Była kłótnia – nie ma funduszu

27 luty 2013
Zebranie wiejskie w Zawadzie nie podzieliło Funduszu Integracyjnego. Dyskusję storpedowali przeciwnicy połączenia miasta i gminy. – Rozumiem, że na zebrania przychodzi więcej przeciwników, ale przedstawcie jakąś alternatywę: co chcecie zrobić, żeby gmina się rozwijała? – apelował wiceprezydent Krzysztof Kaliszuk.

Apel wiceprezydenta Kaliszuka pozostał jednak bez echa. Zebranie wiejskie, które miało podzielić 280 tys. zł Funduszu Integracyjnego, było połączone z prezentacją w sprawie połączenia gmin. Lecz w ferworze kłótni i wzajemnych oskarżeń, utonęły nieliczne głosy zwolenników połączenia, jak np. głos pani Marii: - Kiedy wreszcie gmina zrobi nam kanalizację, kiedy wreszcie załatacie nam dziury w drogach, panie wójcie?! Ile dziesiątków lat mamy jeszcze na to czekać?! Może lepiej się połączmy z miastem, przynajmniej jest jakaś szansa, że to się zmieni.

Takie głosy szybko zostały jednak zakrzyczane przez liczniejszych przeciwników integracji z miastem. Próbowano także zakrzyczeć K. Kaliszuka, który w sprawie kanalizacji mówił bez ogródek: - Gmina w tej sprawie chowa głowę w piasek. Niech wójt powie mieszkańcom, że na III etap kanalizacji obejmującej Zawadę i Krępę, gmina musi wziąć 19 mln zł kredytu, a na to jej nie stać. Nie macie wyjścia: musicie albo wziąć ogromny kredyt, albo połączyć się z miastem.

- Gmina nie wycofała się z III etapu skanalizowania tych wsi – oponował wicewójt Ireneusz Bogucewicz. K. Kaliszuk jednak punktował dalej: - Łatwo krzyczeć i krytykować dobre pomysły. Ale przedstawcie alternatywę: co zrobić, żeby gmina się rozwijała. Przecież zarówno miasto jak i gmina stoją przed wyzwaniami cywilizacyjnym, choćby takimi jak starzejące się społeczeństwo. A ile w gminie macie Domów Opieki Społecznej? Żadnego.

Na to głos zabrał wójt Bojadeł Grzegorz Doszel, który zaproponował, żeby miasto Zielona Gora po połączeniu w jakimś stopniu… zrekompensowało powiatowi ziemskiemu koszty utrzymania domów opieki społecznej. – Jeśli gmina wiejska wejdzie w skład powiatu grodzkiego (miasta), to powiatowi ziemskiemu odejdą dochody, ale pozostaną koszty utrzymania DPS w Bełczu czy Trzebiechowie. Powiat pozostanie w trudnej sytuacji i to mnie niepokoi – mówił G. Doszel, zastrzegając jednak, że nie jest ani przeciwnikiem ani zwolennikiem połączenia miasta z gminą, bo ciągle się zastanawia. – Czy miasto przekaże jakąś rekompensatę powiatowi ziemskiemu, żeby takie gminy jak Bojadła czy Trzebiechów nie straciły? – dopytywał wójt.

K. Kaliszuk miał na to jednoznaczną odpowiedź: - Po pierwsze jesteśmy od tego, żeby dbać o Zieloną Górę i okolicę, a nie od tego, żeby zbawiać cały powiat ziemski. Po drugie: nie jest naszym problemem, że powiat ziemski utrzymuje np. szpital w Sulechowie, podczas gdy obok są bardzo dobrze działające szpitale w Zielonej Górze i Nowej Soli. Uważam, że nikogo na to nie stać. Pieniądze na opiekę zdrowotną powinny być skoncentrowane.

Jeden z mieszkańców zadał fundamentalne pytanie: - Po co miastu to połączenie?
Była temu poświęcona cała prezentacja, w której wymienione są wszystkie argumenty i potrzeby przemawiające za połączeniem. Problem w tym, że najgłośniejsi podczas zebrania mieszkańcy Zawady nie wierzyli, że to może się sprawdzić. K. Kaliszuk podkreślił więc jeden wątek z prezentacji, dotyczący przyciągania inwestorów: - Inwestorzy lokując się w mieście, patrzą na liczbę mieszkańców miasta i otaczających je gmin. Dziś jest to łącznie ok. 150 tys. ludzi, a tymczasem liczba mieszkańców połączonego miasta wraz z przyległymi do niego gminami wyniesie 215 tys. ludzi. To duża różnica. Razem możemy osiągnąć dużo więcej.

Rozgardiasz, kłótnie i pyskówki sprawiły, że część zdegustowanych mieszkańców zaczęła po trzech godzinach opuszczać zebranie. Została garstka i sołtys Jan Smoter zaproponował, żeby sprawę podziału Funduszu Integracyjnego przełożyć na 12 marca. Rozpatrywane są następujące propozycje: budowa chodnika przy ul. Szkolnej (wzdłuż drogi powiatowej), budowa placu festynowo-rekreacyjnego, oświetlenie ulicy Cmentarnej, wyposażenie zaplecza kuchennego na sali wiejskiej. Oprócz tego, z sali padła dodatkowa propozycja: remont obiektu po byłym sklepie w Zawadzie, obecnie nieużytkowanego.

(mi)

 

 

wybierz swoje
Barcikowice sołtys Franciszek Kosidło Franciszek Kosidło
Drzonków sołtys Renata Woźniak Renata Woźniak
Jany i Stożne sołtys Monika Turzańska Monika Turzańska
Jargoniewice sołtys Elżbieta Świercz Elżbieta Świercz
Jeleniów sołtys Wojciech Bortnowski Wojciech Bortnowski
Kiełpin sołtys Aneta Walczak Aneta Walczak
Krępa sołtys Janusz Sikora Janusz Sikora
Łężyca sołtys Jolanta Rabęda Jolanta Rabęda
Ługowo sołtys Agnieszka Głuska Agnieszka Głuska
Nowy Kisielin sołtys Andrzej Zalewski Andrzej Zalewski
Ochla sołtys Aleksander Kosowicz Aleksander Kosowicz
Przylep sołtys Mieczysław Momot Mieczysław Momot
Racula sołtys Mirosława Jabłonka Mirosława Jabłonka
Stary Kisielin sołtys Krystyna Koperska Krystyna Koperska
Sucha sołtys Ireneusz Rypson Ireneusz Rypson
Zatonie i Marzęcin sołtys Krzysztof Sadecki Krzysztof Sadecki
Zawada sołtys Jan Smoter Jan Smoter
Zielona Góra prezydent Janusz Kubicki Janusz Kubicki