Głosujemy za siłownią na powietrzu

19 luty 2014
- Czy dojdzie do połączenia? Sprawa nie jest przesądzona. 7,5 mln zł z bonusa ministerialnego pomogłoby w Drzonkowie rozwiązać wiele problemów dotyczących dróg – uważa prof. Czesław Osękowski.

Zainteresowanie poniedziałkowym (17 lutego) zebraniem wiejskim w Drzonkowie było spore, do wiejskiej remizy przybyło około 70 osób. Wójt rozpoczął od chwalenia gminy, m.in. za zajęcie pierwszego miejsca w VI Rankingu Gmin Województwa Lubuskiego oraz za zdobycie Samorządowego Lidera Edukacji. - Pracowałem wiele lat jako nauczyciel, dla mnie takie wyróżnienie jest szczególne, zwłaszcza w dziedzinie wychowania i dydaktyki – mówił Mariusz Zalewski. Wójt zakończył słowami: - Jestem dumny z gminy Zielona Góra.

Kolejnym punktem była projekcja filmu o Drzonkowie, którego twórcami są członkowie Stowarzyszenia Dobry Start. Po emisji filmu do głosu doszli Rafał Nieżurbida i Krzysztof Wołczyński ze społecznego zespołu ds. przeciwdziałania likwidacji gminy. Panowie zaczęli ostro. I jak zwykle straszyli, że po połączeniu nie zostanie kamień na kamieniu.

R. Nieżurbida: - Stracimy szkoły i subwencje oświatowe, bezpowrotnie. Programy finansowe dla organizacji pozarządowych nie będą miały racji bytu. Nasze gminne nieduże stowarzyszenia nie będą w stanie rywalizować z dużymi miejskimi. W Drzonkowie jest mało rolników. Głos z miasta nie jest głosem rzetelnym. Mówiło się, że PROW nie będzie – to była bujda. To kłamliwe informacje – mówił Nieżurbida.

K. Wołczyński, rzecznik zespołu ds. przeciwdziałania likwidacji: - Działania prowadzone przez miasto to proceder likwidacji gminy. Najważniejsze, to musicie zapamiętać, że nie ma drogi powrotnej. W gminie głosuje się na konkretną osobę, w mieście będziecie skazani na partie – ostrzegał.

Obaj panowie skrytykowali Kontrakt Zielonogórski, nazywając go mało poważnym manifestem.

W drugiej części zebrania, sołtyska Drzonkowa przedstawiła plan finansowy sołectwa na rok 2014, w wysokości ponad 8.600 zł. Znacznie więcej emocji wzbudził podział ponad 250 tys. zł z miejskiego Funduszu Integracyjnego. Pojawiło się kilka propozycji. W ich sprawie głos zabrał wójt Zalewski.

- Pochylmy się nad propozycją realną. Np. w systemie zaprojektuj i wybuduj. Przy budowie dróg często wchodzi trzeci podmiot, np. Zarząd Dróg Wojewódzkich. Będą komplikacje. Budowa dróg to dobry pomysł, ale czy do zrealizowania w tej formule? W Ochli nie zrealizowano Funduszu, w Kisielinie podobnie, więc namawiam by państwo nie zostali skłóceni tym funduszem, który się nazywa integracyjnym – mówił Mariusz Zalewski.

Mieszkańcy Drzonkowa zdecydowali, że tegoroczny Fundusz Integracyjny zostanie przeznaczony na budowę placu rekreacyjno-sportowego, z siłownią na świeżym powietrzu, mini boiskiem i ławeczkami. Druga przegłosowana propozycja dotyczy placu zabaw między ul. Bażantową i Gajową.

Na koniec zebrania głos zabrał prof. Czesław Osękowski:- Czy dojdzie do połączenia? Sprawa nie jest przesądzona. 7,5 mln zł z bonusa ministerialnego pomogłoby w Drzonkowie rozwiązać wiele problemów dotyczących dróg. Natomiast Kontrakt Zielonogórski to są propozycje. Zebraliśmy opinie mieszkańców i nad nimi pracujemy. Koncepcja Kontraktu nabiera realnego kształtu…

Ostatnie słowo miała jednak Antonina Ambrożewicz-Sawczuk, gminna radna: - Każdą uchwałę można zmienić kolejną. Powiem kulturalnie, proszę nie ściemniać. Nie będzie naszego przedstawiciela w radzie miasta. Do tanga trzeba trojga – pozytywna opinia powiatu musi być.

(kg)

wybierz swoje
Barcikowice sołtys Franciszek Kosidło Franciszek Kosidło
Drzonków sołtys Renata Woźniak Renata Woźniak
Jany i Stożne sołtys Monika Turzańska Monika Turzańska
Jargoniewice sołtys Elżbieta Świercz Elżbieta Świercz
Jeleniów sołtys Wojciech Bortnowski Wojciech Bortnowski
Kiełpin sołtys Aneta Walczak Aneta Walczak
Krępa sołtys Janusz Sikora Janusz Sikora
Łężyca sołtys Jolanta Rabęda Jolanta Rabęda
Ługowo sołtys Agnieszka Głuska Agnieszka Głuska
Nowy Kisielin sołtys Andrzej Zalewski Andrzej Zalewski
Ochla sołtys Aleksander Kosowicz Aleksander Kosowicz
Przylep sołtys Mieczysław Momot Mieczysław Momot
Racula sołtys Mirosława Jabłonka Mirosława Jabłonka
Stary Kisielin sołtys Krystyna Koperska Krystyna Koperska
Sucha sołtys Ireneusz Rypson Ireneusz Rypson
Zatonie i Marzęcin sołtys Krzysztof Sadecki Krzysztof Sadecki
Zawada sołtys Jan Smoter Jan Smoter
Zielona Góra prezydent Janusz Kubicki Janusz Kubicki