Gmina pozwala miastu budować

1 Lipiec 2013
Po burzliwej, acz krótkiej dyskusji, ostatecznie radni odrzucili poprzednio przyjętą poprawkę Antoniny Ambrożewicz-Sawczuk. W uchwale nie będzie zapisu precyzującego datę zakończenia inwestycji.

Pierwsze, rzec można: „namacalne” prezenty, powędrowały do mieszkańców gminy Zielona Góra. Będą kolejne. Miasto dostało też zielone światło od gminy na rozpoczęcie inwestycji w ramach Funduszu Integracyjnego.

Przypomnijmy, że realizacja zadań, które wybrali mieszkańcy poszczególnych sołectw, w ramach Funduszu Integracyjnego, przebiega wielotorowo. Część „życzeń” to po prostu przedmioty, które trzeba kupić i przekazać zainteresowanym, tak jak wspomniana w tekście obok trampolina, czy sprzęt nagłaśniający dla Jan. Na takie „prezenty” czeka jeszcze m.in. Nowy Kisielin, Ługowo czy Drzonków. Część inwestycji, chodzi przede wszystkim o budowę dróg i chodników, zrealizują „obce” podmioty (nie gminne i nie miejskie, ale powiatowe i wojewódzkie), po przekazaniu im pieniędzy z Funduszu. Są inwestycje, których wykonanie weźmie na siebie gmina, np. remont świetlicy w Raculi czy budowa boiska w Łężycy, ale i takie, które wykona w sołectwach miasto.

I właśnie o tych inwestycjach, które miasto ma wykonywać swoimi siłami, na terenie gminy, była mowa na ostatniej sesji. Radni podjęli uchwałę, w której wyrazili wolę, aby w drodze porozumienia powierzyć miastu realizację wykonania tych zadań. Jest ich 15. Wymieńmy:

- budowa oświetlenia terenu wokół remizy strażackiej w Drzonkowie,
- budowa oświetlenia na os. Eden w Drzonkowie,
- budowa placu festynowego w Krępie,
- budowa placu festynowego z oświetleniem w Nowym Kisielinie,
- budowa chodnika (dokończenie) w Nowym Kisielinie,
- budowa oświetlenia na ul. Odrzańskiej w Nowym Kisielinie,
- udogodnienia na ul. Odrzańskiej w Nowym Kisielinie,
- rewitalizacja parku w Ochli,
- modernizacja ul. Turystycznej w Przylepie,
- remont dachu budynku świetlicy w Zatoniu,
- remont kapliczki wraz z zagospodarowaniem terenu w Drzonkowie,
- aktualizacja projektu i wykonanie zagospodarowania terenu na plac rekreacyjno-sportowy w Zawadzie,
- rewitalizacja krzyża w Nowym Kisielinie (skrzyżowanie ul. Syrkiewicza z ul. Odrzańską),
- budowa świetlicy z punktem bibliotecznym w Starym Kisielinie,
- budowa garażu dla potrzeb OSP w Starym Kisielinie.

Tak wybrali mieszkańcy, więc i radni byli zgodni co do tego, że miasto może ruszać z inwestycjami w gminie. Wątpliwości niektórych wzbudził jedynie termin wykonania tych prac. Radna Antonina Ambrożewicz-Sawczuk nalegała, by w uchwale o wyrażeniu woli na realizację zadań, znalazł się zapis precyzujący, by prace wykonać do końca tego roku. – A co, jeśli nie dostaniemy drugiej transzy z Funduszu Integracyjnego? – zastanawiała się. - Roboty będą rozgrzebane i nikt tego nie dokończy, bo nie będzie za co...

Nie przekonały jej argumenty kolegów, że wiele z tych zadań, to inwestycje, które będą robione etapami, przez lata. – I na pewno na koniec roku poszczególne etapy będą rozliczone – uspokajał radny, Jarosław Berent.

- Dają nam pieniądze, a my zamiast brać, to jeszcze im sprawę utrudniamy. To niedorzeczne – kręcili głowami niektórzy z obecnych na sesji przedstawicieli sołectw. – Co, może jeszcze nałożymy na miasto kary, jeśli nie zdąży zrobić nam prezentu w wyznaczonym przez nas terminie?

Jednak radni przychylili się do wniosku A. Ambrożewicz-Sawczuk, by w uchwale umieścić zapis o terminie zakończenia prac do 31 grudnia 2013 r. Minęło zaledwie parę sekund od głosowania i... zmienili zdanie. – Szanowne koleżanki i koledzy, troszkę nas chyba poniosło. Nie róbmy problemów, jeśli miasto chce coś u nas robić – mówił Krzysztof Wołczyński. Przewodniczący Jacek Rusiński zarządził przerwę, podczas której zaprosił wszystkich radnych do swojego stołu.

Po burzliwej, acz krótkiej dyskusji, ostatecznie radni odrzucili poprzednio przyjętą poprawkę A. Ambrożewicz-Sawczuk. W uchwale nie będzie zapisu precyzującego datę zakończenia inwestycji.

(dsp)

wybierz swoje
Barcikowice sołtys Franciszek Kosidło Franciszek Kosidło
Drzonków sołtys Renata Woźniak Renata Woźniak
Jany i Stożne sołtys Monika Turzańska Monika Turzańska
Jargoniewice sołtys Elżbieta Świercz Elżbieta Świercz
Jeleniów sołtys Wojciech Bortnowski Wojciech Bortnowski
Kiełpin sołtys Aneta Walczak Aneta Walczak
Krępa sołtys Janusz Sikora Janusz Sikora
Łężyca sołtys Jolanta Rabęda Jolanta Rabęda
Ługowo sołtys Agnieszka Głuska Agnieszka Głuska
Nowy Kisielin sołtys Andrzej Zalewski Andrzej Zalewski
Ochla sołtys Aleksander Kosowicz Aleksander Kosowicz
Przylep sołtys Mieczysław Momot Mieczysław Momot
Racula sołtys Mirosława Jabłonka Mirosława Jabłonka
Stary Kisielin sołtys Krystyna Koperska Krystyna Koperska
Sucha sołtys Ireneusz Rypson Ireneusz Rypson
Zatonie i Marzęcin sołtys Krzysztof Sadecki Krzysztof Sadecki
Zawada sołtys Jan Smoter Jan Smoter
Zielona Góra prezydent Janusz Kubicki Janusz Kubicki