Wybory 15 marca, Adam Urbaniak pełnomocnikiem

16 Grudzień 2014
- Połączenie miasta z gminą tuż, tuż. W Zielonej Górze powinien zawisnąć wielki zegar, który odliczałby godziny do 1 stycznia 2015 r. – zaproponował wojewoda Jerzy Ostrouch.

Jeśli ktoś jeszcze miał wątpliwości, to wtorkowa konferencja prasowa wojewody Jerzego Ostroucha i prezydenta Janusza Kubickiego nie pozostawiła żadnych niedopowiedzeń.

- Minister administracji i cyfryzacji Andrzej Halicki osobiście potwierdził, że wolą rządu jest wspierać zielonogórskie połączenie miasta i gminy. Jesteśmy w stałym kontakcie z administracją rządową, aby na bieżąco rozwiązywać wszystkie problemy i wątpliwości -  zapowiedział wojewoda J. Ostrouch.

Ministerstwa pomagają
Według prezydenta Janusza Kubickiego, właściwie wszyscy ministrowie zostali zaangażowani w zielonogórskie połączenie: od Ministerstwa Zdrowia do Ministerstwa Finansów.
- Zgodnie z przepisami, punkty apteczne mogą działać wyłącznie na terenach wiejskich. W gminie mamy trzy takie punkty. Uzgodniliśmy z ministerstwem, że po połączeniu nadal będą mogły pracować – tłumaczył prezydent J. Kubicki, czym zajmują się wysłannicy miasta podczas spotkań z przedstawicielami poszczególnych ministerstw.

Znamy termin wyborów

Wtorkowa konferencja prasowa przyniosła kilka ważnych komunikatów:
- 15 grudnia w dzienniku urzędowym województwa lubuskiego opublikowano zarządzenie wojewody o ustaleniu liczby radnych, po połączeniu, na 25.
- Przyszłoroczne wybory do zielonogórskiej rady miasta oraz na prezydenta miasta odbędą się 15 marca 2015 r.
- Wojewoda Jerzy Ostrouch wystąpił do premier Ewy Kopacz, aby Adam Urbaniak, obecny przewodniczący rady miasta, od 1 stycznia 2015 r. pełnił obowiązki rady miasta.
- Mandaty obecnych radnych miasta i gminy wygasną 1 stycznia 2015 r.
- Do 15marca 2015 r. obowiązki prezydenta miasta będzie pełnił Janusz Kubicki.

Potwierdzeniem słów wojewody były deklaracje prezydenta J. Kubickiego: - Na każdym kroku spotykamy się z wolą współpracy. To dobitny przejaw wsparcia dla naszego połączenia ze strony premier Ewy Kopacz.

Na pytanie o termin wyborów do rady dzielnicy Nowe Miasto, prezydent odpowiedział: - Wszystko wskazuje na to, że 15 marca przyszłego roku odbędą się również wybory do rady dzielnicy.

(pm)