Trzecie wyróżnienie edukacyjne dla gminy

31 Październik 2014
Już po raz trzeci Gmina Zielona Góra została uhonorowana certyfikatem i znakiem jakości „Samorządowy Lider Edukacji”.

30 października 2014 roku w Auli Leopoldyńskiej Uniwersytetu Wrocławskiego odbyło się uroczyste spotkanie podsumowujące IV edycję Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Gmin i Powiatów Rzeczypospolitej Polskiej, którego współorganizatorem jest Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. W jego trakcie reprezentanci 56 gmin i powiatów z całej Polski, w tym Wójt Gminy Mariusz Zalewski  odebrali certyfikaty potwierdzające pozytywny wynik procedury akredytacyjnej, której celem jest badanie skuteczności i efektywności działań samorządów w dziedzinie lokalnej polityki oświatowej.

Gościem honorowym uroczystości finałowej IV edycji Programu „Samorządowy Lider Edukacji” był prof. Jan Miodek, dyrektor Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, który przedstawił wykład – gawędę pt. „We Wrocławiu na Śląsku”.
Certyfikaty „Samorządowy Lider Edukacji” otrzymują jednostki samorządu terytorialnego, które - w opinii ekspertów reprezentujących środowiska naukowe - wyróżniają się osiągnięciami w dziedzinie rozwoju oświaty, propagowaniu wysokich standardów edukacyjnych i budowaniu podstaw gospodarki opartej na wiedzy. Każdy samorząd uczestniczący w programie ocenia niezależnie od siebie dwóch recenzentów – naukowców zajmujących się problematyką zarządzania, rozwoju edukacji, polityki samorządowej. Badają oni m.in. jakość oferty edukacyjnej gmin, jej zgodność z lokalnymi potrzebami, innowacyjność działań podejmowanych przez lokalne środowiska aktywne w sferze oświatowej,  efektywność polityki inwestycyjnej samorządu  czy skuteczność w pozyskiwaniu i wydatkowaniu funduszy zewnętrznych na szkolnictwo. Ocena ma charakter wieloelementowy i nie dotyczy wyłącznie działalności administracji samorządowej, ale także aktywności szkół, lokalnych instytucji i organizacji edukacyjnych, środowisk nieformalnych.

Organizatorzy honorują ponadto menadżerów akredytowanych jednostek samorządu terytorialnego wykazujących się szczególnym, osobistym zaangażowaniem na rzecz rozwoju w swoich jednostkach nowoczesnej edukacji, budowania przestrzeni przyjaznej nauce i oświacie oraz kreowania postaw gospodarki opartej na wiedzy na poziomie lokalnym, przyznając im nagrody specjalne - statuetki "Mecenas Wiedzy". W IV edycji programu, wśród 9 wyróżnionych nimi wójtów, burmistrzów i prezydentów znalazł się wójt Mariusz Zalewski, któremu  „Mecenasa Wiedzy” przyznano w dowód uznania wieloletniej działalności w zakresie edukacji i integracji społecznej osób niepełnosprawnych, modernizowania i unowocześniania bazy oświatowej Gminy Zielona Góra oraz tworzenia warunków dla pełnego rozwoju uczniów zdolnych i efektywnego promowania ich talentów.

J.I.