Tak zmienia się lubuska kolej

6 Listopad 2014

Projekty kolejowe
(przewidywane do realizacji w ramach RPO – Lubuskie 2020)

Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020 obejmuje trzy kluczowe inwestycje w zakresie poprawy infrastruktury linii kolejowych. Inwestycją, która jest ujęta w planach PKP PLK, jest modernizacja linii kolejowej nr 273 (Nadodrzanka) na odcinku Głogów-Zielona Góra-Kostrzyn. Projekt jest obecnie w trakcie realizacji i finansowany z budżetu państwa, w nowej perspektywie planowana jest kontynuacja prac w ramach POIiŚ.
Dwa pozostałe zadania obejmują:
* Rozbudowę i modernizację infrastruktury linii kolejowej nr 203 na odcinku Krzyż-Gorzów Wlkp.-Kostrzyn. Modernizacja odcinka Gorzów Wlkp.-Kostrzyn wykonana została w ramach LRPO 2007-2013 z poziomem dofinansowania 49 proc. Koszt realizacji pozostałego odcinka Krzyż-Gorzów Wlkp. określono na 62 mln zł.
* Rozbudowę i modernizację infrastruktury linii kolejowych 275 na odcinku Miłkowice-Żagań oraz linii 14 na odcinku Żagań-Żary-Forst. Linia przebiega częściowo na terenie województwa dolnośląskiego, dlatego projekt wymaga dofinansowania ze środków regionalnych obu województw.

Zrealizowane inwestycje kolejowe:

W 2011 roku zakończono modernizację następujących odcinków linii kolejowych realizowanych przez PKP PLK, w ramach dofinansowania z LRPO:
* Gorzów Wlkp.-Kostrzyn (wartość projektu – 29,7 mln zł);
* Zbąszynek-Gorzów Wlkp. (wartość projektu – 26,6 mln zł).
W 2012 roku realizowano modernizację odcinka Zbąszynek-Czerwieńsk i rozpoczęto budowę łącznicy omijającej stację w Czerwieńsku. Projekt został zakończony w 2013 r., 5 czerwca 2013 roku otwarto nową łącznicę Czerwieńsk Południe-Czerwieńsk Wschód (całkowita wartość projektu - 73,2 mln zł, dofinansowanie w ramach LRPO: 35,7 mln zł).
Ogółem, w ramach LRPO dofinansowano trzy projekty modernizacyjne o wartości blisko 130 mln zł.
Dzięki zrealizowanym w ramach LRPO inwestycjom, wyremontowane tory i łącznica pozwoliły uruchomić od 15 grudnia 2013 bezpośrednie połączenie obu stolic naszego województwa.

Zakup taboru szynowego

* 2011 rok – odebrano dwa dwuczłonowe autobusy szynowe z napędem spalinowym – 16,7 mln zł;
* 2012 rok – rozpisano i rozstrzygnięto przetarg na zakup autobusu szynowego – 9,8 mln zł;
Zakupione pojazdy umożliwiły uruchomienie połączeń bezpośrednich Kostrzyn-Gorzów Wlkp.-Poznań.
* 2013 rok - zakupiono kolejne cztery pojazdy szynowe marki „Link” za łączną kwotę 47,6 mln zł (projekt własny w ramach LRPO). Kursują m.in. na linii Zielona Góra-Gorzów Wlkp.
* 2014 rok – zakupiono dwie elektryczne jednostki marki „Impuls” o łącznej wartości 42,8 mln zł (projekt POIiŚ). Pierwszy już kursuje na trasie Zielona Góra-Poznań.

Artykuły powiązane: 

Teraz przyszła kolej na kolej

Zielona Góra została już skomunikowana szynobusami z Gorzowem, teraz pociągi elektryczne marki „Impuls” połączyły ją z Poznaniem. - Stawiamy na inwestycje kolejowe. To ekologiczny transport, wygodna i tania alternatywa dla podróży samochodami - mówi marszałek Elżbieta Polak.