Miejscy radni zmienili budżet. Są pieniądze na kolejne zadania z Funduszu Integracyjnego

26 Marzec 2013
Jak na zielonogórskie warunki radni poświęcili niewiele czasu na inwestycje miasta w gminie. We wtorek przeznaczyli na ten cel ponad 1,5 mln zł.

Mało kto śledzi zawiłości wydawania pieniędzy z budżetu miasta. Postronny obserwator łatwo może się pogubić. Bo niby pod koniec zeszłego roku radni zapisali w budżecie miasta 3 mln zł na Fundusz Integracyjny. A teraz, już podczas kolejnej sesji, wciąż dzielą te pieniądze! Dlaczego?

Finansowe zawiłości

Bo chcąc wydać pieniądze u sąsiadów najpierw trzeba precyzyjnie opisać o jakie zadanie chodzi i dopiero wówczas trzeba ponownie je przegłosować. I teraz właśnie, po serii zebrań wiejskich, odpowiednie wnioski wpływają do rady i radni zmieniają zapisy w budżecie.

- Większość tych pieniędzy wydamy sami na terenie gminy, bo te inwestycje realizować będzie miasto. Tylko część pieniędzy przekażemy bezpośrednio powiatowi – tłumaczył radnym wiceprezydent Krzysztof Kaliszuk. Chodziło o ponad 1 mln 593 tys. zł z trzy milionowego Funduszu Integracyjnego. Zostanie za nie zrealizowane 21 projektów przegłosowanych przez mieszkańców.

Bukiewicz: - Jestem przeciw

Jako pierwszy swój sprzeciw zgłosił szef klubu PO Mirosław Bukiewicz. – Już na ostatniej sesji przekazałem, że mam trochę inne zdanie. Może większość ma inne zdanie, ale uważam, że podatnik zielonogórski nie ma pewności, że gmina w ogóle zorganizuje referendum przyłączeniowe z miastem i czy będzie się chciała przyłączyć do naszego miasta. Dlatego uważam, że wszelkie środki finansowe z budżetu miasta powinny być przekazane w momencie rozstrzygnięcia referendum - mówił radny Bukiewicz. – Jeżeli już mielibyśmy przekazywać jakieś środki, to na takie projekty jak drogi, które ułatwiałyby poruszanie się na terenie gminy mieszkańcom miasta, a nie jak tutaj widzimy na oświetlenie, place zabaw itd. Ja jako człowiek odpowiedzialny i myślę, że reprezentuję tutaj część mieszkańców, nie zainwestuję środków finansowych podatników zielonogórskich w podatników gminy, jeżeli nie mam pewności, że referendum będzie korzystne. Jestem całym sercem za tym, żeby miasto połączyło się z gminą. Jednak w tej chwili ja nie ryzykowałbym pieniędzy podatników zielonogórskich. Dlatego nie mogę głosować za tym projektem.

Przecież już to uchwaliliśmy

Natychmiast odpowiedział mu prezydent Janusz Kubicki. – To jest realizacja uchwały budżetowej. Ta sama dyskusja już się odbyła. Ja rozumiem, że każdy może zmienić zdanie. Czy jednak można zmieniać reguły w trakcie gry? Jakieś reguły ustaliliśmy i nie powinniśmy ich łamać– mówił prezydent przypominając, że cały czas miasto wspiera różne działania na terenie gminy np. w skansenie w Ochli lub ośrodku w Drzonkowie (zarządza nimi marszałek).

- Teraz próba zmiany reguł zachwiałaby tym procesem. Mieszkańcy gminy nie do końca dają wiarę naszym zapewnieniom, że chcemy coś zrobić na ich terenie, a nie przyłączyć i ich wydrenować. Nie, my chcemy coś zrobić – kontynuował prezydent. – Sami decydują o inwestycjach, bo to jest jak budżet obywatelski. A my stosujemy sprawdzoną zasadę marketingową: żeby wyjąć, najpierw trzeba włożyć. I my to robimy od wielu lat. Przecież w tegorocznym budżecie są dużo większe pieniądze niż te 3 mln zł. Jest ok. 10 mln zł na park w Kisielinie. Uwierzcie mi państwo, park nie znajduje się w mieście. Jest w gminie. Czy powinniśmy to robić? Czy mamy co do tego wątpliwości?

Gdybyśmy wiedzieli jakie cyfry padną w Lotto, to na pewno byśmy ten kupon wypełnili. To trochę jak w tym dowcipie: można się modlić do Boga, żeby wygrać w Lotto i czekać, aż powie „wypełnij kupon”. My ten kupon wypełniamy, bo wierzymy, że będzie dobry wynik.

