Sala gimnastyczna – start!

11 Kwiecień 2016
- Kiedy sprzęt budowlany wjechał na teren szkoły, podskoczyliśmy z radości, budowa nowej sali wreszcie ruszyła! – cieszą się uczniowie LO III. Inwestycja to jeden z dwóch dużych projektów, które zwyciężyły w zeszłorocznym budżecie obywatelskim.

Nie trzeba specjalnie zadzierać głowy, by przez szkolny płot zobaczyć wzmożony ruch maszyn budowlanych, choć wykonawca nowej sali gimnastycznej przejął teren budowy zaledwie w ostatnim tygodniu marca.

- Ekipa spółki MIRS z Oleśnicy natychmiast przystąpiła do pracy. Nasza koegzystencja ma przyjazny charakter. Oni nie przeszkadzają nam, my nie przeszkadzamy im – żartobliwie tłumaczy dyrektor szkoły, dr Zbigniew Kościk. - Jeszcze w listopadzie tego roku powinniśmy rozegrać w nowej sali pierwszy mecz.

Szkolna droga do nowoczesnej, pełnowymiarowej sali gimnastycznej była długa i kręta. Budynek liceum pamięta lata 50. Do 1994 r. pod jednym dachem była tu także podstawówka. Ówczesne standardy budowlane były, delikatnie mówiąc, mało przyjazne nie tylko dla uczniów, ale także nauczycieli.

Co prawda, szkołę niemal od razu wyposażono we własną salę gimnastyczną, ale jej rozmiary są więcej niż skromne. Boisko do gry w piłkę ręczną wymaga minimum 600 mkw., do gry w koszykówkę jeszcze więcej, bo 800 mkw. Tymczasem LO III ma wciąż do dyspozycji starą salkę o powierzchni zaledwie 190 mkw.

- Początkowo korzystaliśmy z usług sali, która znajduje się po drugiej stronie ulicy, w obiekcie należącym do komendy wojewódzkiej policji w Gorzowie Wlkp., ale nieremontowana przez lata sala stwarza dziś duże zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa uczniów. Musieliśmy niemal całkowicie wyprowadzić zajęcia wychowania fizycznego poza mury naszej szkoły – tłumaczy dyrektor Kościk.

Z okien liceum doskonale widać dużą bryłę policyjnej sali gimnastycznej, do której przylega budynek z salami do nauki języków obcych. To były jeszcze kilka lat temu bardzo nowoczesne laboratoria. Liceum chciało skomunalizować oba obiekty, jednocześnie gwarantując policji możliwość korzystania z pomieszczeń po godzinach lekcyjnych.

- Rozmawiałem łącznie z czterema kolejnymi wojewódzkimi komendantami policji. Zawsze powtarzał się ten sam scenariusz. Najpierw uśmiechy i obietnice szybkiego załatwienia sprawy, potem decyzja odmowna, bo ponoć i sala gimnastyczna, i laboratoria są policji bardzo potrzebne – wspomina rozgoryczony Z. Kościk.

W komunalizację zaniedbanych policyjnych obiektów bardzo zaangażowały się miejskie władze. Zarówno poprzez uczestnictwo w bezpośrednich negocjacjach, jak i poprzez zapewnienie pieniędzy na kompleksowy remont.

- Prezydent Janusz Kubicki nie miał żadnych wątpliwości, wielokrotnie deklarował publicznie, że w każdej chwili znajdzie pieniądze na remont, jeśli tylko policja zdecyduje się na komunalizację – wspomina Z. Kościk.

I gdy marzenia o porządnej sali gimnastycznej powoli trafiały do lamusa, nagle pojawiła się dla liceum historyczna szansa w postaci pieniędzy z budżetu obywatelskiego.

- Do pierwszej edycji tego budżetu zgłosiliśmy projekt budowy małego basenu solankowego. Uczniowie nie poparli tego pomysłu, okazali się być większymi realistami od dorosłych – twierdzi dyrektor liceum.

W następnym roku, 2015, władze szkoły postanowiły całkowicie zaufać uczniom. Licealiści podczas klasowych zebrań wybierali, jaki poprą projekt. Sala gimnastyczna wygrała w cuglach. Taki demokratyczny tryb wyboru szkolnej inwestycji bardzo zmotywował licealistów do zbierania popisów poparcia.

