Budżet obywatelski - tego właśnie chcą zielonogórzanie!

26 Październik 2012
Zamieszczamy listę wniosków, które przeszły pomyślnie weryfikację i zostają poddane głosowaniu w Budżecie Obywatelskim 2013. Fragmenty opisów zadań pochodzą od wnioskodawców. Poniżej podany szacunkowy koszt zadania określony przez urzędników.

0.1 Oświetlenie ul. Piastowskiej 8-14
Prosimy o uwzględnienie naszej prośby dotyczącej oświetlenia. Miejsce to po zmierzchu jest niebezpieczne i zagraża bezpieczeństwu mieszkańców. W ostatnim czasie okradziono w tym miejscu kilka samochodów i napadnięto na kobietę. W takich „ciemnościach” mieszkamy od 10 lat, dlatego mamy nadzieję, że wreszcie doczekamy się realizacji tej inwestycji.
Koszt realizacji ok. 30 tys. zł.

0.2 Budowa nawierzchni ul. Kasztanowej
Ulica Kasztanowa jest utwardzona na całym obszarze z wyjątkiem odcinka stanowiącego jedyne połączenie ulicy z ciągiem ul. Jędrzychowskiej. Odcinek nieutwardzony jest wąski, kręty i bardzo stromy, stanowi jednocześnie jedyną trasę dojazdową dla ciężkich pojazdów służb komunalnych (np. wywóz śmieci, straż pożarna) do ponad 20 domów jednorodzinnych zlokalizowanych wewnątrz zamkniętego czworoboku.
Szacowany koszt ok. 350 tys. zł..

0.3 Remonty chodników al. Zjednoczenia
Zwracam szczególną uwagę na zły stan chodników na al. Zjednoczenia, nie remontowanych od czasu powstania dwóch pasów jezdnych. Ich asfaltowa nawierzchnia w wielu miejscach nawet nie zachęca do poruszania się po niej. Uwagę zwraca ich kiepska kondycja w części od ul. Chemicznej do Naftowej po obu stronach, a nawet zupełny jego brak od ul. Zimnej do ul. Chemicznej dla jadących w kierunku miasta. Zatem ogólna modernizacja uwzględniająca budowę ścieżek rowerowych wydaje się tutaj zwykłą koniecznością.
Koszty w zakresie wskazanym we wniosku ok. 500 tys. zł.

0.4 Budowa dojazdu do ul. J. Kossaka
Wnioskujemy o budowę wjazdu i drogi przed blokiem na ulicy Kossaka 4/ABCD. Obecnie wjazd od strony stacji paliw jest nielegalny. Gdyby stacja benzynowa ogrodziła się lub sprzedała przyległy teren, wówczas utracimy możliwość podjazdu pod blok! Wjazd ten, podobnie jak cała droga jest najeżony kawałkami gruzu. Wnioskujemy o budowę dojazdu od strony ulicy Malczewskiego oraz o 32 miejsca parkingowe.
Zjazd + budowa odcinka drogi i 32 miejsc to wraz z projektem kwota rzędu 400 tys. zł.

0.5 Remont chodnika wzdłuż Elżbietanek
Wnioskujemy o przebudowę łącznika pieszego między al. Wojska Polskiego a ul. Świętojańską wzdłuż ogrodzenia posesji sióstr Elżbietanek. Istniejący chodnik dla pieszych, z krzywymi, rozlatującymi się stopniami, nie remontowany od wielu lat, bez podjazdu dla niepełnosprawnych jest poważnym zagrożeniem bezpieczeństwa jego użytkowników. Codziennie z przejścia tego korzystają setki ludzi - mieszkańców miasta, a wśród nich również słuchacze Zielonogórskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, i kilkakrotnie zdarzyły się przypadki skręcenia stopy na tym „chodniku”.
Budowa nowej nawierzchni chodnika to koszt rzędu 20 tys. zł.

0.6 Nawierzchnia i ograniczniki na ul. Łąkowej
Wnioskuję o położenie nawierzchni na drodze oraz ograniczników prędkości tzw. garbów. Ul. Łąkowa nie jest ulicą główną, jednakże fakt, że jest przy niej zlokalizowany zakład serwisowo-naprawczy samochodów osobowych i ciężarowych powoduje, że ruch na tej ulicy jest większy niż na innych głównych ulicach Zielonej Góry. A prędkość samochodów daleko odbiega od tej określonej przez kodeks ruchu drogowego dla normalnej drogi.
Koszt 270 tys. zł. Uwaga - bez kanalizacji sanitarnej, której ta ulica nie posiada.

0.7 Nawierzchnia ul. Dolina Zielona
Droga znajduje się w nie najlepszym stanie - szczególnie widać to po opadach deszczu, kiedy pojawiają się liczne kałuże. Ciężko jest wtedy przejść tą ulicą bez ochlapania przez samochody. Z drugiej strony kierowcy muszą zwracać większą uwagę na dziury, aby nie uszkodzić samochodu.
Remont całego odcinka np. poprzez wykonanie nakładki to rząd 660 tys .zł.

0.8 Światła na przejściu przy ZE nr 1
Znajdujące się w pobliżu przejście dla pieszych jest wyjątkowo niebezpieczne, znajduje się za zakrętem. Samochody poruszające się od strony centrum miasta bardzo często przekraczają dozwoloną prędkość. Kolejnym utrudnieniem jest pobliski przystanek autobusowy oraz stale zwiększający się ruch pojazdów związany z rozbudową os. Kolorowego. Zadanie miałoby polegać na zbudowaniu wzbudzanej sygnalizacji świetlnej przez pieszego korzystającego z przejścia dla pieszych oraz przez pojazdy, które zbliżając się do przejścia mają przekroczoną prędkość dopuszczalną.
Do końca października zostaną zamontowane wyspowe progi zwalniające. Koszt wykonania sygnalizacji wzbudzanej to rząd wielkości 150 tys. zł.

0.9 Chodnik wzdłuż ul. Obywatelskiej
Proponuję budowę chodnika wzdłuż ul. Obywatelskiej (pomiędzy nr 1 a 15) ze względu na istniejącą szerokość jezdni wynoszącą 5 m, brak chodnika oraz dużą ilość mieszkających tu dzieci.
Odcinek ok. 150 m koszt budowy nowego chodnika o szerokości 1,5 m ok. 50 tys. zł. Uwaga! Ulica jest dwukierunkowa, budowa chodnika spowoduje zawężenie jezdni i ewentualne wprowadzenie jednego kierunku ruchu.

0.10 Zakup zamiatarki do ścieżek rowerowych
Miasto szczyci się posiadaniem sieci ścieżek rowerowych, których łączna długość przekracza 30 km. Ścieżki nie objęte zostały jednak bieżącym utrzymaniem, czystości, jak i utrzymaniem zimowym. Zakup zamiatarko odśnieżarki rozwiązałby powyższy problem w 100 proc., a ze względu na niewielkie gabaryty, mogłoby być wykorzystane do zamiatania, lub odśnieżania, uliczek osiedlowych bocznych, nie objętych pierwszą kolejnością utrzymania.
Koszt zakupu 400 tys. zł.

0.11 Wieża widokowa Wzgórza Piastowskie
Propozycja budowy wieży widokowej na wzgórzu o wys. 201 m n.p.m. ok. 100 m na płd. od amfiteatru i na zachód od nowych domów. Wieża w takiej lokalizacji stanowiłaby najlepszy możliwy do osiągnięcia kompromis pomiędzy łatwością dojścia do niej a pełnością dostępnej z niej panoramy. Widok z niej obejmowałby m.in. większą część miasta, wzgórza na Pojezierzu Łagowskim, miasta Głogów, Nowa Sól, Bytom Odrz. i Kożuchów, Wzgórza Dalkowskie z szybem kopalni w Polkowicach, Wzniesienia Żarskie, przygraniczne wzgórza w Brandenburgii z farmą wiatrową w Sembten a także długi fragment Sudetów (Góry Kaczawskie, Rudawy Janowickie, Karkonosze ze Śnieżką, Góry Izerskie).
Budowa wieży widokowej o wysokości ok. 20 m - 1 mln zł.

