Osiedle Mazurskie chce park

7 Sierpień 2019
Mieszkańcy osiedla Mazurskiego postarają się przekonać zielonogórzan do utworzenia nowego parku z Budżetu Obywatelskiego. – Ten park ochroni nas przed hałasem z planowanej strefy przemysłowej – mówią.

Osiedle Mazurskie szybko się rozwija, w ciągu pięciu lat powstało tam 16 bloków mieszkalnych. Wnioskodawcy wyjaśniają, że ok. 320 rodzin z małymi dziećmi jest pozbawionych dostępu do rekreacyjnych terenów. Z powodu gęstej sieć dróg i ciasną zabudowę, brakuje tam miejsca na plenerowe zabawy.

Wnioskodawcy proponują, aby miejskie działki położone w pobliżu osiedla Mazurskiego, na których obecnie rośnie naturalny las, wykorzystać w celach rekreacyjnych.

Rodzinna polana

Na nowym terenie rekreacyjnym znalazłyby się polany 30 m na 30 m, na których dzieci będą mogły pobiegać, zagrać w piłkę, puszczać latawce i frisbee (rodzaj dysku). W tej samej naturalnej przestrzeni mogłyby piknikować całe rodziny. W miasteczku ruchu drogowego, dzieci i młodzież nauczyłyby się zasad kodeksu drogowego. W planie jest także powstanie plenerowej siłowni oraz ścieżki i ławeczki dla seniorów.

Ten nowy park byłby naturalną osłoną, chroniłaby mieszkańców osiedla przed negatywnym oddziaływaniem strefy przemysłowej, która powstanie na podstawie uchwały rady miasta. Została zlokalizowana za kolejowymi torami biegnącymi tuż za naszymi blokami i lasem – wyjaśnia Rafał Bociek, jeden z inicjatorów projektu. – W lesie tym żyje wielu gatunków chronionych ptaków i zwierząt. Obiecujemy, nie zabetonujemy tej przestrzeni, bo wzorujemy się na Parku Mużakowskim w Łęknicy, który postawił na naturę.

Więcej szczegółów znajdziemy na stronie https://mazurskie.bofar.pl

Projekt w liczbach:

* 72 tys. mkw. ocalonego lasu

*  650 metrów ścieżek

*  1650 mkw. terenów rekreacyjnych

*  15 ławek

*  12 tys. mieszkańców w pobliżu

wybierz swoje
Barcikowice sołtys Franciszek Kosidło Franciszek Kosidło
Drzonków sołtys Renata Woźniak Renata Woźniak
Jany i Stożne sołtys Monika Turzańska Monika Turzańska
Jargoniewice sołtys Elżbieta Świercz Elżbieta Świercz
Jeleniów sołtys Wojciech Bortnowski Wojciech Bortnowski
Kiełpin sołtys Aneta Walczak Aneta Walczak
Krępa sołtys Janusz Sikora Janusz Sikora
Łężyca sołtys Jolanta Rabęda Jolanta Rabęda
Ługowo sołtys Agnieszka Głuska Agnieszka Głuska
Nowy Kisielin sołtys Andrzej Zalewski Andrzej Zalewski
Ochla sołtys Aleksander Kosowicz Aleksander Kosowicz
Przylep sołtys Mieczysław Momot Mieczysław Momot
Racula sołtys Mirosława Jabłonka Mirosława Jabłonka
Stary Kisielin sołtys Krystyna Koperska Krystyna Koperska
Sucha sołtys Ireneusz Rypson Ireneusz Rypson
Zatonie i Marzęcin sołtys Krzysztof Sadecki Krzysztof Sadecki
Zawada sołtys Jan Smoter Jan Smoter
Zielona Góra prezydent Janusz Kubicki Janusz Kubicki