Są pieniądze na zadania w 2013 r.

29 Styczeń 2013
Bez jakichkolwiek emocji i dyskusji radni zwiększyli we wtorek deficyt miasta. Cel – niewielkie inwestycje.

Nie było się o co spierać, bo chodzi o tzw. pieniądze radnych. To propozycja prezydenta Janusza Kubickiego realizowana kolejny rok. – Ponieważ do radnych często zwracają się zielonogórzanie, proponuję utworzenie specjalnej puli pieniędzy, tylko na ten cel. Każdy radny będzie miał do dyspozycji po 120 tys. zł – zapowiedział przed rokiem prezydent Kubicki. I jak zapowiedział, tak zrobił. Już w zeszłym roku zrealizowano z tej puli kilkadziesiąt inwestycji. Teraz przyszedł czas na kolejne.

Przypomnijmy. Radni mają do dyspozycji 6 mln zł. Po jednym milionie na każdy klub i po 120 tys. zł na każdego radnego. I te 6 mln zł znalazło się w budżecie. Teraz radni przegłosowali szczegółowy spis na co konkretnie pójdą te pieniądze. A ponieważ sami wcześniej ją stworzyli to podczas sesji nikt nad tym tematem nie debatował.

Na liście znalazło się 90 inwestycji. Co zostanie zrobione?
Kilka przykładów:
- przebudowa ul. Podgórnej na wysokości szpitala – 430 tys. zł,
- przebudowa ul. Łabędziej – 400 tys. zł,
- budowa miejsc postojowych przy ul. Porzeczkowej – 80 tys. zł,
- budowa boiska przy szkole podstawowej nr 22 – 120 tys. zł,
- umundurowanie dla orkiestry dętej Zespołu Szkól Budowlanych – 70 tys. zł,
- opracowanie koncepcji grzebowiska dla zwierząt – 35 tys. zł,
- modernizacja boksów dla psów w schronisku dla zwierząt – 20 tys. zł.

To jednak nie wszystko. – Do budżetu wprowadzamy również zadania zgłoszone przez mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego – tłumaczył wiceprezydent Krzysztof Kaliszuk. Tu również nie było dyskusji. Warto pamiętać, że oprócz trzech wielkich inwestycji: kontynuacji budowy Zielonej Strzały, ul. Krępowskiej i modernizacji boiska Chynowianki, w ramach budżetu obywatelskiego zrealizowanych zostanie 11 mniejszych inwestycji. Na przykład remont chodnika na ul. Słowackiego czy montaż czterech wiat autobusowych na Jędrzychowie za 50 tys. zł.

(tc)