Miejskie inwestycje w 2013 roku - co powstanie nowego?

20 Styczeń 2013
Przebudowa ronda PCK, nowe rondo przy ul. Batorego i Energetyków, połączenie Jędrzychowa z ul. Wrocławską, nowe trasy rowerowe, nowe obiekty parku technologicznego i finał budowy gimnazjum na Chynowie – to tylko niektóre ze sztandarowych inwestycji miasta w 2013 r.

- Robimy w tym roku wszystko to, na co dostaniemy dofinansowanie ze środków zewnętrznych – mówi wiceprezydent Krzysztof Kaliszuk. – Jest tego dużo. Czekamy natomiast z inwestycjami, na które szansa dofinansowania pojawi się w przyszłości, głównie z nowego rozdania funduszy unijnych.

Rondo bez kolizji

Do najpilniejszych inwestycji drogowych należy przebudowa ronda PKC przy Castoramie, które dziś jest jednym z najbardziej kolizyjnych miejsc w mieście. W przyszłości kierowcy – zwłaszcza przyjezdni – będą mieli ułatwione zadanie. Niektórym zdarza się bowiem poruszać na nim jak na klasycznym rondzie i nie ustępować pierwszeństwa nadjeżdżającym z prawej strony. A powinni. Prowadzi to do częstych stłuczek. Według planów inwestycyjnych, rondo będzie poszerzone i pojawi się na nim dodatkowa sygnalizacja świetlna. Koszt przedsięwzięcia to 7,5 mln zł, a zakończenie inwestycji jest przewidziane na koniec sierpnia.

Miasto i państwo po połowie

W ramach tzw. schetynówek miasto planuje wybudować nową drogę (ul. Jagodową) łączącą Jędrzychów z ul. Wrocławską. Przypomnijmy, że przy schetynówkach zasada finansowania jest prosta: połowę kosztów inwestycji ponosi budżet państwa, a połowę gmina. Miejski budżet przewiduje, że w tym roku miasto i budżet państwa wyłożą na to łącznie 6 mln zł, dzieląc się po połowie. Tyle samo ma być wydane w 2014 r., kiedy to droga będzie „zwieńczona” rondem na ul. Wrocławskiej. Łączny koszt inwestycji szacowany jest więc na 12 mln zł. To duże przedsięwzięcie zważywszy, że ubiegłoroczny remont Szosy Kisielińskiej kosztował 10 mln zł.

Wąskie gardło do poszerzenia

Kolejnym drogowym przedsięwzięciem będzie przebudowa ul. Batorego i budowa ronda u zbiegu Batorego i Energetyków. To dziś jedno z „wąskich gardeł” komunikacyjnych. Plany są takie, by Batorego na wybranych fragmentach poszerzyć o dodatkowy pas ruchu (na odcinku od ul. Dworcowej do Energetyków), wymienić całą konstrukcję nawierzchni, wstawić nowe oświetlenie i przy okazji remontu wymienić sieć wodociągową i wybudować odcinek sieci kanalizacji deszczowej. Ale głównym elementem inwestycji ma być rondo w miejscu dzisiejszego skrzyżowania z sygnalizacją świetlną. Nierzadko tworzą się tam korki, bo to najkrótsza droga z centrum miasta do hipermarketów Tesco i Auchan. To też będzie inwestycja ze schetynówek, czyli zasady finansowania i kwoty mają być takie same jak w przypadku ul. Jagodowej: po 6 mln zł w tym i w przyszłym roku.

Na inne trzeba poczekać

Potrzeby inwestycyjne na drogach są oczywiście dużo większe, co widać w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta. Przewiduje ona m.in. budowę Trasy Aglomeracyjnej wraz ze ścieżkami rowerowymi, od ronda przy ul. Dworcowej, śladem dawnego torowiska, poprzez ul. Dąbrowskiego nieopodal dawnych obiektów Lumelu, aż do al. Zjednoczenia. Koszt – ponad 18 mln zł zapisany jest na rok 2014. Z kolei przebudowa Trasy Północnej może być realizowana jeszcze w tym roku. – Ale pod warunkiem, że dostaniemy 85 proc. dofinansowania ze środków UE, w ramach oszczędności wygospodarowanych w Ministerstwie Transportu – precyzuje wiceprezydent Kaliszuk. Poczekać trzeba będzie także na budowę drogi łączącej dzielnicę Kisielin z węzłem północnym trasy S3. Zależy to od tego, kiedy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podejmie budowę drugiej „nitki” trasy S3.

