Drzonków: na Edenie będzie jaśniej

19 luty 2013
Chociaż mieszkańcy Drzonkowa za największy problem uznali stan dróg, to ćwierć miliona złotych z Funduszu Integracyjnego przeznaczyli na… oświetlenie ulic, kapliczkę i namioty.

Tradycyjnie wtorkowe zebranie wiejskie z rozpoczęciem musiało czekać 15 minut. Jeszcze o 18.00 nie spełniało statutowego obowiązku 10 proc. mieszkańców (Drzonków ma 1558 mieszkańców – stan na 2 stycznia). Na listę zebranych wpisało się bowiem tylko 39 osób. O 18.15, można było już zaczynać w drugim terminie, w którym nie ma już określonego progu.
Trzy najważniejsze punkty programu to sprawozdanie za ubiegły rok, przegłosowania budżetu sołeckiego na ten rok i podział Funduszu Integracyjnego.

Sprawozdanie za zeszły rok poszło bardzo szybko. – Rada sołecka jest bardzo aktywna – wyliczała sołtys Renata Woźniak. – Formalnie spotykaliśmy się przy najmniej raz w miesiącu. Nieformalnie, aż 95 razy.
- Oooo! – zareagowała sala.
- Na przykład w sprawie wieńca dożynkowego spotykaliśmy się 35 razy – wyliczała pani sołtys. Wieniec to rzecz ważna. Bardzo ważna! Bo panie z Drzonkowa zrobiły go tak dobrze, że zajął pierwsze miejsce w gminie, za co dostały talon na 700 zł. – Przeznaczyłyśmy go na wyposażenie kuchni, talerze, garnki, sztućce – wyliczała pani sołtys. Rada w zeszłym roku miała do dyspozycji 8.282 zł. Poszły one na: wykonanie palmy wielkanocnej, wieńca dożynkowego, organizację festynów i zajęć rekreacyjnych, wigilię, działania turystyczno-krajoznawcze.

- A czemu wydajecie publiczne pieniądze na kościół. Co księża nie mają pieniędzy? – dopytywał się mężczyzna siedzący na końcu sali, który podczas zebrania wiele razy zabierał głos. Głównie się ze wszystkimi nie zgadzał. I to on, jako jedyny, głosował przeciwko przyjęciu sprawozdania za zeszły rok.

Podobnie było z uchwalanym budżetem na ten rok, który wynosi 8.503 zł.
- Nie jest to dużo, bo jego wysokość zależy od przeliczników opartych na cenie kwintala żyta. Jest przeznaczony na przedsięwzięcia integracyjne – tłumaczył wójt Mariusz Zalewski. I przypomniał, ŻE W Drzonkowie działa sześć organizacji pozarządowych, które otrzymały z gminy ok. 200 tys. zł. Najwięcej Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Drzonków – 104 tys. zł.
Zebranie gładko uchwaliło podział budżetu sołeckiego (przy jednym głosie przeciw): palmy i wieniec dożynkowy – 1,5 tys. zł, działania rekreacyjne i festynowe – 2 tys. zł, wigilia 1,5 tys. zł, działalność turystyczno-krajoznawcza – 3 tys. zł, rezerwa – 503 zł.


251,5 tys. zł

tyle pieniędzy otrzyma Drzonków w ramach Funduszu Integracyjnego


Teraz przyszedł czas na podział Funduszu Integracyjnego. Jako pierwsza propozycje, w imieniu rady sołeckiej przedstawiła R. Woźniak. – Oświetlenie terenu przy remizie i świetlicy, oświetlenie osiedla Eden, odnowienie kapliczki i terenu wokół niej, kupno dwóch dużych namiotów.

