Piątek 6 września. Po wakacjach, Mazuś

1 Wrzesień 2013

Pierwszy powakacyjny wernisaż w Muzeum Ziemi Lubuskiej zapowiada się bardzo interesująco. 6 września, o godz. 17.00, bohaterem wieczoru będzie Stanisław Mazuś. Wystawa „W obronie piękna” ma charakter retrospektywny i prezentuje część bogatego dorobku malarza. Obejmuje ponad pięćdziesiąt lat pracy twórczej - najstarsza praca powstała w 1957 roku, najmłodsza w obecnym. Na ekspozycję składają się rysunki, akwarele, akwaforty i obrazy olejne. Twórczość Stanisława Mazusia oscyluje wokół odwiecznych tematów malarskich: martwej natury, pejzażu oraz portretu. Artysta od początku drogi artystycznej hołduje tradycyjnemu, rzetelnemu warsztatowi malarskiemu. W pięciu salach Muzeum Ziemi Lubuskiej można będzie podziwiać kilkadziesiąt prac artysty.