Miód na serce cyklisty

Powody do tryumfu mają rowerzyści, bo Zielona Góra staje się miastem przyjaznym dla cyklistów, co zauważają już ogólnopolskie media. Po pierwsze rowerzyści wywalczyli w budżecie obywatelskim budowę kolejnego odcinka rowerostrady „Zielona Strzała” (od ul. Ogrodowej do Browarnej) na kwotę 1,4 mln zł oraz budowę dróg rowerowych na al. Wojska Polskiego oraz ul. Krępowskiej na Chynowie (wszystkie inwestycje w ramach budżetu obywatelskiego – patrz ramka). Po drugie – miasto rozpatruje w przyszłości utworzenie zintegrowanego centrum komunikacyjnego w rejonie dworca PKP i bazy MZK przy ul. Dworcowej, gdzie znalazłaby się m.in. przystań dla rowerzystów. Do tego warto dodać, że atrakcyjne i dzikie trasy na naszych Wzgórzach Piastowskich to ulubione miejsce treningów i wyścigów kolarskich na MTB. Doceniła je nawet słynna olimpijka Maja Włoszczowska.

Miliony na oświatę i naukę

Ale nie samą komunikacją człowiek żyje. Inne gminy likwidują szkoły, a Zielona Góra je… buduje. Mowa o gimnazjum na Chynowie, które od nowego roku szkolnego będzie oddane do użytku. Znajdzie się w ramach Zespołu Edukacyjnego nr 1 im. Jeana de la Fontaine’a. Oprócz oświaty, spore nakłady inwestycyjne miasto poniesie także na naukę i szkolnictwo wyższe. Chodzi o dotacje dla Uniwersytetu Zielonogórskiego na dofinansowanie obiektów badawczych w parku naukowym w Nowym Kisielinie oraz powstanie Inkubatora Przedsiębiorczości w tymże parku. Miasto pokryje udział własny uniwersytetu w projektach finansowanych z funduszy unijnych. – Na inkubator przeznaczamy 1 mln zł, bo to nasza inicjatywa, która pozytywnie wpłynie na rozwój przedsiębiorczości w mieście i gminie – podkreśla K. Kaliszuk. W formie dotacji dla uczelni, miasto planuje także dofinansować powstanie Centrum Nauki im. Keplera w dawnym Kinie Wenus. Na ten cel przeznaczono w tym roku 1,5 mln zł.

Michał Iwanowski
Mich.iwanowski@gmail.com


Inwestycje zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego

* budowa rowerostrady „Zielona Strzała” od ul. Ogrodowej do ul. Browarnej – 1,4 mln zł
* modernizacja boiska „Chynowianka” przy ul. Truskawkowej – 400 tys. zł
* budowa drogi rowerowej przy południowej części al. Wojska Polskiego – 400 tys. zł
* budowa ścieżki pieszo-rowerowej i oświetlenia ul. Krępowskiej – 700 tys. zł
* budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 9, ul. Partyzantów – 60 tys. zł
* remont chodnika między al. Wojska Polskiego a ul. Świętojańską – 20 tys. zł
* remont chodników i zjazdów dla wózków przy ul. Westerplatte 11 – 25 tys. zł
* remont filarów i tarasów przy ul. Chrobrego – 15 tys. zł
* montaż 4 wiat autobusowych na trasie nr 44, Jędrzychów – 50 tys. zł
* budowa wieży lęgowej dla jerzyków – 30 tys. zł
* utwardzenie nawierzchni ul. Złotej – 60 tys. zł
* remont chodników na ul. Akacjowej – 46 tys. zł
* budowa oświetlenia ciągu pieszego na ul. Akacjowej – 40 tys. zł
* remont chodnika i przejścia dla pieszych na ul. Słowackiego – 20 tys. zł.


wybierz swoje
Barcikowice sołtys Franciszek Kosidło Franciszek Kosidło
Drzonków sołtys Renata Woźniak Renata Woźniak
Jany i Stożne sołtys Monika Turzańska Monika Turzańska
Jargoniewice sołtys Elżbieta Świercz Elżbieta Świercz
Jeleniów sołtys Wojciech Bortnowski Wojciech Bortnowski
Kiełpin sołtys Aneta Walczak Aneta Walczak
Krępa sołtys Janusz Sikora Janusz Sikora
Łężyca sołtys Jolanta Rabęda Jolanta Rabęda
Ługowo sołtys Agnieszka Głuska Agnieszka Głuska
Nowy Kisielin sołtys Andrzej Zalewski Andrzej Zalewski
Ochla sołtys Aleksander Kosowicz Aleksander Kosowicz
Przylep sołtys Mieczysław Momot Mieczysław Momot
Racula sołtys Mirosława Jabłonka Mirosława Jabłonka
Stary Kisielin sołtys Krystyna Koperska Krystyna Koperska
Sucha sołtys Ireneusz Rypson Ireneusz Rypson
Zatonie i Marzęcin sołtys Krzysztof Sadecki Krzysztof Sadecki
Zawada sołtys Jan Smoter Jan Smoter
Zielona Góra prezydent Janusz Kubicki Janusz Kubicki