0.12 Utwardzenie nawierzchni ul. Złotej
Stan ul. Złotej na odcinku od ul. Krępowskiej do ul. Szkarłatnej jest bardzo zły i po każdym deszczu się pogarsza. Utwardzenie nawierzchni, która jest obecnie pełna nierówności i dziur, w znaczący sposób poprawiłoby komfort przejazdu oraz nie narażałoby aut na awarie. Złota jest drogą intensywnie użytkowaną - jedną z głównych arterii Osiedla Kolorowego.
Koszt ok. 60 tys. zł.

0.13 Oświetlenie ul. Złotej i Srebrnej
Osiedle Kolorowe, na którym znajdują się ulice Złota i Srebrna, nie jest w ogóle oświetlone, nie ma na nim ani jednej latarni ulicznej czy innego źródła światła. Jest to szczególnie uciążliwe w miesiącach zimowych. W tej sytuacji chociażby wyjście na popołudniowy spacer z dziećmi lub psem jest niemożliwe ze względu na panujące ciemności.
Koszty łącznie ok. 73 tys. zł, w tym ul. Złota ok. 43 tys. zł, ul. Srebrna ok. 30 tys. zł.

0.14 Budowa oświetlenia ul. Nobla
Prosimy o wykonanie oświetlenia ulicznego do ulicy Pawła Strzeleckiego na Jędrzychowie. Obecnie jest tam bardzo ciemno, nie ma żadnej latarni.
Koszt zadania od ul. Wierzbowej do H. Arctowskiego ok. 115 tys. zł.

0.15 Nawierzchnia i oświetlenie ul. Czerskiego
Dojazd do naszej ulicy (Czerskiego) prowadzi przez ulicę Nobla. Żadna z ulic, ani ulica Nobla ani Czerskiego nie mają oświetlenia ani nadającej się do użytkowania nawierzchni drogi. Auta zakopują się w błocie, piesi brną w błocie i ciemnościach.
Koszt realizacji oświetlenia 52 tys. zł. Koszt budowy ul. Czerskiego to rząd 200 tys. zł. Uwaga! Wykonanie oświetlenia ul. Czerskiego możliwe tylko w przypadku wykonania oświetlenia ul. Nobla.

0.16 Chodnik i oświetlenie na ul. Krępowskiej
Wzdłuż ul. Krępowskiej brak jest chodnika, co bardzo utrudnia ruch pieszych. Mieszkańcy Os. Kolorowego, którzy chcą dostać się na przystanek, muszą iść wzdłuż ul. Krępowskiej, gdzie dodatkowo brak jest oświetlenia. Utrudniony jest także ruch samochodów, ponieważ mijając idących po ulicy pieszych muszą wjechać na przeciwny pas jezdni.
Koszt wykonania ścieżki pieszo-rowerowej i oświetlenia 700 tys. zł.

0.17 Chodnik na ul. Zbożowej
Wnioskuję o budowę chodnika na ul. Zbożowej, jest tam duży ruch a nie ma żadnego pobocza, a dużo dzieci chodzi tamtędy na piechotę do szkoły, wracają jak już jest ciemno.
Koszt wykonania 350 tys. zł.

0.18 Nawierzchnia ul. Wołodyjowskiego
Nasza inwestycja – to nawierzchnia ul. Wołodyjowskiego, poprzedzona wybudowaniem kanalizacji deszczowej. Nawierzchnia to nie tylko sprawa ulicy, ale także chodniki i zabezpieczenie poprzez odwodnienie drogi, by ochronić posesje przed zalewaniem.
Jest opracowana koncepcja budowy drogi wg której koszt budowy oszacowano na poziomie 500 tys. zł.

0.19 Nawierzchnia i oświetlenie ul. Wierzbowej
Ul. Wierzbowa jest utwardzona od ul. Jędrzychowskiej do ul. Nobla. Jednak pozostała część ulicy to droga polna. Odcinek nieutwardzony jest wąski, kręty i bardzo stromy. Nawierzchnia często się usuwa przy dużych opadach. Jednocześnie jest to jedyna trasa dojazdowa dla ciężkich pojazdów służb komunalnych.
Koszt wykonania tego odcinka bez kolizji wraz z oświetleniem to rząd wielkości ok. 1 mln zł.

0.20 Likwidacja placu zabaw pod parking, ul. Władysława IV
Od wielu lat plac zabaw na zapleczu sklepu „Mira” nie spełnia swego zadania. Zaadoptowane w/w na parking nie będzie żadną stratą, bo place zabaw są przed każdym blokiem. Wg mojego rozeznania znajdzie się tam miejsce na 50-60 samochodów, co odciąży zablokowane uliczki osiedlowe.
Koszt wykonania 300 tys. zł.

0.21 Ok. 20 miejsc parkingowych ul. Konicza 22
Mieszkańcy Wspólnoty Mieszkaniowej przy ulicy Konicza 22 wnioskują o budowę nowych miejsc parkingowych przy budynku. Obecna ilość miejsc parkingowych w stosunku do ilości pojazdów jest zdecydowanie niewystarczająca.
Koszt wykonania ok. 20 miejsc parkingowych ok. 100 tys. zł.

0.22 Oświetlenie parkingu ul Waszczyka 3-5-7
Mieszkańcy Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Waszczyka 3-5-7 wnioskują o budowę instalacji oświetleniowej na parkingu. Nagminnie na policję zgłaszane są kradzieże pozostawionych tu samochodów i części takich jak: lusterka, koła, wycieraczki.
Koszt realizacji 65 tys. zł.

0.23 Oświetlenie chodnika ul. Akacjowa
Mieszkańcy Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Akacjowej 11-13-15 wnioskują o budowę oświetlenia ciągu pieszego wzdłuż nieruchomości na jej tyłach. Obecnie miejsce to w czasie nocy jest trudne do przejścia. Zużyte płytki chodnikowe na całym ciągu utrudniają bezpieczne poruszanie się, szczególnie osobom starszym.
Koszt realizacji 40 tys. zł.

0.24 Drogi i chodniki ul. Chłodna, Szpakowa, Jeżynowa
Drogi są o podłożu piaszczystym, występują doły, niezabezpieczone wystające kamienie, gruzy. Trudno jest chodzić pieszym i poruszać się pojazdami. W rozbudowie jest szkoła, gdzie nie ma zaplecza dla postoju aut, a te ulice mogłyby być rozwiązaniem.
Koszt realizacji zadania: ul. Jeżynowa – 420 tys. zł, ul. Chłodna - Szpakowa – 440 tys. zł.

0.25 Przyłącze kanalizacyjne ul. Polna
W związku z brakiem technicznych możliwości odprowadzania ścieków bytowych z budynków przy ul. Polnej do sieci kanalizacyjnej w ul. Jedności, zwracam się z prośbą o wybudowanie odgałęzienia kanalizacyjnego.
Wartość zadania ok. 120 tys. zł.

0.26 Drogi i chodniki ul. Lechitów, Grzegorza, Chochlika
Prosimy o odnowienie chodników i ulic Chochlika, Grzegorza, Lechitów, z uwzględnieniem dokończenia ulicy Lechitów (przy lesie). Po ulewnych deszczach ulice stają się nieprzejezdne, jednocześnie piach spychany z nieutwardzonej drogi zasypuje ulice, studzienki kanalizacyjne i posesje.
Planowane koszty: budowa łącznika pomiędzy ul. Lechitów a ul. Chochlika 280 tys. zł; dokończenie budowy ul. Lechitów przy lesie 310 tys. zł; remont chodników na ul. Lechitów, ul. Chochlika i ul. Grzegorza 460 tys. zł. Razem 1 mln 50 tys. zł.

