Kontakt

Redakcja

Łącznik  Zielonogórski
Al. Niepodległości 13
65-048 Zielona Góra
Tel. 68 415 22 44
e-mail: redakcja@lzg24.com.pl

Tomasz Czyżniewski - redaktor naczelny
Daria Śliwińska-Pawlak - redaktor prowadzący
Krzysztof Grabowski - dziennikarz