Połączmy miasto z gminą

11 Październik 2012
Od lat nie było tak ważnego spotkania. W środę 10 października prezydent Janusz Kubicki zaproponował połączenie miasta z gminą. Jak brzmi oferta? – Niższe podatki, zachowanie miejsc pracy, tańsze MZK i dodatkowe pieniądze dla gminy.

- To jest ostatni moment na połączenie. Musimy się przygotować do wykorzystania kolejnych pieniędzy z Unii Europejskiej po 2014 r. – tłumaczył prezydent Kubicki. – Wprowadzony będzie ogólnoeuropejski program dla 300 miast, a za nim pójdą olbrzymie pieniądze. W Polsce, chodzi o ok. 2 mld euro, trafią one do 18 miast, w tym do Zielonej Góry.  Jest tylko jeden problem – liczba tych miast nie jest pewna. Może zmaleć. Musimy zrobić wszystko, by być w tym programie.

 To jeden z argumentów za połączeniem gminy i miasta. Po prostu, większy organizm może wygenerować większe korzyści. – Jest to ważne dla wszystkich. Przecież większość mieszkańców gminy zarabia w Zielonej Górze. Ich los zależy od kondycji miasta. Musimy wszyscy dbać o rozwój – przekonywał prezydent. 
 Słuchało go ok. 150 osób zebranych na auli C Uniwersytetu Zielonogórskiego – radni, sołtysi, członkowie stowarzyszeń, Ochotniczych Straży Pożarnych, przedsiębiorcy i zwykli mieszkańcy.

zdjjęcie testowe

Prezydent Janusz Kubicki przedstawił swoje propozycje w ramach „Kontraktu Zielonogórskiego 2015 r.”
- Połączenie ma być wynikiem umowy a nie działań na siłę. Nikt na nim nie może stracić.
- Podatki. Zostaną zrównane. Zawsze do wysokości korzystnej dla mieszkańców. Np. dzisiaj podatek od nieruchomości w budynkach mieszkalnych w mieście wynosi 42 gr/mkw a w gminie 55 gr/mkw.
- Komunikacja miejska. Po połączeniu ceny wszystkich biletów będą jednakowe w całym mieście. W praktyce oznacza to obniżenie cen biletów w gminie np. za przejazd jednorazowy z 4,40 zł na 3 zł.
- Oświata – zmiany administracyjne nie będą miały wpływu na funkcjonowanie szkół w mieście i gminie. Wszyscy mieszkańcy będą mieli swobodny dostęp do przedszkoli.
- Nadal funkcjonować będą stowarzyszenia  i kluby sportowe z dotacjami na dotychczasowym poziomie.
- Pozostają Ochotnicze Straże Pożarne, biblioteki i świetlice.
- Pracownicy Urzędu Gminy i innych gminnych instytucji będą mieli zagwarantowane zatrudnienie przez 10 lat.
- Po połączeniu powstanie jeden okręg wyborczy z całej gminy gwarantujący reprezentację mieszkańców w nowej Radzie Miasta. Byłoby to pięć osób.
- Nadal funkcjonować będą sołectwa. Ich rola wzrośnie. To do nich trafić ma tzw. Fundusz Integracyjny. W sumie ok. 100 mln zł.

Skąd te pieniądze?

- Przy zgodnym połączeniu dwóch gmin minister finansów o 5 proc. zwiększa udział gminy w podatkach PIT. Przez pięć lat. Wszystkie te pieniądze trafią do Funduszu Integracyjnego – zapowiadał prezydent Kubicki.
Fundusz Integracyjny ruszy od 2013 r. Przez dwa lata finansować go będzie miasto – po 3 mln zł rocznie. To taka sama kwota, jaka w mieście trafia do mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego.
W gminie to również mieszkańcy sami będą decydować o rozdziale pieniędzy. Fundusz Integracyjny trafi do sołectw proporcjonalnie do liczby mieszkańców.

W 2013 r. będzie to:

Barcikowice – 32 tys. zł,
Drzonków – 253 tys. zł,
Jany i Stożne – 68 tys. zł,
Jarogniewice – 52 tys. zł,
Jeleniów – 29 tys. zł,
Kiełpin – 23 tys. zł,
Krępa – 115 tys. zł,
Łężyca – 299 tys. zł,
Ługowo – 17 tys. zł,
Nowy Kisielin – 199 tys. zł,
Ochla – 312 tys. zł,
Przylep – 492 tys. zł,
Racula – 380 tys. zł,
Stary Kisielin – 284 tys. zł,
Sucha – 49 tys. zł,
Zatonie i Marzęcin – 112 tys. zł,
Zawada – 282 tys. zł.

wybierz swoje
Barcikowice sołtys Franciszek Kosidło Franciszek Kosidło
Drzonków sołtys Renata Woźniak Renata Woźniak
Jany i Stożne sołtys Monika Turzańska Monika Turzańska
Jargoniewice sołtys Elżbieta Świercz Elżbieta Świercz
Jeleniów sołtys Wojciech Bortnowski Wojciech Bortnowski
Kiełpin sołtys Aneta Walczak Aneta Walczak
Krępa sołtys Janusz Sikora Janusz Sikora
Łężyca sołtys Jolanta Rabęda Jolanta Rabęda
Ługowo sołtys Agnieszka Głuska Agnieszka Głuska
Nowy Kisielin sołtys Andrzej Zalewski Andrzej Zalewski
Ochla sołtys Aleksander Kosowicz Aleksander Kosowicz
Przylep sołtys Mieczysław Momot Mieczysław Momot
Racula sołtys Mirosława Jabłonka Mirosława Jabłonka
Stary Kisielin sołtys Krystyna Koperska Krystyna Koperska
Sucha sołtys Ireneusz Rypson Ireneusz Rypson
Zatonie i Marzęcin sołtys Krzysztof Sadecki Krzysztof Sadecki
Zawada sołtys Jan Smoter Jan Smoter
Zielona Góra prezydent Janusz Kubicki Janusz Kubicki