W piątek sesja rady gminy

27 Listopad 2014
Obrady 28 listopada, prawie w całości poświęcone zostaną zmianom w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

Tak przynajmniej zapowiada program zamieszczony na stronie internetowej urzędu gminy. Radni mają także podjąć decyzję w sprawie uchwalenia gminnego Wieloletniego Programu Gospodarczego na lata 2014-2020 oraz wypowiedzieć się o projekcie zmiany uchwały budżetowej na 2014 r. Kolejna zmiana ma dotyczyć treści zapisów gminnej Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2018. Rolników zapewne zainteresuje projekt uchwały obniżającej średnią cenę skupu żyta, przyjmowanej do obliczenia wysokości podatku rolnego. Kolejne projekty uchwał dotyczą zwolnień od podatku od nieruchomości, określenia wysokości stawek podatku od środków transportu. Początek o 12.00, sala sesyjna urzędu gminy przy ul. Dąbrowskiego 41.

(pm)