72. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

27 Lipiec 2016
Komenda Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP oraz Zarząd Okręgu Zielona Góra Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej przy współudziale prezydenta Janusza Kubickiego zapraszają zielonogórzan do udziału w uroczystościach poświęconych 72. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

72. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

Komenda Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP oraz Zarząd Okręgu Zielona Góra Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej przy współudziale prezydenta Janusza Kubickiego zapraszają zielonogórzan do udziału w uroczystościach poświęconych 72. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

Uroczystości odbędą się na terenie nekropoli zielonogórskiej, 1 sierpnia 2016 r., o godz. 17.00, przy obelisku poświęconemu  żołnierzom Armii Krajowej.
Podajemy program uroczystości: uroczyste podniesienie flagi państwowej i odtworzenie hymnu państwowego, okolicznościowe wystąpienia, apel pamięci, złożenie wiązanek kwiatów przed obeliskiem.
W uroczystości weźmie udział kompania honorowa  4. Zielonogórskiego Pułku
Przeciwlotniczego z Czerwieńska.

(pm)
 

wybierz swoje
Barcikowice sołtys Franciszek Kosidło Franciszek Kosidło
Drzonków sołtys Renata Woźniak Renata Woźniak
Jany i Stożne sołtys Monika Turzańska Monika Turzańska
Jargoniewice sołtys Elżbieta Świercz Elżbieta Świercz
Jeleniów sołtys Wojciech Bortnowski Wojciech Bortnowski
Kiełpin sołtys Aneta Walczak Aneta Walczak
Krępa sołtys Janusz Sikora Janusz Sikora
Łężyca sołtys Jolanta Rabęda Jolanta Rabęda
Ługowo sołtys Agnieszka Głuska Agnieszka Głuska
Nowy Kisielin sołtys Andrzej Zalewski Andrzej Zalewski
Ochla sołtys Aleksander Kosowicz Aleksander Kosowicz
Przylep sołtys Mieczysław Momot Mieczysław Momot
Racula sołtys Mirosława Jabłonka Mirosława Jabłonka
Stary Kisielin sołtys Krystyna Koperska Krystyna Koperska
Sucha sołtys Ireneusz Rypson Ireneusz Rypson
Zatonie i Marzęcin sołtys Krzysztof Sadecki Krzysztof Sadecki
Zawada sołtys Jan Smoter Jan Smoter
Zielona Góra prezydent Janusz Kubicki Janusz Kubicki