0.27 Oświetlenie ul. Władysława IV 18
Mieszkańcy Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Władysława IV 18 wnioskują o budowę oświetlenia (dwa punkty świetlne) wzdłuż chodnika biegnącego między wejściem do budynku a ul .Władysława IV. Budynek zamieszkują głównie starsze osoby, które mają problem powrotu do domu po zmierzchu.
Koszt realizacji zadania 18 tys. zł.

0.28 Ok. 20 miejsc parkingowych ul. Konicza 20
Mieszkańcy Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Konicza 20 wnioskują o budowę nowych miejsc parkingowych przy budynku. Obecna ilość miejsc parkingowych w stosunku do ilości pojazdów jest zdecydowanie niewystarczająca.
Koszt budowy ok. 20 miejsc parkingowych ok. 100 tys. zł.

0.29 Drogi i chodniki Osiedle Malarzy
Na ul. Malczewskiego, Braci Gierymskich potrzebna jest m.in.: wymiana chodników biegnących przy w/w ulicach na nowe z polbruku z uwagi na nierówności i dziury; gruntowna, solidna naprawa nawierzchni jezdnej, regulacja studni kanalizacyjnych i kratek ściekowych.
Wykonanie warstwy ścieralnej ok. 500 tys. zł. Wykonanie chodników ok. 300 tys. zł. Razem koszt 800 tys. zł.

0.30 Droga i chodnik ul. Jarzębinowa
Ulica Jarzębinowa i chodnik to zlepek różnych dziur łatany asfaltem, cementem, piaskiem itp. Ponadto po drugiej stronie ulicy brak jest chodnika i piasek spływa na jezdnię.
Remont chodników i jezdni ul. Jarzębinowej na całej jej długości nakład ok. 350 tys. zł..

0.31 Nawierzchnia ul. Łabędziej (etap II-IV)
Betonowa nawierzchnia całej ul. Łabędziej i fragmentu ul. Pawiej przy wjeździe od ul. Botanicznej została wykonana bez mała 30 lat temu. Aktualnie jej stan jest co najmniej tragiczny. Nawierzchnia w istotnym stopniu wykruszyła się i popękała, w jezdni powstały wyrwy i duże ubytki, na których można poważnie uszkodzić samochód.
Jest opracowany projekt wykonawczy przebudowy ul. Łabędziej z podziałem na etapy. Etap I będzie realizowany w tym roku. Koszt etapu II – ok. 151 tys. zł, etapu III – ok. 204 tys. zł. W przypadku dalszej realizacji pozostałych etapów należałoby uwzględnić etap IV - dł. ok. 78 m odcinek za ul. Pawią. Przybliżony koszt ww. odcinka ok. 100 tys. zł. Łącznie etapy od II do IV ok. 450 tys. zł.

0.32 Nawierzchnia i oświetlenie ul. Kukułcza
Droga o nawierzchni gruntowej w złym stanie technicznym, liczne dziury uniemożliwiające przejazd samochodu. Stare, zużyte latarnie, zarośnięte drzewami. W związku z brakiem odwodnienia ulicy podczas opadów deszczu piasek z jednego odcinka ulicy zostaje nanoszony do posesji przy Fabrycznej 27-37.
Koszt zadania ok. 335 tys. zł.

0.33 Chodnika na ul. Piwnej
Na odcinku drogi od ul. Strzeleckiej, przez Piwną, plac przy sklepie Biedronka ruch samochodowy jest bardzo duży. Samochody jadą z dużą prędkością w obie strony i dla pieszego stwarza to duże zagrożenie. W tym ciągu komunikacyjnym są dwa odcinki chodników, zniszczone, bez obniżonych krawężników. Brak również oświetlenia, przez co w okresie jesienno-zimowym przejście tym odcinkiem jest bardzo niebezpieczne.
Na odcinku od ul. Strzeleckiej, przez ul. Piwną, plac przy sklepie Biedronka do ul. Kożuchowskiej możliwe jest tylko wyremontowanie chodnika na odcinku od ul. Strzeleckiej do placu sklepu Biedronka. Remont ok. 30 tys. zł.
Na odcinku od ul. Strzeleckiej do wjazdu na plac za Biedronką istnieje oświetlenie uliczne, a na pozostałym terenie jest niemożliwe wybudowanie nowego, gdyż teren albo nie należy do miasta albo jest zagospodarowany w sposób uniemożliwiający działania.

0.34 Naprawa ul. Rajskiej i Ludowej
Ulice nie były remontowane od czasu ich powstania. W tamtych czasach były zwykłymi żużlowymi, jako podkład pod masą bitumiczną używano tłucznia wapiennego. Teraz przy budowie Osiedla Domino Park cały transport ciężarowy odbywa się tymi ulicami, nie przystosowanymi do takich ciężarów.
Remont ul. Rajskiej ok. 300 tys. zł, remont ul. Ludowej koszt ok. 470 tys. zł, koszt całości 770 tys. zł.

0.35 Wymiana chodnika na ul. Browarnej
Proszę o remont chodnika na odcinku od ul. Kożuchowskiej od ul. Olbrychta (Lecznica dla Zwierząt). Chodnik ten został zniszczony w czasie budowy kanalizacji w ulicach Kożuchowska – Browarna.
Remont ciągu pieszego na odcinku od Kożuchowskiej do Olbrychta (prawa strona ok. 100 mb.) powinna objąć wymianę nawierzchni chodnika i wymianę krawężnika na tym odcinku oraz budowę wjazdów do posesji. Koszt 30 tys. zł.

0.36 Remont ul. Pawiej 8-14
Wnioskuję o przebudowę i naprawę ulicy Pawiej. Zdjęcie płyt betonowych, naprawa instalacji ściekowej i udrożnienie kanalizacji deszczowej. Położenie nawierzchni asfaltowej. Inwestycja dotyczy tylko pasa jezdni na zapleczu pawilonu handlowego, bez chodników.
Remont ul. Pawiej 8-14. Koszt 315 tys. zł. Uwaga! Możliwe częściowe wykonanie zadania, gdyż działka 83/37 jest własnością sklepu meblowego – i tu brak możliwości wykonania.

0.37 Droga i chodnik ul. Sucharskiego
Ciąg pieszy i droga dojazdowa w stanie wymagającym pilnego remontu.
Koszt ok. 165 tys. zł.

0.38 Budowa Zielonej Strzały ul. Ogrodowa - Browarna
Zadanie zakłada budowę ciągu pieszo-rowerowego wraz z kładką nad ul. Sikorskiego i zjazdem na teren III LO. Inwestycja będzie kontynuacją pierwszego etapu realizacji budowy rowerostrady Zielona Strzała, który powstał w 2010 roku.
Koszt 1 mln 400 tys. zł.

0.39 Droga dla rowerów przy płd. części al. Wojska Polskiego
Zadanie zakłada zaprojektowanie i budowę drogi dla rowerów na pasie zieleni w miejscach, gdzie jest to możliwe oraz ciągów pieszo-rowerowych w miejscach, gdzie budowa wydzielonej drogi jest niemożliwa. Obecny ciąg pieszo-rowerowy jest zbyt wąski.
Koszt 400 tys. zł.

0.40 Obniżenie krawężników na ścieżkach rowerowych
Zadanie zakłada obniżkę wszystkich krawężników na ścieżkach rowerowych, które są wyższe niż przepisowy 1 cm. Efektem będzie znaczne zwiększenie bezpieczeństwa rowerzystów na przejazdach poprzez skrócenie czasu ewakuacji.
Koszt 200 tys. zł.

