Fundusz Integracyjny - ocenia wiceprezydent Krzysztof Kaliszuk

16 Marzec 2013
- Cieszę się, że nasza idea zyskała zrozumienie wśród mieszkańców. A przecież na początku nie wierzyli, że Fundusz Integracyjny będzie funkcjonował - mówi wiceprezydent Krzysztof Kaliszuk.

Brałem udział w prawie wszystkich spotkaniach dotyczących prezentacji idei połączenia oraz Funduszu Integracyjnego. Na początku mieszkańcy nie wierzyli, że to prawda - po prostu dotąd nie decydowali sami o tak dużych pieniądzach. Przecież na zebraniach wiejskich corocznie rozdzielali, w zależności od wielkości sołectwa, od kilkuset do kilkunastu tysięcy złotych, i to było wszystko, na co mieli bezpośredni wpływ. Teraz podzielili sumy od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy złotych, na jedno sołectwo!

I przestało być ważne, czy dana inwestycja będzie realizowana na terenie gminnym, czy przy drodze należącej do powiatu, czy województwa. Jedynym kryterium wyboru danej inwestycji była potrzeba jej realizacji. Stąd też wybór budowy lub remontu chodników i placów autobusowych przy drogach należących do powiatu (pięć inwestycji) oraz województwa (dwie inwestycje). Prezydent porozumiał się ze starostą oraz marszałkiem i to oni poprzez swoje zarządy dróg zrealizują, z miejskich pieniędzy, inwestycje wskazane przez mieszkańców. Rozpoczęły się też dyskusje - jak podzielić Fundusz Integracyjny w przyszłym roku. Cieszę się, że nasza idea zyskała zrozumienie wśród mieszkańców.

wybierz swoje
Barcikowice sołtys Franciszek Kosidło Franciszek Kosidło
Drzonków sołtys Renata Woźniak Renata Woźniak
Jany i Stożne sołtys Monika Turzańska Monika Turzańska
Jargoniewice sołtys Elżbieta Świercz Elżbieta Świercz
Jeleniów sołtys Wojciech Bortnowski Wojciech Bortnowski
Kiełpin sołtys Aneta Walczak Aneta Walczak
Krępa sołtys Janusz Sikora Janusz Sikora
Łężyca sołtys Jolanta Rabęda Jolanta Rabęda
Ługowo sołtys Agnieszka Głuska Agnieszka Głuska
Nowy Kisielin sołtys Andrzej Zalewski Andrzej Zalewski
Ochla sołtys Aleksander Kosowicz Aleksander Kosowicz
Przylep sołtys Mieczysław Momot Mieczysław Momot
Racula sołtys Mirosława Jabłonka Mirosława Jabłonka
Stary Kisielin sołtys Krystyna Koperska Krystyna Koperska
Sucha sołtys Ireneusz Rypson Ireneusz Rypson
Zatonie i Marzęcin sołtys Krzysztof Sadecki Krzysztof Sadecki
Zawada sołtys Jan Smoter Jan Smoter
Zielona Góra prezydent Janusz Kubicki Janusz Kubicki