Połączenie? TAK. Dla mojej rodziny.

11 Maj 2014
- Nie jestem wróżką. Mogę tylko odwołać się do mojej intuicji. A ta mi podpowiada, że o wyniku referendum połączeniowego zadecyduje przede wszystkim frekwencja – przyznaje Zenon Rabęda.

- Popiera pan połączenie z miastem?
Zenon Rabęda, mieszkaniec Starego Kisielina, były wieloletni przewodniczący rady gminy: - Popieram połączenie nie dla siebie, tylko dla młodych, dla mojej rodziny. Połączenie da nam wszystkim szansę na lepszy i szybszy rozwój. W pojedynkę będzie i gminie, i miastu znacznie trudniej. Za moim poparciem dla połączenia nie kryją się żadne osobiste korzyści. To wyłącznie wybór lepszej drogi rozwoju.

- Połączenie spotyka się z gwałtownym sprzeciwem większości gminnych radnych. Ponoć wywierali także na pana naciski, by wycofał pan swoje poparcie na rzecz połączenia. To prawda?
- Nie wiem, skąd zaczerpnął pan tę informację. Ja mogę tylko zdementować – nikt mnie do niczego nie namawiał: ani do popierania połączenia, ani do wycofania poparcia. To była moja samodzielna decyzja.

- Mariusz Rosik został przez radnych niedawno odwołany z funkcji wiceprzewodniczącego właśnie za popieranie połączenia…
- Nie wiem, nie znam wszystkich szczegółów. Z jednej strony, te liczne jego nieobecności na posiedzeniach komisji nie mogą budzić mojego entuzjazmu, choć domyślam się, że skoro Rosika nie było, to widać miał ku temu ważne powody. Z drugiej strony, może zastanawiać ta zbieżność jego odwołania z ogłoszeniem przez Rosika poparcia dla połączenia. Ale nie chcę gdybać, nie mam szczegółowej wiedzy.

- Jak pan ocenia poprzednie kampanie połączeniowe?
-
Przeżyłem ich kilka. Najdłuższą za czasów prezydent Bożeny Ronowicz. Jako przewodniczący rady gminy często spotykałem się z pełnomocnikiem prezydenta miasta, Stanisławem Szymkowiakiem, właśnie w tej sprawie. Nasze rozmowy były bardzo podobne. Ja pytałem o szczegółowe propozycje w zakresie oświaty, sportu, straży pożarnej itp., a Szymkowiak konsekwentnie sprowadzał nasze rozmowy do wysokiego poziomu ogólności.

- A jak pan ocenia obecną kampanię?
- Moje poparcie dla połączenia jest najlepszą jej oceną.

- Jaki wynik referendum pan prognozuje?
- Nie jestem wróżką. Mogę tylko odwołać się do mojej intuicji. A ta mi podpowiada, że o wyniku referendum zadecyduje przede wszystkim frekwencja.

- Dziękuję.
Piotr Maksymczak

Artykuły powiązane: 

Zbudujemy południową obwodnicę miasta

- Niech sceptycy i przeciwnicy połączenia nie mówią tylko: nie, nie, nie! Niech powiedzą, co zrobią na tak, oprócz tego, że będą trwali. Jak np. rozwiążą problem setek ciężarówek przejeżdżających przez Drzonków i Raculę? – mówi Krzysztof Kaliszuk.

Mam prawo i płacić podatki, i zabierać głos

- Spotykam się z takim delikatnym poczuciem, że my mieszkańcy, którzy przyjechaliśmy do tej gminy ileś lat temu, tak w „cudzysłowie” nie mamy prawa decydować. Nasz głos jest trochę mniej ważny od głosu tych ludzi, którzy mieszkają tu 40 lat, 50 lat - mówi Janusz Jasiński.

Nasze dobre miejskie autobusy

- My bezpośrednio zależymy od kondycji miasta. MZK zatrudnia 280 osób. 48 z nich, to mieszkańcy gminy. Im sytuacja miasta jest lepsza, tym bardziej oni są spokojniejsi o swoje miejsca pracy – mówi Barbara Langner.

Wójt nie jest wizjonerem

- Dla mnie najważniejsza jest budowa kanalizacji w Ochli i Zatoniu. W gminie nie ma perspektyw na rozwiązanie tego problemu, to miasto stwarza możliwości załatwienia sprawy w kilka lat – mówi Jarosław Berent.
wybierz swoje
Barcikowice sołtys Franciszek Kosidło Franciszek Kosidło
Drzonków sołtys Renata Woźniak Renata Woźniak
Jany i Stożne sołtys Monika Turzańska Monika Turzańska
Jargoniewice sołtys Elżbieta Świercz Elżbieta Świercz
Jeleniów sołtys Wojciech Bortnowski Wojciech Bortnowski
Kiełpin sołtys Aneta Walczak Aneta Walczak
Krępa sołtys Janusz Sikora Janusz Sikora
Łężyca sołtys Jolanta Rabęda Jolanta Rabęda
Ługowo sołtys Agnieszka Głuska Agnieszka Głuska
Nowy Kisielin sołtys Andrzej Zalewski Andrzej Zalewski
Ochla sołtys Aleksander Kosowicz Aleksander Kosowicz
Przylep sołtys Mieczysław Momot Mieczysław Momot
Racula sołtys Mirosława Jabłonka Mirosława Jabłonka
Stary Kisielin sołtys Krystyna Koperska Krystyna Koperska
Sucha sołtys Ireneusz Rypson Ireneusz Rypson
Zatonie i Marzęcin sołtys Krzysztof Sadecki Krzysztof Sadecki
Zawada sołtys Jan Smoter Jan Smoter
Zielona Góra prezydent Janusz Kubicki Janusz Kubicki