0.41 Budowa sieci bezpiecznych parkingów rowerowych
Zadanie zakłada budowę i przygotowanie dokumentacji bezpiecznych parkingów rowerowych na deptaku i ich rozbudowę pod szkołami. Pod wieloma szkołami obecna ilość stojaków rowerowych jest niewystarczająca , np. SP nr 18 i I LO.
Zakup i montaż stojaków rowerowych - koszt jednego stojaka zwykłego 150 zł, w strefie konserwatorskiej 3 200 zł. Można rozważyć montaż kamer przy obiektach miejskich z monitoringiem, np. szalet Pod Topolami. Koszt 120 tys. zł.

0.42 Budowa wieży lęgowej dla jerzyków
Prowadzone prace nad termoizolacją budynków w mieście wiążą się z likwidacją miejsc lęgowych dla ptaków. Szczególnie cierpią na tym jerzyki Apus apus. Niszczenie miejsc lęgowych (nawet potencjalnych) jest ścigane prawem. Budowa wieży, podobnie jak w wielu miastach europejskich pozwoli na stworzenie miejsc lęgowych dla tych ptaków.
Koszt realizacji całości jednej wieży to ok. 30 tys. zł.

0.43 Utwardzenie nawierzchni ul. Węglowej
Wnioskuję o remont – położenie nowej nawierzchni ul. Węglowej – odcinek pomiędzy ul. Dąbrowskiego a Lisią. Aktualnie droga jest szutrowa. Podczas okresów suchych strasznie się kurzy, natomiast podczas deszczów tworzy się błoto. Jest to droga do szkoły, a nie zapewnia dzieciom bezpieczeństwa.
Koszt remontu 460 tys. zł.

0.44 Zamontowanie latarni na ul. Okulickiego
Wnoszę o wymianę lamp ulicznych lub przycięcie drzew na ul. Okulickiego przy budynkach nr 6, 8, 12 Armii Krajowej. Także prośba o wykonanie oświetlenia parkowego przy ciągu pieszym, między budynkami ul. Okulickiego 1-25, od strony południowej i posterunkiem Policji przy ul. Szarych Szeregów 8.
Koszt realizacji zadania 60 tys. zł.

0.45 Remont schodów w rejonie ul. Szarych Szeregów i ul. Okulickiego
Wnoszę o wyremontowanie schodów we wskazanych miejscach. Teren przy komisariacie jest bez oświetlenia, a ciągi piesze są bardzo zniszczone i niebezpieczne. Koszt 60 tys. zł.
Remont schodów i ciągów pieszych ok. 20 tys. zł.

0.46 Remont chodników na ul. Akacjowej
Ulica wraz z chodnikami dziurawa, wymaga remontu. Chodniki w wyjątkowo złym stanie.
Remont chodnika 95 tys. zł.

0.47 Wykonanie oświetlenia na ul. Fabrycznej (między budynkami nr 19, 21 oraz 21 a, b i 21 c, d)
Brak oświetlenia stwarza niedogodność w poruszaniu się mieszkańców po drodze, szczególnie w okresie zimowym.
Koszt realizacji zadania 65 tys. zł.

0.48 Wykonanie chodnika z kostki polbrukowej na ul. Leopolda Okulickiego (od Łużyckiej do Armii Krajowej)
Wnoszę o wykonanie chodnika z kostki polbrukowej z poszerzeniem o miejsca parkingowe od istniejącego już miejsca parkingowego tj. od budynku nr 3 na ulicy Sucharskiego w kierunku wyjazdu do ul. Łużyckiej. Cały chodnik jest w fatalnym stanie.
Wykonanie zadania 60 tys. zł.

0.49 Budowa oświetlenia przed budynkiem przy ul. Władysława IV 16
Mieszkańcy Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Władysława IV 16 wnioskują o budowę oświetlenia (2 punkty świetlne) wzdłuż chodnika między wejściem do budynku a ul. Władysława IV. Budynek zamieszkują głównie starsze osoby, które mają problem z powrotem do domu po zmierzchu.
Koszt realizacji zadania 18 tys. zł.

0.50 Utwardzenie drogi dojazdowej do ul. Jasińskiego 8
Mieszkańcy Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Jasińskiego 8 wnioskują o budowę nowych miejsc parkingowych i o utwardzenie ciągu ulicy Jasińskiego. Obecny jej stan jest fatalny, w okresie jesienno-zimowym mieszkańcy toną w błocie i śnieżnej breji.
Najlepszym rozwiązaniem byłoby wybudowanie ciągu pieszego, miejsc parkingowych nawierzchni z polbruku i wykonanie nawierzchni drogi z polbruku. Koszt takiego zadania ok. 450 tys. zł.

0.51 Wykonanie oświetlenia na ul. Wiśniowej 18-30
Wnioskujemy o wykonanie oświetlenia wzdłuż chodnika biegnącego przy wejściach do klatek budynku Wiśniowa 18 -30.
Koszt realizacji zadania 140 tys. zł.

0.52 Modernizacja drogi Zamenhofa 40-46
Wnoszę o wykonanie nowej drogi osiedlowej wraz z wykonaniem miejsc parkingowych.
Koszt wykonania zadania 140 tys. zł.

0.53 Zagospodarowanie terenu przy ul. Młyńskiej
Wnioskuję o zagospodarowanie ul. Młyńskiej obejmujące wykonanie nawierzchni ulicy, wykonanie chodników i ewentualnych miejsc parkingowych, zagospodarowanie zieleni.
Koszt wykonania zadania 410 tys. zł.

0.54 Remont drogi osiedlowej, ul. Chopina 29-31, 33-35, Westerplatte 41-43
Wnioskuję o remont drogi osiedlowej wraz z chodnikami i ewentualnymi miejscami parkingowymi.
Koszt remontu ok. 250 tys. zł.

0.55 Remont drogi osiedlowej, ul. Westerplatte 4-6-8, 10-12-14, 16-18-20-22
Wnioskuję o remont drogi osiedlowej wraz z chodnikami i ewentualnymi miejscami parkingowymi.
Koszt remontu ok. 200 tys. zł.

0.56 Modernizacja ul. Rymarskiej i ul. Składowej
Trakt w porach jesienno-zimowych jest trudno przejezdny, w wyniku opadów tworzą się doły od strug wody uniemożliwiające normalne przechodzenie. Sytuację pogarsza coraz większy ruch pojazdów.
Koszt remontu ul. Rymarskiej 170 tys. zł. Koszt remontu ul. Składowej 520 tys. zł. Razem 690 tys. zł.

0.57 Wykonanie oświetlenia ulic Beżowej, Karminowej, Bordowej, Szkarłatnej, Purpurowej i Grafitowej
Rozbudowa oświetlenia na ulicach Beżowej, Karminowej, Bordowej, Szkarłatnej, Purpurowej i Grafitowej objęłaby znaczną część osiedla o stosunkowo gęstej zabudowie przy rozsądnych kosztach realizacji, ponieważ oświetlenie na ww. ulicach zasilane byłoby z tej samej stacji transformatorowej, co oświetlenie na Krępowskiej, Złotej i Srebrnej.
Koszt realizacji zadania 384 tys. zł

0.58 Budowa nawierzchni ul. Kopciuszka i ul. Krasnoludków
Ul. Kopciuszka łączy Jędrzychowską z osiedlem Bajkowym i jest bardzo często użytkowana przez wielu mieszkańców. To droga nieutwardzona. Taki stan jest szczególnie dokuczliwy dla przechodniów. Ul. Krasnoludków jest łącznikiem ulicy Królewny Śnieżki z ulicą Jędrzychowską. Pozostaje nieutwardzona na całej długości i jest w bardzo złym stanie w związku z czym korzystanie z niej jest niezwykle utrudnione.
Koszt zadania na ul. Kopciuszka ok. 250 tys. Na ul. Krasnoludków ok. 400 tys. zł. Łącznie 650 tys. zł.

