Szybko o pieniądzach na Fundusz Integracyjny

7 Maj 2013
To była ekspresowa sesja nadzwyczajna. We wtorek miejscy radni potrzebowali tylko ok. 20 minut na wprowadzenie zmian w budżecie miasta.

Nawet dodatkowe 100 zł w budżecie miasta musi zyskać akceptację radnych. Dlatego gdy pojawiają się dodatkowe pieniądze radni zbierają się na nadzwyczajnych sesjach. Tak było w ten wtorek.

- Już na poprzedniej sesji, pod koniec kwietnia, zapowiadałem, że w maju potrzebna będzie sesja nadzwyczajna. Otrzymaliśmy dodatkowe pieniądze dla szkół z unijnych projektów. Żeby szkoły mogły te zadania wykonać fundusze muszą się znaleźć w budżecie. A realizacja pierwszego projektu rozpoczyna się w połowie maja – tłumaczył wiceprezydent Krzysztof Kaliszuk.

Radni przyjęli jego tłumaczenia bez dyskusji i bez dyskusji przegłosowali zmiany. Chodziło o 265 tys. zł.

Kolejnym punktem było przegłosowanie pieniędzy na Fundusz Integracyjny. Tutaj praktycznie również odbyło się bez dyskusji.
- Chciałbym się żartobliwie zapytać dokąd pan prezydent ma zamiar wyskoczyć na tej trampolinie? – pytał radny Mirosław Bukiewicz, szef klubu PO.
Chodziło mu o warta niespełna 900 zł trampolinę, którą miasto kupiło w ramach Funduszu Integracyjnego dla wsi Jany. Tak chcieli mieszkańcy.
- To ja żartobliwe odpowiem: do europarlamentu – odpowiedział prezydent Janusz Kubicki, wywołując śmiech na sali.

Radni fundusz przegłosowali, tradycyjnie wstrzymał się M. Bukiewicz, który nie jest zwolennikiem przekazywania gminie pieniędzy w ramach Funduszu Integracyjnego.

Jakie inwestycje radni przegłosowali?
- budowa garażu dla potrzeb OSP w Starym Kisielinie – 163,1 tys. zł,
- zagospodarowanie terenu stanowiącego własność Gminy Zielona Góra wokół kaplicy w Drzonkowie (45 tys. zł) i krzyża w Nowym Kisielinie (4 tys. zł),
- zagospodarowanie terenu na plac rekreacyjno-sportowy w Zawadzie – 200,9 tys. zł,
- budowa świetlicy z punktem bibliotecznym w Starym Kisielinie – 120 tys. zł.

Te inwestycje, warte w sumie 533 ty. zł miasto, w porozumieniu z wójtem, samo będzie realizować na terenie gminy.

- Przekażemy też pieniądze na dwa inne zadania, które będzie wykonywał wójt – tłumaczył wiceprezydent Kaliszuk.
Chodzi o:
- budowę placu zabaw w Drzonkowie – 56,5 tys. zł,
- modernizację świetlicy w Raculi – 355,8 tys. zł.
To inwestycje planowane już wcześniej przez gminę. Mieszkańcy, podczas zebrań wiejskich przegłosowali, że wesprą je z Funduszu Integracyjnego, dzięki czemu zostaną szybciej zrealizowane. Są to inwestycje finansowane zarówno przez miasto jak i gminę.

Dodatkowo radni zatwierdzili kupno trampoliny i sprzętu nagłaśniającego, które trafią do wsi Jany.

(tc)

 

wybierz swoje
Barcikowice sołtys Franciszek Kosidło Franciszek Kosidło
Drzonków sołtys Renata Woźniak Renata Woźniak
Jany i Stożne sołtys Monika Turzańska Monika Turzańska
Jargoniewice sołtys Elżbieta Świercz Elżbieta Świercz
Jeleniów sołtys Wojciech Bortnowski Wojciech Bortnowski
Kiełpin sołtys Aneta Walczak Aneta Walczak
Krępa sołtys Janusz Sikora Janusz Sikora
Łężyca sołtys Jolanta Rabęda Jolanta Rabęda
Ługowo sołtys Agnieszka Głuska Agnieszka Głuska
Nowy Kisielin sołtys Andrzej Zalewski Andrzej Zalewski
Ochla sołtys Aleksander Kosowicz Aleksander Kosowicz
Przylep sołtys Mieczysław Momot Mieczysław Momot
Racula sołtys Mirosława Jabłonka Mirosława Jabłonka
Stary Kisielin sołtys Krystyna Koperska Krystyna Koperska
Sucha sołtys Ireneusz Rypson Ireneusz Rypson
Zatonie i Marzęcin sołtys Krzysztof Sadecki Krzysztof Sadecki
Zawada sołtys Jan Smoter Jan Smoter
Zielona Góra prezydent Janusz Kubicki Janusz Kubicki