Ochla chce wyposażyć park

7 Sierpień 2019
Dla mieszkańców Ochli park jest oczkiem w głowie. Chcą być z niego dumni, dlatego zgłosili projekt modernizacji obiektu do Budżetu Obywatelskiego.

– Zastanawiałem się, o jaką inwestycję zawalczyć w tegorocznym pierwszym dla Dzielnicy Nowe Miasto, a tym samym dla Ochli Budżecie Obywatelskim – mówi Paweł Szymon Towpik, radny dzielnicy, wiceprzewodniczący rady sołeckiej w Ochli. – Zależało mi by była to inwestycja, z której potencjalnie będzie mogła skorzystać możliwie jak największa liczba mieszkańców Ochli, nie zaś jedynie nieliczna wybrana grupa np. osób z konkretnej ulicy, czy wąskiego przedziału wiekowego – podkreśla. – Pojawiło się kilka pomysłów,  większość z nich nie byłaby możliwa do realizacji w 2020 r., ze względu na zapowiadaną budowę kanalizacji w naszym sołectwie. Ostatecznie zdecydowaliśmy (bo pomysł ten konsultowałem także z sołtys Ochli oraz kolegami z rady sołeckiej), że propozycją spełniającą powyżej nakreślone założenia i jednocześnie nie kolidującą z innymi planowanymi inwestycjami, będzie projekt:: „Doposażenie Parku w Ochli”.

Wnioskodawcy wycenili projekt na 598 tys. 700 zł. Konkretnie chodzi o przypałacowy park ze stawem przy ul. Ochla-Żagańska 1. Park przeszedł rewitalizację w latach 2017-2018. Na ten cel poszło 450 tys. zł z budżetu obywatelskiego. Mieszkańcy chcieliby jednak, aby park był jeszcze bardziej użyteczny.

W planach jest wykonanie drewnianego zadaszenia sceny, aby ochronić przed deszczem lub słońcem osoby na niej występujące, elektryczny sprzęt grający i samą konstrukcję sceny, z dodatkową impregnacją istniejących elementów. Rozważane jest dodatkowe zabezpieczenie sceny od strony stawu. Mieszkańcy chcą dostawić ogrodzenie, by ochronić park przed dzikami i bezpańskimi psami. Ma się też zwiększyć ilość słupków zasilających w energię elektryczną o ok. 7-9. Obecnie przy organizacji większych imprez trudno jest rozstawić poszczególne atrakcje wymagające dostępu do energii (są tylko cztery punkty poboru energii). Nie ma możliwości podłączenia się do prądu bezpośrednio przy scenie, czy na parkingu znajdującym się przy bramie wjazdowej do parku. Wnioskodawcy zabiegają o monitoring na sześć kamer z przesyłem radiowym obrazu do rejestratora w świetlicy wiejskiej. Kolejnym pomysłem jest ustawienie trzech drewnianych altan parkowych, krytych gontem – każda o pow. 16 mkw. Posłużyłyby za miejsce spotkań towarzyskich, zajęć dla dzieci etc. Do organizacji imprez zakupiono by ponad 20 stołów piknikowych z obustronną ławką, do ustawienia w altanach i luzem. Dzięki ośmiu parkowym ławko-leżakom, w pobliżu stawu i drzew, będzie można się opalać lub zdrzemnąć. Nie zabraknie wydzielonego miejsca na ognisko z możliwością dołączenia rusztu i ławami do siedzenia. Wnioskodawcy w projekcie szykują również zainstalowanie stacji naprawy rowerów, z uchwytem do zawieszenia jednośladu, zestaw narzędzi i pompkę. Park jest często odwiedzany przez miłośników jazdy na dwóch kółkach. Taki zestaw może służyć wózkom dziecięcym i inwalidzkim oraz hulajnogom.

W planach jest też:

* postawienie dwóch toalet (osobnych dla kobiet i mężczyzn) i typu toy-toy

* instalacja trzech koszy na psie odchody z zasobnikiem torebek

* słup ogłoszeniowy, bo w Ochli jest niewiele punktów informacyjnych

* maszty na trzy flagi – potrzebne do zawieszania flag podczas świąt państwowych, imprez samorządowych lub z udziałem gości z zagranicy

* montaż zabezpieczenia studzienki śluzy odpływu wody ze stawu.

– Jeśli uda się wykonać powyższe zamierzenia w kosztach mniejszych niż wstępnie zakładane, będziemy chcieli doprowadzić do parku sieć wodociągową z dwoma punktami poboru wody (jest potrzebna przy niektórych stoiskach podczas imprez, także do czyszczenia namiotów i ław z kurzu i pyłków drzew, czy do zraszania trawników – dodaje radny P. S. Towpik.

Całość planowanego wyposażenia ma możliwie maksymalnie komponować się z układem parku i występującą na jego terenie zielenią. Po doposażeniu park ma stać się centrum życia towarzyskiego i kulturalnego Ochli i integrować mieszkańców tzw. „starej” Zielonej Góry i Dzielnicy Nowe Miasto.

– Korzystając z okazji, chciałbym podziękować panu Jarosławowi Kowalskiemu, przewodniczącemu Rady Sołeckiej w Ochli za pomoc w przygotowaniu kosztorysu oraz sołtys Ochli Pani Dorocie Bojar za błyskawiczne zebranie 50 podpisów – mówi radny Towpik. – Nie poprzestaliśmy tylko na 15, dostarczyliśmy ich tyle, ile jest wymagane na terenie tzw. „starej” Zielonej Góry. Dziękuję także mieszkańcom Ochli, którzy poparli swym podpisem wniosek z prezentowanym tu projektem.

(rk)