0.59 Utwardzenie nawierzchni alejek między ul. Piękną i Wł. Łokietka
Alejki między ulicami Piękną i Wł. Łokietka od lat służą jako droga dla pieszych, dojazd do posesji oraz jako parking dla mieszkańców Osiedla Braniborskiego. Potrzebne jest ich utwardzenie. Jesienią i wiosną zamieniają w grzęzawisko pełne błota, które uniemożliwia przemieszczanie się.
Koszt realizacji ok. 42 tys. zł.

0.60 Wymiana nawierzchni i budowa parkingu na ul. Zachodniej
Ul. Zachodnia na prawie całej swej długości jest pokryta dziurami i odkształceniami. Potrzebuje całościowej modernizacji, razem z podkładem pod miejsca parkingowe.
Koszt zadania 300 tys. zł.

0.61 Wymiana nawierzchni i stworzenie miejsc parkingowych na ul. Wypoczynek
Realizacja modernizacji ul. Ptasiej i związane z tym skierowanie ruchu przez ul. Wypoczynek spowodowało pogorszenie stanu nawierzchni. Na całej długości występują dziury i koleiny. Kolejnym problemem jest brak miejsc parkingowych.
Wykonanie nawierzchni i chodników 300 tys. zł.

0.62 Budowa drogi, chodników, oświetlenia i kanalizacji deszczowej na ul. Ignacego Łukasiewicza
Proszę o budowę ul. Ignacego Łukasiewicza na odcinku od ul. Jędrzychowskiej do ul. Alfreda Nobla. Na ulicy tej w grudniu 2012 r. zostanie oddany do użytku budynek wielorodzinny bez drogi. W budynku tym zamieszka ok. 160 osób, a w terminie późniejszym 640 osób.
Koszt realizacji 1,5 mln zł.

0.63 Dobudowanie miejsc parkingowych na ul. Kilińskiego
Zwracamy się o powiększenie miejsc parkingowych wzdłuż naszej ulicy. Dlaczego? Ul. Krasickiego, ul. Sowia, ul. Sokola oraz inne stawiają samochody na ul. w/w co utrudnia nam, mieszkańcom, postawienie pojazdów.
Wykonanie zadania 115 tys. zł.

0.64 Modernizacja ciągów komunikacyjnych os. Wazów (Dolna – Staszica – Zakręt)
Najważniejsza sprawa to zniszczona nawierzchnia doprowadzająca do poszczególnych bloków. Wymaga co najmniej położenia na istniejącą nawierzchnię masy asfaltowej. Szczupłość miejsc postojowych i wąskie, bez wyjazdu dwukierunkowego jezdnie mają wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców związane z różnymi sytuacjami kryzysowymi.
Ul. Zakręt - nawierzchnia i chodniki wymagają wymiany, ul. Dolna - nawierzchnia wymaga remontu, ul. Staszica - nawierzchnia wymaga remontu. Koszt realizacji ok. 865 tys. zł.

0.65 Remont chodników i zjazdów dla wózków ul. Boh. Westerplatte 11
Uszkodzone, popękane płytki chodnikowe, pozapadany chodnik przy studzienkach, liczne ubytki chodnika, zapadnięte schody (pod schodami wypłukany jest piach, a schody wiszą w powietrzu) a to poważne zagrożenie – grozi zarwaniem się schodów graniczących z wyjściem z przedszkola!
Wykonanie zjazdów dla wózków i przełożenie chodników 25 tys. zł.

0.66 Przebudowa ul. Bankowej
Wnioskujemy o projekt i remont ul. Bankowej wraz z nawierzchnią, ciągami pieszymi i nowymi nasadzeniami. Jest uliczką uczęszczaną i malowniczą, znajdują się przy niej reprezentacyjne kamienice. Niestety uliczka, kiedyś pięknie wybrukowana z aleją lipową, stała się głównie parkingiem dla aut. Nawierzchnia jest w kiepskim stanie, a drzewa usychają na potęgę.
Koszt realizacji 600 tys. zł.

0.67 Projekt zagospodarowania i remont pl. Pocztowego
Na placu Pocztowym funkcjonuje coraz więcej lokali gastronomicznych, staje się miejscem coraz bardziej atrakcyjnym dla mieszkańców i przyjezdnych. Jako naturalne przedłużenie deptaka powinien być bardziej przyjazny przechodniom i przebywającym na placu klientom niż samochodom, które teraz opanowały plac.
Koszt realizacji 1 mln 700 tys. zł.

0.68 Budowa drogi przy Szkole Podstawowej nr 11, ul. Spawaczy 3D
Przedłużenie ul. Spawaczy/Konstruktorów i poprowadzenie jej wzdłuż Trasy Północnej bardzo ułatwiłoby dojazd rodzicom do szkoły i bezpieczne dostarczenie swoich pociech.
W roku 2010 została wykonana dokumentacja projektowa (budowa ul. Konstruktorów stanowiąca połączenie ul. Spawaczy z ul. Mechaników). Koszt budowy drogi wraz z budową ekranów akustycznych ok. 2 mln zł.

0.69 Remont chodnika na ul. Pszennej
Aktualny stan chodnika – nierówności, ubytki – jest fatalny zarówno ze względów estetycznych, a przede wszystkim stanowi zagrożenie ich bezpieczeństwa.
Wykonanie remontu ok. 300 tys. zł.

0.70 Wymiana chodnika na ul. Ptasiej
Chodnik od ul. Piastowskiej do ronda przy ul. Wyszyńskiego jest zniszczony, płytki są dziurawe, w niektórych miejscach jest ich brak.
Koszt realizacji 150 tys. zł.

0.71 Budowa chodnika na ul. Dantyszka
Budowa chodnika wzdłuż ul. Dantyszka jest konieczna ze względu na bezpieczeństwo nie tylko mieszkańców tej ulicy, ale osób starszych mieszkających w Domu Opieki Społecznej przy ul. Słowackiego, którzy codziennie przechodzą tędy do sklepu i kościoła.
Koszt remontu ciągów pieszych 360 tys. zł.

0.72 Budowa chodnika i oświetlenia na ul. Łużyckiej (od działek do bloków 45-51)
Oświetlenie ulicy Łużyckiej , łącznie z chodnikiem kończy się przy ogródkach działkowych. Rodziny mieszkające przy końcu ulicy, w osadzie bloków nr 45-51 nie mają oświetlenia ulicy, chodnika ani możliwości korzystania z usług MZK.
Wykonanie ok. 300 tys. zł.

0.73 Utwardzenie nawierzchni ul. Słowiczej
Nie można poruszać się tu wózkiem inwalidzkim z uwagi na duże dziury w nawierzchni. Również komunikacja piesza i samochodowa jest bardzo utrudniona.
Koszt realizacji 300 tys. zł.

0.74 Budowa miejsc parkingowych między ul. Długą a ul. Wesołą
W związku z zamieszkaniem dużej ilości młodych ludzi na w/w ulicach automatycznie wzrosła liczba aut osobowych. Moja propozycja obejmuje skwery przy drodze wewnętrznej bez uszczerbku dla rosnącej tutaj zieleni i drzew.
Wykonanie 300 tys. zł.

0.75 Budowa 2 progów wyspowych ograniczających prędkość na ul. Lechitów
Na końcu ul. Lechitów znajduje się plac zabaw dla dzieci. Jest duży ruch pieszy, a kierowcy jeżdżą zbyt szybko.
Wykonanie 2 progów wyspowych ok. 10 tys. zł.

0.76 Remont chodnika i przejścia dla pieszych na ul. Słowackiego
Wnioskuję o remont chodnika i przejścia dla pieszych (na łuku drogi prawa strona z ul. Nowej na Słowackiego). Na tym odcinku ulicy istniejący chodnik ok. 20 m jest b. wąski, krzywy ze spadkiem w kierunku jezdni, a przejście dla pieszych nie ma obniżonych krawężników.
Remont chodnika i przejścia dla pieszych na łuku skrzyżowania ul. Nowej i ul. Słowackiego ok. 20 tys. zł.

