Budżet radnych. SLD dzieli pieniądze

5 luty 2014
Remont Domu Samotnej Matki, organizacja Biegu Bachusa, naprawa nawierzchni ul. Skrzetuskiego - to niektóre z propozycji, jakie radni SLD chcą zrealizować w tym roku z tzw. puli prezydenckiej.

- Zaproponowaliśmy uwzględnienie w budżecie propozycji, które czasami dotyczą małych, ale niezwykle ważnych działań. Udało nam się uwzględnić wszystkie oczekiwania, z którymi zgłaszali się do nas mieszkańcy, tym bardziej, że nie zamykaliśmy się na żadne środowisko, ani żadne potrzeby. Dążyliśmy do tego, aby zapewnić realizację rożnych potrzeb zgłaszanych przez mieszkańców, począwszy od kulturalnych, a na inwestycjach w infrastrukturę kończąc - tłumaczy Tomasz Nesterowicz.

Oto propozycje, które miałyby być zrealizowane z tzw. kieszonkowego radnych (razem 840 tys. zł). Dział „Zdrowie, pomoc społeczna i wypoczynek”: letni wypoczynek dzieci i młodzieży polonijnej (SWPW) - 60 tys. zł; organizacja ferii i wakacji dla dzieci i młodzieży (ZLOP) - 20 tys.; wyposażenie Dziennego Ośr. Młodz. ul. Słowackiego (Stow. Możesz Inaczej) - 30 tys.; remont Domu Samotnej Matki, ul. Piaskowa (TKOPD) - 45 tys.; wyjazd integracyjny dzieci ze świetlicy terapeutycznej - 10 tys.; adaptacja i doposażenie Ośrodka Socjoterapeutycznego „Gniazdo”, ul. Sikorskiego - 70 tys.; dofinansowanie Zielonogórskiego Stowarzyszenia Amazonek, jubileusz XX-lecia, konferencja „Onkologia XXI wieku” - 10 tys.; remont i adaptacja lokalu przy ul. Kupieckiej 37 B - 60 tys.; badania profilaktyczne, „Promyk” - 10 tys.; prowadzenie punktu ambulatoryjnego przy parafii ewangelickiej - 20 tys.; wyposażenie Ośrodka Opiekuńczo- Leczniczego na Zaciszu - 20 tys.; remont schodów do budynku przy ul. Szarych Szeregów 8 - 8 tys.; „Arka”, pl. Matejki, remont łazienki i przebudowa schodów - 10 tys.; Fundacja Klub Otwartych Drzwi, ul. Wyspiańskiego, wyposażenie sali komputerowej - 10 tys.

Dział „Sport i turystyka”: zakup i montaż urządzeń rekreacyjnych dla dorosłych, ul. Strumykowa 17/19 - 30 tys.; modernizacja bazy szkoleniowej Aeroklubu Ziemi Lubuskiej - 30 tys.; organizacja Biegu Bachusa - 20 tys.; remont i doposażenie Osiedlowego Centrum Rekreacyjnego, ul Armii Ludowej - 40 tys.; organizacja III Zielonogórskiego Półmaratonu - 10 tys.; zakup i montaż urządzeń rekreac. dla dorosłych, boisko „Pod Hubą” - 30 tys.; Zielonogórska Szkoła Szachowa, organizacja dziecięcych rozgrywek „Zielony Mat” - 10 tys.; zakup zieleni na os. Słonecznym i os. Piastowskim oraz remont ławek na boisku przy ul. Cyryla i Metodego - 22 tys.

Dział „Kultura”: organizacja festiwalu Ad Astra - 40 tys.; Studio Tańca F. Czeszyk - 10 tys.; sprowadzenie eksponatu do Muzeum Kolei Szprotawskiej (parowóz dla PTKraj) - 20 tys.; remont Społecznego Ogniska Artystycznego - Lubuskie Towarzystwo Muzyczne - 25 tys.; Galeria Pro Arte - wydanie monografii 10 nieżyjących artystów zielonogórskich „Nie wszystek umrę”, 1 tys. egz. - 40 tys.; zakup przez UM albumów „Winiarstwo” - 20 tys.

Dział „Oświata i wychowanie”: ogrodzenie placu zabaw i zakup nowych urządzeń MP nr 11, ul. Zamenhofa - 10 tys.; żłobek nr 4, ul. Wiśniowa - budowa placu zabaw - 50 tys.; zakup i montaż pracowni językowej, SP nr 7 - 15 tys.; Uniwersytet Zielonogórski, dofinansowanie 37. Międzynarodowej Konferencji dot. rozwojowych i społecznych uwarunkowań konfliktów - 10 tys.; oprawa 250 woluminów czasopism regionalnych (WiMBP) - 25 tys.

Na inwestycje i remonty klub radnych przeznacza 1 mln zł. Na liście znalazły się: remont nawierzchni ul. Strumykowej na odc. od ul. Sulechowskiej do siedziby WBE - 200 tys.; remont nawierzchni ul. Skrzetuskiego - 200 tys.; budowa parkingu przy Ośrodku Rekreacyjnym „Dzika Ochla” - 100 tys.; remont chodników na ul. Porzeczkowej i Agrestowej - 30 tys.; zatoki parkingowe na ul Porzeczkowej i Ananasowej - 30 tys.; bud. zatoki parkingowej i ogrodzenie działki, ul. Słowackiego - 50 tys.; budowa chodnika na odc. ul. Zdrojowa 8 i Potokowa 2 - 30 tys.; remont obiektów KS Gwardia (MOSiR) - 100 tys.; remont i oświetlenie ul. Piastowska 8-14 -40 tys.; oświetlenie ul. Przyrodniczej na Jędrzychowie - 30 tys.; budowa parkingu przy ul. Słowackiej - 20 tys.; remont chodników, ul. Francuska - 20 tys.; remont elewacji obiektu KS Ju-Jitsu, ul. Jaskółcza 30 - 50 tys.; remont ciągu pieszego przy ul. Zachodniej, od przedszkola w kier. ul. Zawadzkiego - 100 tys.

- Bardzo ważne miejsce w naszych propozycjach zajęły potrzeby dzieci i młodzieży. Zależy nam, aby młode pokolenia zielonogórzan były otwarte na świat i aktywne, by w przyszłości były światłymi obywatelami. Jesteśmy przekonani, że najlepszą inwestycją w rozwój Zielonej Góry jest inwestowanie w młodzież – dodaje T. Nesterowicz.

(dsp)