Solo lub w zespole

24 luty 2023
Dziecięcy i Młodzieżowy Festiwal Piosenki odbędzie się w dniach 15-16 marca, w sali Hydro(za)gadka Zielonogórskiego Ośrodka Kultury.

Do 3 marca, można zgłosić swój udział w festiwalu. Jeśli pięknie śpiewasz i chcesz, by usłyszeli cię inni - nie zwlekaj. Podczas festiwalu zaprezentują się młodzi wokaliści z Zielonej Góry - od najmłodszych dzieci aż po studentów. Zaśpiewają w czterech grupach wiekowych: klasy I-III, IV-VI i VII-VIII szkoły podstawowej oraz szkoły ponadpodstawowe i młodzież do 21. roku życia. W festiwalu wystąpić mogą soliści, duety i zespoły. Regulamin festiwalu i karta zgłoszenia na stronie www.zok.com.pl.

(el)

 

wybierz swoje
Barcikowice sołtys Franciszek Kosidło Franciszek Kosidło
Drzonków sołtys Renata Woźniak Renata Woźniak
Jany i Stożne sołtys Monika Turzańska Monika Turzańska
Jargoniewice sołtys Elżbieta Świercz Elżbieta Świercz
Jeleniów sołtys Wojciech Bortnowski Wojciech Bortnowski
Kiełpin sołtys Aneta Walczak Aneta Walczak
Krępa sołtys Janusz Sikora Janusz Sikora
Łężyca sołtys Jolanta Rabęda Jolanta Rabęda
Ługowo sołtys Agnieszka Głuska Agnieszka Głuska
Nowy Kisielin sołtys Andrzej Zalewski Andrzej Zalewski
Ochla sołtys Aleksander Kosowicz Aleksander Kosowicz
Przylep sołtys Mieczysław Momot Mieczysław Momot
Racula sołtys Mirosława Jabłonka Mirosława Jabłonka
Stary Kisielin sołtys Krystyna Koperska Krystyna Koperska
Sucha sołtys Ireneusz Rypson Ireneusz Rypson
Zatonie i Marzęcin sołtys Krzysztof Sadecki Krzysztof Sadecki
Zawada sołtys Jan Smoter Jan Smoter
Zielona Góra prezydent Janusz Kubicki Janusz Kubicki