0.77 Wykonanie ciągu pieszo–jezdnego, sięgacza do ul. Zacisze
Zwracamy się o wykonanie ciągu pieszo-jezdnego w rejonie ulicy Zacisze i al. Wojska Polskiego. Poszczególne jego odcinki są drogą polną z coraz większymi dziurami po kolejnych opadach deszczu.
Koszt realizacji zadania 120 tys. zł.

0.78 Ustawienie 4 tablic zakazujących wchodzenia na skarpy wzdłuż ul. ks. K. Michalskiego
Ustawienie tablic zakazujących wchodzenie na skarpy, zwłaszcza w miejscach zakrzaczonych, uchroni te skarpy przed wandalizmem. Obecnie niektórzy użytkownicy tej nowej ulicy zrobili sobie z tych miejsc „ubikacje”.
Koszt wykonania i zamontowania 4 tablic ok. 5 tys. zł.

0.79 Budowa ekranów dźwiękowych przy ul. Waszczyka
Mieszkańcy Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Waszczyka w Zielonej Górze 8 wnioskują o ochronę mieszkańców pobliskich budynków przed ponadnormatywnym hałasem poprzez budowę ekranów dźwiękowych.
Koszt zadania ok. 405 tys. zł.

0.80 Nasadzenia drzew i zieleni w obrębie ulic Jaskółczej, Wiśniowej
Podczas remontów ulic często dochodzi do zniszczeń zieleni w pasie drogowym jak i poza nim. Drugim aspektem jest wycinka drzew, które przeszkadzają w budowie, lub są już stare i zagrażają bezpieczeństwu. Jeszcze inną przyczyną wycinki są tworzone wzdłuż ulic parkingi. Te działania są jak najbardziej uzasadnione, ale w wielu wypadkach w miejsce wyciętych drzew lub dosłownie kilka metrów dalej można dokonać nowych nasadzeń. Chciałbym zaproponować nasadzenie kilkunastu drzew w obrębie ulic Wiśniowej i Jaskółczej. Chciałbym także, aby nasadzono zieleń na wysepkach rond Wiśniowa, Ogrodowa i Fabryczna.
Kwota przeznaczona na propozycje zawarte we wniosku - 100 tys. zł.

0.81 Poprawa jakości terenów rekreacyjnych na os. Braniborskim
Mieszkańcy Osiedla Braniborskiego wnioskują o przekazanie pieniędzy z budżetu obywatelskiego na poprawę jakości terenów służących mieszkańcom do rekreacji. W ramach podjętych działań powinny zostać zrealizowane następujące zadania: poprawa jakości istniejących ścieżek na obszarze terenów leśnych, wykonanie miejsc odpoczynku, wykonanie ścieżki edukacyjnej, ustawienie tablic z planami ścieżek rowerowych oraz tras do wędrówek pieszych, poprawę jakości oświetlenia.
Koszt przeznaczony na zadanie 500 tys. zł.

0.82 Budowa ekranu akustycznego przy hali CRS
Proponuję wybudowanie ekranu akustycznego osłaniającego klimatyzator od strony ulicy przy hali CRS. W okresie letnim w godzinach nocnych (23.00-3.00) klimatyzator przygotowuje czynnik roboczy na kolejny dzień, co powoduje nieprzyjemny hałas, przez co nie da się spać w nocy.
Koszt inwestycji ok. 150 tys. zł.

0.83 Zamontowanie 4 wiat przystankowych MZK na trasie linii nr 44, Jędrzychów
Proponuję zamontowanie wiat przystankowych MZK na trasie linii autobusowej nr 44. Nadeszła jesień a z nią pochmurne i deszczowe dni, żadna przyjemność czekać na autobus i moknąć.
Koszt 4 wiat ok. 50 tys. zł.

0.84 Budowa windy osobowej przy wiadukcie na ul. Sulechowskiej
Z okolic dworca PKP i położonych tam przystanków wiadukt ul. Sulechowskiej połączony jest krętymi schodami co stanowi trudność dla pacjentów w dotarciu do przychodni Aldemed, matek z wózkami jak również osób niepełnosprawnych.
Koszt ok. 400 tys. zł.

0.85 Remont muru na ul. Tadeusza Kościuszki
Mur podtrzymujący skarpę został wybudowany ponad 40 lat temu. Części metalowe balustrady są skorodowane i uszkodzone. Części metalowe balustrady, które były zakotwiczone w betonowym murze są na wierzchu, a mur jest popękany w wielu miejscach.
Koszt realizacji zadania ok. 10 tys. zł.

0.86 Wyremontowanie dachu przy ul. Sikorskiego 86
Jestem samotną matką, która wychowuje córkę przykutą do wózka inwalidzkiego po porażeniu mózgowym. Mieszkam w starym domku przy ul. Sikorskiego 86. W bardzo złym stanie jest dach. Gdy pada deszcz, woda leje się po ścianach, robi się wilgoć i jest bardzo zimno. Podczas wiatru spadają dachówki, które są dużym zagrożeniem dla przechodniów.
Stan dachu budynku komunalnego jest zły i kwalifikuje się do remontu. Szacunkowy koszt remontu wynosi 85 tys. zł.

0.87 Remont filarów i tarasów przy ul. Chrobrego
Należałoby wyremontować filary i tarasy, które obecnie stanowią zagrożenie dla przechodniów robiących zakupy w sklepach znajdujących się pod tarasami (odpadają kawałki tynku z filarów i z sufitu tarasów, kapie woda, zalewa lokale sklepowe pod tarasami).
Koszt naprawy ok. 15 tys. zł.

0.88 Remont łazienek w Szkole Podstawowej nr 14 przy ul. Jaskółczej 66
Toalety są w bardzo złym stanie technicznym, odpadające płytki ze ścian, smród nie do wytrzymania, nie domykające się drzwi sanitariatów, zestarzałe muszle klozetowe, to wszystko powoduje niechęć dzieci do korzystania z toalety w trakcie zajęć w szkole.
Wszystkie łazienki w SP14 wymagają remontu tzn. wymiany istniejących pionów wod.-kan., urządzeń i armatury sanitarnej, zamontowania kabin systemowych, odnowienia ścian podłóg i sufitów. Koszt ok. 250 tys. zł.

0.89 Remont placu zabaw przed budynkiem ul. Władysława IV 18
Mieszkańcy Wspólnoty Mieszkaniowej przy ulicy Władysława IV 18 wnioskują o rewaloryzację placu zabaw między budynkami Władysława 16 i18. Z uwagi na bardzo zły stan techniczny placu zabaw, jest on niemal całkowicie nieużywany. Wyeksploatowane elementy zabawowe wymagają wymiany na nowe, bardziej nowoczesne i urozmaicone pod względem zabawowym oraz wiekowym.
Koszt realizacji zadania ok. 165 tys. zł.

0.90 Budowa boiska wielofunkcyjnego i placu zabaw na os. Kwiatowym
Wnioskuję o utworzenie placu zabaw na os. Kwiatowym - przyjaznego i bezpiecznego miejsca zabawy dla małych dzieci. Potrzebny jest ogrodzony teren z ławkami oraz kilkoma urządzeniami do zabawy takimi jak: piaskownica, huśtawki, sprężynowiec, zestaw zabawowy ze ślizgawką, karuzela itp. W przyszłości można dobudować miniboisko lub wyposażyć plac w kolejne atrakcje.
Miasto posiada dokumentację projektową na budowę boiska wielofunkcyjnego z placem zabaw przy ul. Rezedowej. Koszt realizacji ok. 1 mln 330 tys. zł.

