszych.

Integracja to przyszłość, separatyzm to porażka.

Lesław Batkowski

wybierz swoje
Barcikowice sołtys Franciszek Kosidło Franciszek Kosidło
Drzonków sołtys Renata Woźniak Renata Woźniak
Jany i Stożne sołtys Monika Turzańska Monika Turzańska
Jargoniewice sołtys Elżbieta Świercz Elżbieta Świercz
Jeleniów sołtys Wojciech Bortnowski Wojciech Bortnowski
Kiełpin sołtys Aneta Walczak Aneta Walczak
Krępa sołtys Janusz Sikora Janusz Sikora
Łężyca sołtys Jolanta Rabęda Jolanta Rabęda
Ługowo sołtys Agnieszka Głuska Agnieszka Głuska
Nowy Kisielin sołtys Andrzej Zalewski Andrzej Zalewski
Ochla sołtys Aleksander Kosowicz Aleksander Kosowicz
Przylep sołtys Mieczysław Momot Mieczysław Momot
Racula sołtys Mirosława Jabłonka Mirosława Jabłonka
Stary Kisielin sołtys Krystyna Koperska Krystyna Koperska
Sucha sołtys Ireneusz Rypson Ireneusz Rypson
Zatonie i Marzęcin sołtys Krzysztof Sadecki Krzysztof Sadecki
Zawada sołtys Jan Smoter Jan Smoter
Zielona Góra prezydent Janusz Kubicki Janusz Kubicki