Powstanie zespół ds. Budżetu Obywatelskiego

1 Grudzień 2017
Z ciekawą inicjatywą wyszedł podczas ostatniej sesji prezydent Janusz Kubicki. Zaproponował, aby powstał zespół, którego zadaniem będzie wypracowanie spójnych zasad przeprowadzania konsultacji społecznych dotyczących zielonogórskiego Budżetu Obywatelskiego.

- Zasady Budżetu Obywatelskiego podlegają stałej ewolucji. To normalne. Ale wszelkie zmiany, aby uniknąć wrażenia chaosu, powinny być wcześniej omawiane i uzgadniane w zespole składającym się z przedstawicieli rady miasta oraz organizacji pozarządowych – tłumaczył Janusz Kubicki.

Propozycję prezydenta natychmiast poparł przewodniczący rady, Adam Urbaniak: - Wiemy, co jest dobre w naszym Budżecie Obywatelskim. Wiemy też, gdzie są punkty zapalne. Teraz warto wszystko wyprowadzić na prostą.

W skład Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego weszli następujący radni: Zbigniew Binek (klub Zielona Razem), Piotr Barczak (klub PiS), Mariusz Rosik (klub PO) oraz Marcin Pabierowski (klub PO).

- Efektem pracy tego zespołu powinien być gotowy projekt uchwały, która sprecyzuje zasady funkcjonowania Budżetu Obywatelskiego. Radni będą musieli wziąć odpowiedzialność za ten projekt na swe barki – podsumował prezydent J. Kubicki.

(pm)