Tak wybieraliście - pieniądze na chodniki, drogi, miejsca festynowe i świetlice

16 Marzec 2013
Postanowiliśmy sprawdzić na co mieszkańcy podzielili Fundusz Integracyjny. Jakie typy zadań są najpopularniejsze?

CHODNIKI – można powiedzieć, że to najpopularniejszy cel, na który mieszkańcy zdecydowali się przeznaczyć pieniądze z Funduszu Integracyjnego. Chodniki będą robione lub remontowane w Janach, Jeleniowie, Kiełpinie, Nowym Kisielinie, Suchej i Zawadzie.

DROGI – Fundusz wesprze budowę dróg, pomoże wprowadzić ulepszenia (np. przejścia dla pieszych, utwardzenie przystanków) na tych już istniejących. Tak będzie w Barcikowicach i Przylepie, Jarogniewicach i Nowym Kisielinie.

MIEJSCA NA FESTYNY I IMPREZY – mieszkańcy chcą i lubią wspólnie się bawić. Fundusz pomoże w zagospodarowaniu placów festynowych, miejsc integracyjnych, pozwoli kupić namioty imprezowe, sprzęt nagłaśniający i oświetlenie. Takie wydatki zaplanowały Drzonków, Jany, Krępa, Ługowo, Nowy Kisielin.

OBIEKTY KULTU – mieszkańcy postanowili też zadbać o kapliczki i krzyże. Tak będzie w Drzonkowie i Nowym Kisielinie.

OŚWIETLENIE I BEZPIECZEŃSTWO – dzięki pieniądzom z Funduszu jaśniej będzie w Drzonkowie i Nowym Kisielinie, a Racula zainwestuje w monitoring.

REMIZY – na Funduszu skorzystają też miejscowe remizy Ochotniczej Straży Pożarnej. Garaż będzie budowany w Starym Kisielinie. Swoje dawne przeznaczenie zmieni po remoncie stary budynek remizy w Janach.

SPORT I PLACE ZABAW – mieszkańcy troszczą się o młodzież, zastrzyk gotówki dostaną planowane obiekty sportowe i rekreacyjno-sportowe w Łężycy i Zawadzie. Plac zabaw powstanie w Drzonkowie, a dzieci z Jan dostaną trampolinę.

ŚWIETLICE – mieszkańcy dbają o miejsca swoich spotkań, dlatego świetlice dostaną nowe wyposażenie, będą remontowane, a nawet budowane od podstaw w Nowym Kisielinie, Raculi, Starym Kisielinie, Zatoniu.

ZABYTKI – miejsca z duszą, przepełnione historią miejscowości, też zyskają na Funduszu. Pieniądze trafią na remont dachu zabytkowego budynku świetlicy w Zatoniu, pomogą zagospodarować zabytkowy park przypałacowy w Ochli, pozwolą ogrodzić poniemiecki cmentarz w Janach.

(dsp)