Musimy być przewidywalni

Z prezydentem zgadzał się radny Kazimierz Łatwiński. – Ja ze zdziwieniem słuchałem w radio panią poseł Bożennę Bukiewicz, że ta decyzja, bo my już ją podjęliśmy przy budżecie, nazwała te 3 mln zł przekupstwem – mówił radny. – Nie bardzo to rozumiem. Fundusz Integracyjny, to dobra podstawa do konkretnej rozmowy z mieszkańcami gminy a nie takich luźnych rozmów, jakie kiedyś były i nie przyniosły żadnego skutku. Nie rozumiem tego przekupstwa. To tak jakby ja poszedł do mieszkańców os. Zastalowskiego i powiedział, że wy tu zrezygnujcie z budowy szkoły, bo prezydent chce was przekupić. Nie powinno się torpedować przyjętej strategii. Ona musi być jednolita. Nie może być tak, że każdy radny czy klub idzie w innym kierunku. Musimy być przewidywalni i konsekwentni w realizacji tego projektu. Dlatego proszę państwa z Platformy Obywatelskiej żeby to przemyśleć, żeby pozostać przy naszej decyzji z grudnia kiedy uchwalaliśmy budżet.

Tych rzeczy brakuje w mieście

Bardziej sceptyczna była koleżanka klubowa Łatwińskiego Bożena Ronowicz. – Ja rozumiem te wątpliwości, bo odczuwam pewien dyskomfort widząc niektóre wydatki, jakie zaplanowali mieszkańcy gminy. Na przykład na zakup wyposażenia do biblioteki. A przecież nasze biblioteki też nie mają dobrego standardu. Lekką ręką wydajemy pieniądze w gminie na rzeczy, których brakuje w mieście – tłumaczyła radna Ronowicz. Nie podobały się jej szczegóły ale nie kwestionowała idei Funduszu Integracyjnego.

- Realizujmy, to co postanowiliśmy. Przecież po połączeniu te wsie, to będzie Zielona Góra, czyli inwestujemy u siebie. Nie ma co dzielić mieszkańców, trzeba ich traktować jednakowo i szanować ich decyzje na co wydają pieniądze – dołączył się radny Tomasz Nesterowicz. – Przecież lotnisko w Babimoście też nie jest w Zielonej Górze, a do niego dokładamy, bo uznaliśmy, że jest to w naszym interesie.

To mieszkańcy wybierali

- Nie dyskutujmy nad wyborami mieszkańców, skoro ustaliliśmy, że to oni mają decydować jak podzielić te 3 mln zł. To ich wybór – zgadzał się z nim radny Radosław Brodzik.
Podobnie myśli prezydent: - Daliśmy im tę władzę, to musimy szanować ich decyzję – tłumaczył i zaraz przypomniał sztandarowy przykład z miejskiego budżetu obywatelskiego – wieżę lęgową dla jeżyków. – Czy ktoś się spodziewał, że coś takiego zielonogórzanie przegłosują? – pytał prezydent.

Przekazanie pieniędzy na Fundusz Integracyjny poparł radny Mariusz Marchewka. – Można mieć wątpliwości czy na tym etapie przekazywać pieniądze do gminy. Należy jednak realizować podjęty projekt. Wyniki badań socjologów przekonują mnie, że do połączenia dojdzie. Ja będę głosował za uchwałą, bo nie głosujemy nad przekazywaniem pieniędzy do wsi w gminie lecz do przyszłych dzielnic Zielonej Góry.
- Jeżeli chcemy przekonać mieszkańców gminy to musimy zainwestować – mówił radny Jacek Budziński. – Powinniśmy jednak na jesieni powtórzyć badania socjologiczne i sprawdzić jakie efekty dają te 3 mln zł. Jeżeli liczba zwolenników połączenia nie będzie rosła, to należy zastanowić czy kontynuować Fundusz Integracyjny.

Radni przegłosowali zmiany w budżecie. Na 18 głosujących 16 było za, dwóch wstrzymało się od głosu (Mirosław Bukiewicz i Marek Kamiński).

Zdania nie zmienia

- Zdania nie zmieniłem. Gotów jestem przeznaczyć nawet trzy razy większe środki, ale po referendum, bo możemy te środki stracić – komentował radny Bukiewicz.

- Myślę, że to w „Łączniku” zacytujemy, co pan powiedział, że w wyniku pozytywnego referendum radny Bukiewicz, jako reprezentant partii rządzącej deklaruje, że te wydatki, które my oferujemy, to nic w porównaniu z tym, co będzie – zapowiedział prezydent.
- Ale podobno prezydent nie redaguje „Łącznika” – padło z sali.
- Nie redaguję, ale poproszę, żeby umieścili – ze śmiechem odpowiedział prezydent. – Gdybyśmy wiedzieli jakie cyfry padną w Lotto, to na pewno byśmy ten kupon wypełnili. To trochę jak w tym dowcipie: można się modlić do Boga, żeby wygrać w Lotto i czekać, aż powie „wypełnij kupon”. My ten kupon wypełniamy, bo wierzymy, że będzie dobry wynik.


Co radni przegłosowali?

