Rewolucja w budżecie miasta - budżet obywatelski

28 Sierpień 2012
Tego jeszcze nie było! Zielonogórzanie sami zadecydują o fragmencie budżetu na 2013 r. – W ramach tzw. budżetu obywatelskiego przeznaczam na ten cel 3 mln zł – zapowiada prezydent Janusz Kubicki.

Budżet obywatelski jest znany na świecie, szczególnie w Ameryce Południowej i Europie Zachodniej. W Polsce raczkuje. Na czym polega? To obywatele sami decydują na co wydać pieniądze z budżetu miasta. Nie radni czy politycy, ale mieszańcy głosują jakie najważniejsze dla nich zadania mają być sfinansowane z publicznych pieniędzy.

- W Polsce nie mamy w tej dziedzinie wielu doświadczeń. Dlatego przyszłoroczny budżet obywatelski traktuję jako bardzo ważną próbę. Zdobędziemy potrzebne doświadczenie. Postanowiłem, że w 2013 r. przeznaczę na ten cel 3 mln zł – tłumaczy prezydent Janusz Kubicki. – Każdy mieszkaniec Zielonej Góry będzie mógł zgłosić swoje propozycje zadań, które jego zdaniem są bardzo ważne. Może to być np. remont ulicy, budowa chodnika, oświetlenia czy ścieżki rowerowej. Odpowiedni formularz jest już dostępny. Na zgłoszenia czekamy do 28 września.

Jak ma wyglądać cała procedura? Zielonogórzanie mogą odebrać specjalny formularz w Biurze Obsługi Interesanta lub pobrać go ze strony internetowej miasta. Wypełniony należy złożyć w urzędzie lub przysłać drogą elektroniczną na adres: budzet2013@um.zielona-gora.pl. Wszystkie zgłoszenia zostaną zweryfikowane przez pracowników urzędu, którzy sprawdzą czy są zgodne z prawem i możliwe do realizacji (np. ich koszt mieści się w puli 3 mln zł. Należy pamiętać, że można zgłaszać inwestycji realizowane na terenach należących do miasta. Np. nie można zbudować placu zabaw na prywatnym terenie, należącym do wspólnoty mieszkaniowej czy spółdzielni.

Po weryfikacji złożonych wniosków zostaną one umieszczone w specjalnej ankiecie i zielonogórzanie przez dwa tygodnie będą mogli głosować, które propozycje wybrać. Termin głosowania: od 18 do 31 października.

- Co roku mamy kłopoty z tym, jakie zadania wprowadzić do budżetu. Zwłaszcza z tymi niewielkimi, których jest mnóstwo. Myślę, że mieszkańcy najlepiej są w stanie to zweryfikować – tłumaczy prezydent Kubicki. – Udanym rozwiązaniem było wyznaczenie w tegorocznym budżecie puli pieniędzy dla radnych. Każdy miał do dyspozycji po 120 tys. zł, które mógł przeznaczyć na zadania zgłaszane przez mieszkańców. To dobre rozwiązanie. Będziemy je kontynuować. W ten sposób w przyszłym roku radni rozdysponują 3 mln zł i to samo bezpośrednio zrobią mieszkańcy. Liczę na to, że dzięki takim rozwiązaniem będziemy wspólnie lepiej dbali o rozwój miasta. Oprócz prezydenta i radnych głos mają też mieszkańcy.

HARMONOGRAM

27 sierpnia – 28 września – zgłaszanie przez mieszkańców propozycji zadań do budżetu na rok 2013
1 – 16 października – weryfikacja propozycji zadań  przez wydziały merytoryczne, ustalenie listy zadań, które zostaną poddane głosowaniu
18 – 31 października – głosowanie.
Do 15 listopada – wprowadzenie zadań do budżetu miasta 2013 r.