0.91 Budowa placu zabaw i boiska na Osiedlu Leśnym
Wnoszę o wybudowanie placu zabaw dla dzieci na Osiedlu Leśnym, na którym mieszka bardzo dużo młodych rodzin z małymi dziećmi. A istnieje w tej chwili tylko jeden plac zabaw, mocno zdewastowany i z uwagi na planowaną budowę parkingu samochodowego będzie musiał być zlikwidowany. Brakuje też choćby najmniejszego boiska dla dzieci starszych i młodzieży.
Szacunkowy koszt realizacji zadania (plac zabaw + boisko) – ok. 500 tys. zł.

0.92 Budowa placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 9, ul. Partyzantów 22
Przedszkole istnieje prawie 50 lat i od czasu powstania placówki spora część podwórka pozostała bez zmian. Miejsce zabaw naszych pociech jest w opłakanym stanie. Daleko mu do radosnych, pełnych kolorów, inspirujących do zabawy placów, jakie spotykamy na osiedlach czy w innych przedszkolach w Zielonej Górze. Nasze maluszki bawią się na paru metalowych, przestarzałych, nie do końca bezpiecznych sprzętach.
Wykonanie placu zabaw ok. 60 tys. zł.

0.93 Budowa placu zabaw oraz boiska dla os. Villa Nowa i os. Słowackiego
Wnioskuję o przeznaczenie części pieniędzy z budżetu na 2013 r. na zaplanowanie i wykonanie placu zabaw, najlepiej z boiskiem dla dzieci zamieszkałych przy ul. Geodetów. Istniejące osiedle nie posiada żadnej infrastruktury przeznaczonej dla dzieci. Wspólnoty mieszkaniowe na tym terenie posiadają jedynie piaskownice i kilka tzw. bujaków. Ze stworzonego terenu rekreacyjnego korzystaliby także mieszkańcy osiedla Jędrzychów oraz os. Słowackiego.
Miasto posiada dokumentację projektową na teren rekreacyjno-sportowy i plac zabaw na os Słowackiego (przy ul. Karłowicza/ Orkana). Wykonanie zadania ok. 530 tys. zł.

0.94 Modernizacja boiska szkolnego „Chynowianka” przy Zespole Edukacyjnym nr 1, ul. Truskawkowa 12
Wnioskujemy o remont pełnowymiarowego boiska usytuowanego w niewielkiej odległości od Zespołu Edukacyjnego nr 1 na terenie osiedla Kolorowego. Jest to wspaniałe miejsce na zajęcia sportowe dla uczniów szkoły podstawowej, a od przyszłego roku szkolnego również gimnazjalistów. Boisko wymaga modernizacji: uzbrojenia terenu, zamontowania oświetlenia, powiększenia pomieszczenia socjalnego, zamontowania trybun i dwóch wiat boiskowych, zamontowania osprzętu do nawadniania.
Koszt zadania ok. 400 tys. zł.

0.95 Utworzenie wybiegu dla psów w Parku Piastowskim
Chciałam zgłosić do budżetu na następny rok propozycję utworzenia wybiegu dla psów. Wystarczy ogrodzić kawałek terenu i postawić kilka przeszkód do tresury psów i gotowe. Proponuję w Lesie Piastowskim, gdzieś między amfiteatrem a Ochlą.
Koszt zadania ok. 52 tys. zł.

0.96 Przywrócenie boiska przy ul. Amelii
Zwracamy się z prośbą o to, żeby przy ul. Amelii zostało przywrócone boisko, które zostało zasypane hałdami ziemi podczas budowy Centrum Rekreacyjno-Sportowego. Wcześniej mogliśmy tam grać w piłkę nożną, siatkówkę, badmintona i tenisa. Wprawdzie obok zrobiono nowe boiska, ale są one zamknięte przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji i nie mamy na nie wstępu.
Koszt uprzątnięcia, wykonanie nawierzchni trawnika siewem ok. 200 tys. zł.

0.97 Wymiana oświetlenia i remont boiska przy ul. Sulechowskiej
Oświetlenie boiska jest zbyt słabe, a korzystają z niego w skali miesiąca setki zawodników – gra tu 50 drużyn Zielonogórskiej Ligi Szóstek Piłkarskich. Płyta boiska mocno zdekapitalizowana, a linie słabo widoczne, co utrudnia sędziowanie.
Remont boiska wymaga ułożenia nowej nawierzchni, wraz z nowym oświetleniem koszt rzędu 1 mln zł.

0.98 Stworzenie terenu sportowo-rekreacyjnego w obrębie ulic Obywatelska, Harcerska, Ludowa
Zwracamy się z prośbą o stworzenie infrastruktury sportowej dla osiedla przy ul. Obywatelskiej. Osiedle położone w atrakcyjnym miejscu przy ul. Batorego z centrami handlowymi, szkołą, przedszkolami, ale także bez strefy rekreacyjno-sportowej.
Koszt przeznaczony na zadanie ok. 500 tys. zł.

0.99 Modernizacja ściany tenisowej przy kortach MOSiR-u
Zadanie obejmuje wykonanie gruntownej renowacji ściany do ćwiczeń tenisowych wraz z wykonaniem nowej nawierzchni placu po obu stronach ściany. Obecnie ściana jest spękana i nierówna, a nawierzchnia jest zdeformowana przez korzenie sąsiadujących z nią drzew.
Wykonanie zadania ok. 115 tys. zł.

0.100 Remont skarpy nasypu drogi przez Park Piastowski (optyczne oddzielenie ciągu pieszego i drogi od ul. Sowiej)
W związku z obsypywaniem się od strony ulicy Sowiej skarpy nasypu drogi łączącej ulicę Wyszyńskiego z ulicą Botaniczną w imieniu mieszkańców przyległych do drogi nieruchomości położonych przy ulicy Sowiej wnioskuję o remont (wzmocnienie, przebudowę) w/w skarpy oraz o przeprowadzenie na jej powierzchni takich nasadzeń aby zielenią oddzielić optycznie ciąg pieszy i drogę od nieruchomości przy ulicy Sowiej.
Koszt remontu ok. 300 tys. zł.

0.101 Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. św. Cyryla i Metodego - Zawadzkiego „Zośki”
Proponujemy remont siedzisk betonowych (obecnie ruina). W miejsce starej bieżni rozważenie doprowadzenia dojazdu i budowy miejsc parkingowych. Takie rozwiązanie przyszłościowo mogłoby uatrakcyjnić wykorzystanie tego terenu.
Wykonanie parkingu po uprzedniej rozbiórce istniejącej nawierzchni to koszt ok. 800 tys. zł. Ewentualne drogi dojazdowe ok. 500 tys. zł. Razem ok. 1,3 mln zł.

0.102 Rekultywacja terenów zielonych oraz zagospodarowanie działki przy ul. Podgórnej 39-41
Mieszkańcy Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Podgórnej 39-41 wnioskują o rekultywację terenów zielonych oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku. Wjazd na naszą posesję jest w bardzo złym stanie a zieleń jest nieuporządkowana. Budynek zamieszkują przeważnie starsze osoby, którym brakuje przestrzeni do przebywania na wolnym powietrzu.
Koszt realizacji zadania ok. 90 tys. zł.

0.103 Rekultywacja terenów zielonych i zagospodarowanie działki na ul. Konicza 20 i 22
Mieszkańcy Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul Konicza 20 i 22 wnioskują o rekultywację terenów zielonych oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku. Obecnie istnieje jedynie zieleń wysoka. Drzewa wymagają pielęgnacji. Brakuje zieleni trawiastej niskiej, a rosnąca trawa porasta teren kępkami. Przydałby się placyk, ławki, miejsce do gry w szachy.
Koszt realizacji zadania ok. 320 tys. zł.

0.104 Częściowe zagospodarowanie terenu wokół stawów przy ul. Waszczyka
Mieszkańcy Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Waszczyka 2AB wnioskują o zagospodarowanie terenu wokół stawów. Osiedle ubogie jest w miejsca do wypoczynku i rekreacji. Mieszkańcy nie mają miejsca do spotkania na rozmowy. A pobliski niezagospodarowany las, ze stawami oraz nasypem po Kolei Szprotawskiej, jest bardzo ładnym miejscem. Aż prosi się o zagospodarowanie i przekształcenie w park.
Kwota przeznaczona na zadanie ok. 700 tys. zł.

