Masz pomysł na miasto? Podziel się z innymi!

5 Listopad 2021
Boisko do koszykówki na osiedlu? Ścieżka spacerowa? Plac zabaw dla psiaków? Marzenia są po to, by je spełniać! Wyślij zgłoszenie do urzędu miasta. Kto wie, może to właśnie twój pomysł na zmiany w Zielonej Górze doczeka się realizacji?

- Przed nami kolejna edycja zielonogórskiego budżetu obywatelskiego. Czy mieszkańców czekają duże zmiany?

Piotr Dubicki, pełnomocnik prezydenta miasta ds. konsultacji społecznych: - Zasady są identyczne jak w poprzedniej edycji. Na początku roku została podjęta uchwała rady miasta w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego, która cały czas obowiązuje. Została ona przede wszystkim dostosowana do obecnej sytuacji związanej ze stanem epidemii. Ponownie całość działań odbywać będzie się w formie elektronicznej.

- Pandemia wymusiła zmiany w wielu dziedzinach naszego życia, jak wpłynęła na budżet obywatelski?

- Tak jak wspominałem, każdy z etapów odbywa się za pomocą specjalnej platformy: zielonagora.konsultacejst.pl, dzięki której mieszkańcy mogą zgłaszać swoje pomysły, a później głosować na wybrane przez siebie zadania. Co więcej, weryfikacja wniosków przez urzędników również odbywa się zdalnie, dzięki czemu ograniczamy kontakty międzyludzkie do minimum.

- Czy zielonogórzanom przypadła do gustu taka formuła?

- Dostęp do internetu w dzisiejszych czasach jest powszechny, każdy z nas za pomocą laptopa czy smartfona komunikuje się z najbliższymi. Oczywiście zachęcamy wszystkich do tego, aby pomóc starszym osobom, które mogą mieć problem z głosowaniem. Choć w poprzedniej edycji nie dostawaliśmy sygnałów o problemach.

- Ile pieniędzy przeznaczy zielonogórski samorząd na budżet obywatelski?

- W tym roku ponownie do dyspozycji mieszkańców będzie 6,5 mln zł. 20 procent z tej puli, czyli 1,3 mln zł, trafi na realizację zadań w dzielnicy Nowe Miasto - zgodnie z założeniami Kontraktu Zielonogórskiego. Każdy zielonogórzanin będzie mógł oddać jeden głos na zadanie ogólnomiejskie i jeden na dzielnicowe.

- Jakie pomysły mogą zgłaszać mieszkańcy?

- Nie jest to pierwsza edycja budżetu obywatelskiego i wiem, że kreatywność mieszkańców jest duża, jestem więc przekonany, iż pojawią się oryginalne pomysły. W ostatnich latach dużą popularnością cieszą się zadania, które związane są z rekreacją, sportem oraz aktywnością na świeżym powietrzu.

- Na co należy zwrócić uwagę zgłaszając pomysł?

- Od 8 listopada, za pomocą platformy internetowej będzie można zgłaszać swoje propozycje do budżetu obywatelskiego. Szacunkowa wartość realizacji jednego projektu nie może być niższa niż 100 tys. zł i nie może przekroczyć kwoty miliona złotych. Należy pamiętać, że niezbędnym załącznikiem do wniosku powinna być lista z podpisami 15 mieszkańców popierających nasz pomysł. Dodatkowo trzeba mieć na uwadze, że zadania powinny być ogólnodostępne, celowe, gospodarne i wykonalne techniczne oraz muszą być zlokalizowane na działkach, które są własnością miasta Zielona Góra.

- Aby zgłosić projekt, należy wypełnić specjalny formularz, czy mieszkańcy mogą mieć z tym problem?

- Formularz zgłoszeniowy jest bardzo przejrzysty i prosty, wystarczy podać swoje dane, opisać i uzasadnić celowość zadania, podać lokalizację i oszacować koszty projektu. Tak jak wspominałem, oprócz obowiązkowej listy poparcia można załączyć dodatkową dokumentację, która pomoże przy weryfikacji projektu, np. szkice sytuacyjne, plany, zdjęcia oraz dodatkowe materiały.

- Jak będzie wyglądała weryfikacja wniosków?

- Proponujemy dwuetapową ocenę projektów. Pierwszy etap to sprawdzenie wniosków pod względem formalnym, w drugim etapie pod względem zgodności z prawem, wykonalności technicznej oraz prawidłowego oszacowania kosztów realizacji projektu. Jeśli projekt otrzyma negatywną ocenę zespołu oceniającego, wnioskodawca będzie mógł uzupełnić swój wniosek.

- Wspomniał pan o głosowaniu. Przypomnijmy, każdy mieszkaniec dysponuje dwoma głosami?

- Dokładnie tak, do głosowania uprawniony jest każdy zielonogórzanin, który ma do dyspozycji dwa głosy. Co ważne, jeden z nich należy oddać na zadanie zlokalizowane w tzw. starej Zielonej Górze, drugi na wybrane przez siebie zadanie, które realizowane będzie na terenie zielonogórskich sołectw.

- Kiedy poznamy wyniki?

- Zgodnie z obowiązującym harmonogramem wyniki poznamy najpóźniej w połowie stycznia przyszłego roku. Oczywiście zostaną one opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronach internetowych urzędu miasta.

- Dziękuję.

(red)