- W miesiąc zebrali ok. 7.500 głosów. Najaktywniejsi przynosili do sekretariatu szkoły listy z setkami podpisów. Zaangażowanie naszych podopiecznych przeszło najśmielsze wyobrażenia wychowawców – z dumą podkreśla Z. Kościk.

Skąd wzięło się aż tak wielkie zaangażowanie licealistów?

- Akcja zbierania podpisów nie była w żaden sposób sterowana przez szkołę. Walkę o salę gimnastyczną potraktowaliśmy niczym walkę o własny interes, przecież jeszcze przez dwa lata będziemy się tutaj uczyć – podkreśla Bartosz Tworowski.

Podobnie twierdzi Karolina Wierzchałek: - Zbieraliśmy podpisy z własnej woli i z przyjemnością. Kiedy obserwowaliśmy niedawny wjazd sprzętu budowlanego na teren szkoły, podskoczyliśmy z radości, budowa wreszcie ruszyła.

Warto wspomnieć, że koszt projektu i wybudowania nowej sali gimnastycznej to ok. 2 mln 420 tys. zł. Z budżetu obywatelskiego liceum otrzymało wsparcie w wysokości 2 mln. Brakujące pół miliona szkoła pozyskała dzięki pomocy prezydenta miasta, który postanowił uzupełnić brakującą kwotę.

W 2016 r. do uczniów LO III znów uśmiechnęło się szczęście. W tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego zebrali ponad 7.600 tys. podpisów poparcia pod projektem budowy szkolnej stołówki. I znów wygrali.

(pm)

BUDŻET OBYWATELSKI 2015 R. PRAWIE DOPIĘTY

* Projekty zrealizowane: licea ogólnokształcące – laboratoria chemiczne; licea ogólnokształcące – laboratoria językowe; rewitalizacja placu zabaw, MP nr 22 „Kraina Ekoludków”; montaż 200-250 stojaków rowerowych w centrum miasta i pod szkołami; dostosowanie boiska, ul. Botaniczna, do wymogów futbolu amerykańskiego; park rekreacyjny – siłownia na świeżym powietrzu, ZSE; wykonanie natrysku poliuretanowego na nawierzchni boiska do koszykówki, SP nr 11; wykonanie terenu sportowo-rekreacyjnego, ZSE; remont sali gimnastycznej, ZE nr 3; wymiana ogrodzenia, MP nr 24; częściowa hydroizolacja, termoizolacja, odwodnienie liniowe przyziemia oraz uzupełnienie elewacji budynku szkoły, ZE nr 3; budowa ośrodka rehabilitacji dla dzikich zwierząt (ogród botaniczny); montaż instalacji wspomagającej osoby bezdomne; montaż ławek i śmietników, Dzika Ochla; 10 przejść dla pieszych z lampami oświetlającymi; siłownia zewnętrzna, boisko TKKF Chynowianka, ul. Krępowska; remont i wyposażenie pomieszczeń dla Fundacji Innowacyjny Klub Rodzica, ul. Jaskółcza; remont chodnika, ul. Braniborska; zagospodarowanie części terenu obok stawu, ul. Waszczyka; remont nawierzchni chodników, ul. Lubuska; budowa siłowni zewnętrznej, Wzgórza Piastowskie (błonia przy amfiteatrze); budowa oświetlenia wzdłuż chodnika od ul. Władysława IV do ul. Podgórnej 67.

* W trakcie realizacji: rozbudowa sali gimnastycznej LO nr III – termin zakończenia inwestycji - listopad 2016 r.; TANCBUDA Centrum Działań Kreatywnych – remont budynku przy ul. Okulickiego 41, termin zakończenia zadania - połowa lipca 2016 r. (projekty duże); rozszerzenie ekspozycji Parku Kolei Szprotawskiej (projekty małe).

* Projekty wycofane: modernizacja oświetlenia hali CRS, z powodu kilkukrotnie wyższego kosztu od założonego; recykling dla zwierząt - za puszki i butelki z tworzywa sztucznego – porcja wody i jedzenia dla zwierząt, zadanie wycofano z powodu braku wykonawcy.