0.105 Stworzenie infrastruktury rekreacyjnej w parku pomiędzy rondem Zesłańców Sybiru a Dziką Ochlą
Tereny zielone od ronda Zesłańców Sybiru do Dzikiej Ochli są naturalnym łącznikiem pomiędzy dwoma ważnymi punktami rekreacyjnymi Wzgórzami Piastowskimi z Ogrodem Botanicznym, a terenami Ochli ze skansenem i kąpieliskiem. W weekendy park ten zapełniają mieszkańcy spragnieni wypoczynku. Natura obdarzyła tę okolicę we wszystkie atuty, aby być idealnym miejscem rekreacji. Warto więc miejsce uzbroić w infrastrukturę typu: ścieżki zdrowia, wytyczone trasy z oznaczeniem, punkty odpoczynku i relaksu.
Koszt ok. 260 tys. zł.

0.106 Ścieżka zdrowia w Parku Piastowskim i Lasku Piastowskim
Projekt zakłada oznakowanie ścieżki zdrowia dla osób biegających, jeżdżących na rowerach, a także osób, które spacerują po Parku i Lasku Piastowskim. Na trasie należy przygotować miejsca do ćwiczeń na świeżym powietrzu z tabliczkami informacyjnymi, co w danym miejscu należy robić (np. skłony, przysiady, podnoszenie belki oraz ilość powtórzeń).
Przybliżone koszty ok. 137 tys. zł.

0.107 I etap rewitalizacji Parku Piastowskiego i Wzgórz Piastowskich
Renowacja szaty roślinnej, renowacja małej architektury parkowej i budowa nowej (fontanna, ławeczki, altanki), stworzenie i oznaczenie miejsc rekreacyjnych (m.in. ścieżki piesze, rowerowe, nordic walking, trasy nart biegowych, rekonstrukcja tzw. górki tatrzańskiej i toru saneczkarskiego; lodowisko sztuczne; oznaczenia wszystkich obiektów; mapa Parku, Wzgórz Piastowskich i Ogrodu Botanicznego). Koszt całego zadania szacuję na ok. 5mln zł. Na rozpoczęcie zadania w 2013 r. proponuję zarezerwowanie ok. 600 000 zł.
Kwota przeznaczona na I etap zadania 600 tys. zł.

0.108 Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Kąpielowej z ul. Nowojędrzychowską oraz na przejściu dla pieszych obok przychodni, ul. Nowojędrzychowska
Na skrzyżowaniu ul. Kąpielowa - ul. Nowojędrzychowska zdarzają się liczne wypadki. Poza znakiem „Ustąp pierwszeństwo” dojazd optycznie wygląda jakby nie było skrzyżowania. Powinno się tak „obudować” to skrzyżowanie, ażeby kierowca bardziej je zauważał. Pomoże to rozładować ruchu w porannych godzinach szczytu koło szkoły i mszach niedzielnych oraz po pogrzebach na cmentarzu. Wnioskujemy o postawienie sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy przychodni lekarskiej w kierunku sklepu Intermarche. Światła ograniczą szybką jazdę i wyprzedzanie na przejściu.
Budowa sygnalizacji na krzyżówce koszt ok. 200 tys. zł. Światła przy przejściu przychodnia – Intermarche ok. 100 tys. zł. Razem 300 tys. zł.
 

0.109 Budowa chodnika i ścieżki rowerowej od ul. Kąpielowej do ul. Nowojędrzychowskiej
Trzeba połączyć dwa odcinki ścieżki rowerowej – istniejącej przy Nowojędrzychowskiej z nową na ul. Jędrzychowskiej – kierunek Zatonie. Rowerzyści będą poruszać się po ścieżce - obecnie jadąc Nowojędrzychowską, niektórzy nie korzystają z istniejącej ścieżki od Kąpielowej.
Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Kąpielowej do połączenia z Nowojędrzychowską to koszt ok. 900 tys. zł.

0.110 Renowacja boiska i bieżni lekkoatletycznej w Szkole Podstawowej nr 11
Stan bieżni jest nieodpowiedni i zagraża bezpieczeństwu zdrowia uczniów bawiących się oraz ćwiczących na tej bieżni oraz boisku (asfaltowe). Wnoszę o wybudowanie tartanowej bieżni lekkoatletycznej oraz skoczni w dal i małego boiska ze sztuczną trawą.
Koszt 910 tys. zł.

0.111 Budowa chodnika ul. Makowa
Należałoby zbudować chodnik na Makowej przy betoniarni. Przydałoby się zlikwidować śmierdzący rów poprzez dokończenie kanalizacji deszczowej.
Chodnik przy ul. Makowej odcinek ok. 140 m koszt realizacji około 50 tys. zł.

0.112 Budowa kanalizacji deszczowej od przystanku do ul. Makowej
Budowa kanalizacji od przystanku do Makowej odcinek ok. 400 m koszt 750 tys. zł.

0.113 Wyłapywanie dzikich zwierząt z terenu miasta
Zadanie polega na podejmowaniu interwencji dotyczących zwierząt wolnożyjących, które w obrębie miasta Zielona Góra stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego. Dotyczy to m.in. dzików, saren, lisów, kun, wiewiórek, nietoperzy, jeży oraz zwierząt egzotycznych takich jak legwany lub gekony itp. Konieczne jest wyposażenie w niezbędny sprzęt, w tym odzież ochronną, sprzęt transportowy, pojazd umożliwiający bezpieczne transportowanie zwierząt.
Przeznacza się kwotę 250 tys. zł. na działania związane z wyłapywaniem dzikich zwierząt (dziki) z terenu miasta i przetransportowanie ich do lasów znacznie oddalonych od miasta.

0.114 Darmowy internet w kluczowych miejscach Zielonej Góry
Chciałabym zaproponować udostępnienie darmowego, bezprzewodowego internetu w kilku punktach miasta, które moim zdaniem są kluczowymi miejscami w Zielonej Górze (np. Park Tysiąclecia, amfiteatr, fontanna przy pl. Bohaterów).
Koszt zadania 20 tys. zł. Uwaga! Występują przeszkody natury prawnej.

0.115 Dofinansowanie klubu sportowego Dragons
Proszę o dofinansowanie klubu sportowego Dragons Zielona Góra celem zakupu wyposażenia graczy. Należy wziąć pod uwagę wciąż rosnącą popularność tego sportu w Polsce, finał ligi futbolu amerykańskiego tego roku w Warszawie oglądało na żywo niemal 25 000 osób, był również transmitowany przez telewizję Kompletny ekwipunek jednego futbolisty to koszt rzędu 2000-3000 zł.
Koszt 60 tys. zł

0.116 Budowa fontanny na pl. Powstańców Wielkopolskich
Budowa nowej fontanny poprawi rekreacyjny charakter terenu obok filharmonii, wpłynie na ożywienie deptaka z uwagi na bezpośrednie sąsiedztwo.
Koszt 1 mln zł.

0.117 Nauka pływania dla dzieci z klas trzecich szkół podstawowych
Nauka pływania w klasach 1-3 finansowana przez miasto już chyba kiedyś była. Warto wrócić do tego. Dziwne jest że dzieci z miejskich szkół jeżdżą na naukę pływania na miejski basen i muszą za to płacić. Przy i tak dużych wydatkach rodziców na kształcenie dzieci, nawet taka pomoc miasta pozwoli zaoszczędzić rodzicom trochę pieniędzy.
W tym roku dofinansowana jest nauka pływania w CRS dla drugoklasistów. Od 1 września 2013 r. może być dofinansowana nauka dla uczniów klas trzecich na basenie przy ul. Wyspiańskiego. Koszt 80 tys. zł.