Szybko o pieniądzach na Fundusz Integracyjny

7 Maj 2013
To była ekspresowa sesja nadzwyczajna. We wtorek miejscy radni potrzebowali tylko ok. 20 minut na wprowadzenie zmian w budżecie miasta.

Nawet dodatkowe 100 zł w budżecie miasta musi zyskać akceptację radnych. Dlatego gdy pojawiają się dodatkowe pieniądze radni zbierają się na nadzwyczajnych sesjach. Tak było w ten wtorek.

- Już na poprzedniej sesji, pod koniec kwietnia, zapowiadałem, że w maju potrzebna będzie sesja nadzwyczajna. Otrzymaliśmy dodatkowe pieniądze dla szkół z unijnych projektów. Żeby szkoły mogły te zadania wykonać fundusze muszą się znaleźć w budżecie. A realizacja pierwszego projektu rozpoczyna się w połowie maja – tłumaczył wiceprezydent Krzysztof Kaliszuk.

Radni przyjęli jego tłumaczenia bez dyskusji i bez dyskusji przegłosowali zmiany. Chodziło o 265 tys. zł.

Kolejnym punktem było przegłosowanie pieniędzy na Fundusz Integracyjny. Tutaj praktycznie również odbyło się bez dyskusji.
- Chciałbym się żartobliwie zapytać dokąd pan prezydent ma zamiar wyskoczyć na tej trampolinie? – pytał radny Mirosław Bukiewicz, szef klubu PO.
Chodziło mu o warta niespełna 900 zł trampolinę, którą miasto kupiło w ramach Funduszu Integracyjnego dla wsi Jany. Tak chcieli mieszkańcy.
- To ja żartobliwe odpowiem: do europarlamentu – odpowiedział prezydent Janusz Kubicki, wywołując śmiech na sali.

Radni fundusz przegłosowali, tradycyjnie wstrzymał się M. Bukiewicz, który nie jest zwolennikiem przekazywania gminie pieniędzy w ramach Funduszu Integracyjnego.

Jakie inwestycje radni przegłosowali?
- budowa garażu dla potrzeb OSP w Starym Kisielinie – 163,1 tys. zł,
- zagospodarowanie terenu stanowiącego własność Gminy Zielona Góra wokół kaplicy w Drzonkowie (45 tys. zł) i krzyża w Nowym Kisielinie (4 tys. zł),
- zagospodarowanie terenu na plac rekreacyjno-sportowy w Zawadzie – 200,9 tys. zł,
- budowa świetlicy z punktem bibliotecznym w Starym Kisielinie – 120 tys. zł.

Te inwestycje, warte w sumie 533 ty. zł miasto, w porozumieniu z wójtem, samo będzie realizować na terenie gminy.

- Przekażemy też pieniądze na dwa inne zadania, które będzie wykonywał wójt – tłumaczył wiceprezydent Kaliszuk.
Chodzi o:
- budowę placu zabaw w Drzonkowie – 56,5 tys. zł,
- modernizację świetlicy w Raculi – 355,8 tys. zł.
To inwestycje planowane już wcześniej przez gminę. Mieszkańcy, podczas zebrań wiejskich przegłosowali, że wesprą je z Funduszu Integracyjnego, dzięki czemu zostaną szybciej zrealizowane. Są to inwestycje finansowane zarówno przez miasto jak i gminę.

Dodatkowo radni zatwierdzili kupno trampoliny i sprzętu nagłaśniającego, które trafią do wsi Jany.

(tc)