(fragment uzasadnienia do uchwały)

 1. Przeniesienia wydatków:
 1. z działu 758 rozdz.75818 §6800 (z rezerwy celowej na pomoc finansową dla Gminy Zielona Góra z przeznaczeniem na tzw. „fundusz integracyjny” – WB gmina) w łącznej kwocie 1.593.000,-zł:
  1. do działu 600 rozdz.60014 §6300 w kwocie 23.700,-zł (DI gmina) – na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Pomoc finansowa dla Powiatu Zielonogórskiego na modernizację chodnika wzdłuż drogi powiatowej w Kiełpinie”,
  2. do działu 600 rozdz.60014 §6300 w kwocie 52.400,-zł (DI gmina) – na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Pomoc finansowa dla Powiatu Zielonogórskiego na budowę chodnika wokół przystanku w Jarogniewicach”,
  3. do działu 600 rozdz.60014 §6300 w kwocie 29.600,-zł (DI gmina) – na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Pomoc finansowa dla Powiatu Zielonogórskiego na budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej w Jeleniowie”,
  4. do działu 600 rozdz.60014 §6300 w kwocie 48.900,-zł (DI gmina) – na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Pomoc finansowa dla Powiatu Zielonogórskiego na budowę chodnika do remizy strażackiej w Suchej”,
  5. do działu 600 rozdz.60016 §2710 w kwocie 31.900,-zł (DI gmina) – na pomoc finansową dla Gminy Zielona Góra na dofinansowanie utwardzenia drogi do Barcikowic Małych,
   • zadania z pkt od a do e zostaną zrealizowane w formie pomocy finansowej dla ww. jednostek samorządu terytorialnego;
  6. do działu 600 rozdz.60016 §6050 w kwocie 30.000,-zł (DI gmina) – na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja ul. Odrzańskiej w Nowym Kisielinie”,
  7. do działu 600 rozdz.60016 §6050 w kwocie 490.000,-zł (DI gmina) – na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja ul. Turystycznej w Przylepie”,
  8. do działu 600 rozdz.60095 §6050 w kwocie 17.600,-zł (DI gmina) – na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika (dokończenie) w Nowym Kisielinie”,
  9. do działu 754 rozdz.75412 §6050 w kwocie 15.000,-zł (DI gmina) – na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oświetlenia terenu wokół remizy strażackiej w Drzonkowie”,
  10. do działu 900 rozdz.90015 §6050 w kwocie 20.000,-zł (DI gmina) – na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oświetlenia ul. Odrzańskiej w Nowym Kisielinie”,
  11. do działu 900 rozdz.90015 §6050 w kwocie 130.000,-zł (DI gmina) – na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oświetlenia na os. Eden w Drzonkowie”,
  12. do działu 900 rozdz.90095 §6050 w kwocie 56.500,-zł (DI gmina) – na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa placu zabaw w Drzonkowie”,
  13. do działu 900 rozdz.90095 §6050 w kwocie 115.100,-zł (DI gmina) – na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa placu festynowego w Krępie”,
  14. do działu 900 rozdz.90095 §6050 w kwocie 35.000,-zł (DI gmina) – na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa placu festynowego wraz z oświetleniem w Nowym Kisielinie”,
  15. do działu 921 rozdz.92109 §6050 w kwocie 355.800,-zł (DI gmina) – na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja świetlicy w Raculi”,
   • zadania z pkt od f do o zostaną zrealizowane na podstawie porozumienia z Gminą Zielona Góra;
  16. do działu 900 rozdz.90095 §6060 w kwocie 22.000,-zł (DI gmina) – na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup kamer na plac festynowy w Raculi”,
  17. do działu 900 rozdz.90095 §6060 w kwocie 17.500,-zł (DP gmina) – na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup altany na plac festynowy w Ługowie”,
  18. do działu 921 rozdz.92109 §4210 w kwocie 23.000,-zł (DP gmina) – na doposażenie kuchni (14.000 zł) i zakup wyposażenia do siłowni (9.000 zł) zlokalizowanych w świetlicy w Nowym Kisielinie,
  19. do działu 921 rozdz.92109 §6060 w kwocie 19.000,-zł (DP gmina) – na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup klimatyzatora do świetlicy w Nowym Kisielinie”,
  20. do działu 921 rozdz.92116 §4210 w kwocie 50.000,-zł (DP gmina) – na zakup wyposażenia do biblioteki w Nowym Kisielinie,
  21. do działu 921 rozdz.92195 §6060 w kwocie 10.000,-zł (DP gmina) – na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup 2. namiotów do organizacji imprez w Drzonkowie”.
   • zakupiony sprzęt i wyposażenie z pkt od p do u zostaną przekazane Gminie Zielona Góra w formie pomocy rzeczowej.

 

 

Artykuły powiązane: 

Kubicki: premier Tusk jest super!

Brachmański do PO: - Nie chcecie dać pieniędzy, bo chcecie trzymać prezydenta za jaja! O co chodzi? O pieniądze na Fundusz Integracyjny. Na małe inwestycje w Janach.