Przed nami kolejny Budżet Obywatelski

12 Kwiecień 2019
Tegoroczna edycja niesie ze sobą zmiany. Jakie? - Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z projektem uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego – mówi Piotr Dubicki z biura prezydenta miasta.

- Jak wyglądają prace nad zielonogórskim Budżetem Obywatelskim na 2020 rok?
Piotr Dubicki, biuro prezydenta miasta:
- Przygotowaliśmy projekt uchwały w sprawie wymagań jakie powinien spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego. W tym roku czekają nas zmiany, które są spowodowane dostosowaniem do obowiązującej ustawy o samorządzie gminnym, podstawy prawnej do przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego.

- Jakie zmiany czekają mieszkańców?
- Największą zmianą jest brak podziału na dotychczas obowiązujące okręgi. Z uwagi na przepisy o samorządzie gminnym pula Budżetu Obywatelskiego może być podzielona jedynie na całość miasta i jej części, ale tylko w postaci jednostek pomocniczych. Nie może więc być utrzymany dotychczasowy podział miasta na części obejmujące okręgi wyborcze. Niestety w Zielonej Górze nie mamy formalnego podziału na osiedla, jedyną dzielnicą, którą możemy wyróżnić to dzielnica Nowe Miasto.

- Czy w tym roku dzielnica Nowe Miasto będzie włączona do Budżetu Obywatelskiego?
- Tak, w tym roku mieszkańcy terenów byłej gminy mogą już nie tylko głosować, ale również zgłaszać projekty zlokalizowane na terenie sołectw. Zgodnie z założeniami Kontraktu Zielonogórskiego z roku 2015, Budżetem Obywatelskim objęte zostaną sołectwa dzielnicy Nowe Miasto w wysokości nie mniejszej niż 20 proc. jego wysokości na dany rok budżetowy. Czyli 20 proc. środków przeznaczonych na Budżet Obywatelski będzie przeznaczone na inwestycje, które obejmują dzielnicę Nowe Miasto.

- Czy obowiązujące przepisy prawa wprowadzają jeszcze jakieś zmiany?
- W Budżecie Obywatelskim 2020 będą funkcjonowały listy poparcia. Ustawodawca określił wymaganą liczbę podpisów mieszkańców popierających projekt, przy czym nie może być ona większa niż 0,1 proc. mieszkańców terenu objętego pulą Budżetu Obywatelskiego. Aby zgłosić projekt, wnioskodawca musi dołączyć listę mieszkańców popierających projekt: 50 mieszkańców popierających projekt dotyczący całości miasta oraz 15 mieszkańców popierających projekt dotyczący dzielnicy Nowe Miasto. Mamy nadzieję, że listy poparcia pozwolą wykluczyć projekty nieprzemyślane oraz niespełniające oczekiwań mieszkańców.

- Jakie projekty mogą zgłaszać mieszkańcy?
-
Budżet Obywatelski jest szczególną formą konsultacji społecznych dotyczących wydzielonej części budżetu miasta. Budżet Obywatelski umożliwia przede wszystkim mieszkańcom współdecydowanie o wydatkowaniu publicznych pieniędzy, wzajemne poznanie potrzeb, motywuje także mieszkańców do wspólnego działania. Zwiększa identyfikację mieszkańców z miejscem zamieszkania. Zadania zgłaszane przez mieszkańców powinny być przede wszystkim zgodne z zasadami współżycia społecznego oraz szanować dobre obyczaje, realizacja projektu musi być możliwa w trakcie jednego roku budżetowego. Wzorując się na wypracowanych praktykach z poprzednich lat, proponujemy, aby wartość zgłaszanego projektu była nie niższa niż 200 tys. zł i nie wyższa niż jeden milion złotych.

- Kto może zgłosić projekt i kto jest uprawniony do głosowania?
- Ustawodawca nie wprowadził ograniczenia wiekowego. Dlatego zgłosić projekt oraz oddać ważny głos może każdy mieszkaniec Zielonej Góry. Proponujemy, aby każdy z uprawnionych do głosowania dysponował jednym głosem w ramach Budżetu Obywatelskiego, który może oddać na wybrane przez siebie zadanie.

- Jak będzie wyglądać weryfikacja wniosków?
- Proponujemy dwuetapową ocenę projektów. Pierwszy etap to sprawdzenie wniosków pod względem formalnym, w drugim etapie pod względem zgodności z prawem, wykonalności technicznej oraz prawidłowego oszacowania kosztów realizacji projektu. Jeśli projekt nie przejdzie pierwszego etapu oceny, zaproponujemy trzydniowy termin na uzupełnienie braków.

- Czy można zgłaszać uwagi do przygotowanego projektu?
-
Projekt uchwały został przekazany do zaopiniowania do rady dzielnicy Nowe Miasto, Młodzieżowej Rady Miasta, Miejskiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych oraz do organizacji pozarządowych, które za pośrednictwem odpowiedniego formularza mają prawo do zgłaszania swoich uwag. Ostateczną wersję uchwały podejmie rada miasta.

Zespół ds. Zielonogórskiego Budżetu Obywatelskiego


TU ZNAJDZIEJSZ PROJEKT

bip.zielonagora.pl

Akty prawne

Projekty uchwał, konsultacje

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego.

Uwagi można zgłaszać do 16 kwietnia