Zawada przyjęła Fundusz Integracyjny, od razu na dwa lata!

12 Marzec 2013
Zawada jako ostatnie sołectwo w gminie wiejskiej rozdysponowało pulę Funduszu Integracyjnego od miasta. Pieniądze trafią na budowę dwóch chodników oraz plac rekreacyjno-sportowy.

To było trzecie podejście wsi Zawada do Funduszu. Na poprzednich dwóch zebraniach wiejskich dyskutowano, zgłaszano propozycje i pytania. W końcu, na wtorkowym zebraniu udało się Fundusz przegłosować. Co więcej, sołectwo przyjęło też uchwałę o przeznaczeniu swojej puli Funduszu na rok 2014. Przypomnijmy, że miasto Zielona Góra przyznało Zawadzie 280 tys. zł w tym roku i drugie tyle w przyszłym w ramach Funduszu Integracyjnego.

Tak dzielimy pieniądze

Tegoroczna pula pieniędzy będzie podzielona na trzy części:
30 tys. zł trafi na budowę chodnika przy ul. Zielonogórskiej,
50 tys. zł na remont chodnika przy ul. Szkolnej,
200 tys. zł na uaktualnienie projektu budowy placu rekreacyjno-sportowego przy ul. Sportowej oraz rozpoczęcie realizacji tego przedsięwzięcia.

Z kolei przyszłoroczna pula w całości ma być przeznaczona na dokończenie tej inwestycji. Te propozycje przeszły w głosowaniu przytłaczającą większością głosów. Inaczej było z propozycją zgłoszoną przez radną z Zawady Sylwię Brońską, która chciała, by część Funduszu trafiła na budowę oświetlenia przy ul. Cmentarnej. Poparło ją 10 mieszkańców, 15 było przeciw. Pomysł upadł.

Sołtys Jan Smoter podkreślił, że inwestycje te zostały wybrane z kilku powodów, m.in. dlatego, że nie wymagają one procedur przetargowych.

Problem z autobusami

Oprócz spraw finansowych, na zebraniu poruszono problem tłoku w autobusie linii 22. – Podczas porannego kursu o 7.20 tłok jest tak duży, że nie da się jeździć – mówił mieszkaniec Zawady Krzysztof Bilski. – Coś trzeba z tym zrobić, np. puścić więcej kursów, lub bardziej pojemny autobus.

Będzie kanalizacja

Wicewójt Ireneusz Bogucewicz zapewnił, że sprawa tego kursu będzie negocjowana z MZK. Z kolei wójt Mariusz Zalewski poinformował, że została podpisana umowa między Zielonogórskimi Wodociągami i Kanalizacą sp. z o.o. oraz Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie z funduszy unijnych III etapu kanalizacji, obejmującej wsie Zawada, Krępa i Łężyca. Przyznał, że będzie potrzebny do tego ok. 19-milionowy wkład własny gminy, choć ostateczna kwota będzie znana po przetargu. – Terminy brzegowe są takie, że inwestycja powinna ruszyć w tym roku, a zakończyć się w 2015 r. – dodał wójt.

(mi)

Fot. Michał Iwanowski