Później rozpoczęła się dyskusja. Głównie o drogach. Że dziurawe, pełne błota i słabo naprawiane. Bo, pomijając naturalne przyczyny, w Drzonkowie wciąż trwają prace przy budowie kanalizacji. - Dlatego tego nie ma sensu, remontować drogi, bo za chwilę znowu będą rozkopane. Dopiero po zbudowaniu kanalizacji będzie to można robić – studził nastroje wójt Zalewski. Wtórował mu obecny na sali wiceprezydent Krzysztof Kaliszuk. – Lepiej teraz tego nie robić, bo to nie ma sensu. Trzeba poczekać i przygotować projekty – tłumaczył.
Takiej zgodności już nie było przy dyskusji na temat chodników przy głównej drodze będącej w gestii Wojewódzkiej Dyrekcji Dróg.
- Nie wiem jakie oni mają plany i co są w stanie zrobić. Nic nie będę obiecywał, bo jak później spojrzę państwu w oczy, gdy to nie wyjdzie – mówił wójt.
- To miasto daje pieniądze i my spojrzymy państwu w oczy. Uzgodniłem z dyrekcją, że takie inwestycje z Funduszu Integracyjnego możemy robić i zostaną wykonane – zapewniał K. Kaliszuk. Przy okazji poinformował, że w tym roku będzie robiona droga do Zielonej Góry od skrzyżowania przed Zatoniem do Jędrzychowa. Poinformował również, że po sporządzeniu wstępnej koncepcji ronda przy wyjeździe z Raculi, będzie no kosztować 1,6 mln zł, ale gmina musi się „dołożyć” pokrywając 15 proc. kosztów.

Po kilkudziesięciu minutach dyskusji o drogach mieszkańcy powrócili do pierwotnych propozycji podziału Funduszu Integracyjnego. Z pewną modyfikacją, że część pieniędzy i oszczędności z przetargów zostaną przeznaczone na budowę kolejnego placu zabaw. – Mamy projekt. Trzeba na to ok. 100 tys. zł. Dołożę resztę – zapowiedział wójt Zalewski.

Zebranie przegłosowało podział Funduszu Integracyjnego, tradycyjnie przy jednym głosie przeciw.
- oświetlenie terenu wokół remizy – 15 tys. zł.
- oświetlenie os. Eden, pierwszy etap – 130 tys. zł (podczas zebrania nikt ni potrafił określić, o które ulice chodzi).
- modernizacja kapliczki i otoczenia – 45 tys. zł
- dwa duże namioty – 5 tys. zł
- plac zabaw – pozostałe pieniądze – 56,5 tys. zł plus ewentualne oszczędności z przetargów.

Na koniec mieszkańcy wysłuchali informacji na temat budowy kanalizacji.
- Już wracam do domu – niespodziewanie rzucił wójt. W drzwiach stała jego żona Dorota. Rzeczywiście nie było już o czym rozmawiać. Po 10 minutach zebranie się skończyło.

Tomasz Czyżniewski
T.Czyzniewski@LZG24.com.pl

wybierz swoje
Barcikowice sołtys Franciszek Kosidło Franciszek Kosidło
Drzonków sołtys Renata Woźniak Renata Woźniak
Jany i Stożne sołtys Monika Turzańska Monika Turzańska
Jargoniewice sołtys Elżbieta Świercz Elżbieta Świercz
Jeleniów sołtys Wojciech Bortnowski Wojciech Bortnowski
Kiełpin sołtys Aneta Walczak Aneta Walczak
Krępa sołtys Janusz Sikora Janusz Sikora
Łężyca sołtys Jolanta Rabęda Jolanta Rabęda
Ługowo sołtys Agnieszka Głuska Agnieszka Głuska
Nowy Kisielin sołtys Andrzej Zalewski Andrzej Zalewski
Ochla sołtys Aleksander Kosowicz Aleksander Kosowicz
Przylep sołtys Mieczysław Momot Mieczysław Momot
Racula sołtys Mirosława Jabłonka Mirosława Jabłonka
Stary Kisielin sołtys Krystyna Koperska Krystyna Koperska
Sucha sołtys Ireneusz Rypson Ireneusz Rypson
Zatonie i Marzęcin sołtys Krzysztof Sadecki Krzysztof Sadecki
Zawada sołtys Jan Smoter Jan Smoter
Zielona Góra prezydent Janusz Kubicki Janusz Kubicki