Drogowcy przestawiają miejskie tablice

5 Styczeń 2015
Tablice drogowe z napisem „Zielona Góra” od piątku przenoszone są na nowe granice miasta.

Już od 2 stycznia, drogowcy z firmy Elmar, na zlecenie magistratu ostro zabrali się do przestawiania zielonych tablic drogowych z nazwą „Zielona Góra”. Najpierw wykopywali je z miejsc, które informowały o wjeździe na terytorium dawnego miasta, a następnie przewozili na granice dawnej gminy.

W poniedziałek ekipa drogowa pracowała na terenie sołectwa w Przylepie. Charakterystyczną duża zieloną tablicę zamontowywali kilkaset metrów za przejazdem kolejowym w kierunku na Płoty.

- Teraz stawiamy znaki w Przylepie. Najpierw musieliśmy wykopać je ze starych miejsca tuż przy wjeździe do Zielonej Góry. Przewozimy je i montujemy w nowych miejscach. Dzisiaj postawimy jeszcze znaki Zielonej Góry na szosie do Wysokiego, w Nowym Kisielinie oraz w kierunku węzła Racula. Wcześniej ustawiliśmy już tablice na drodze do Świdnicy i w Zatoniu - mówi  Krzysztof Kaczmarek pracownik firmy drogowej Elmar.

- Taki wlotów do Zielonej Góry jest 29, jednak nie wszędzie staną nowe znaki. Dla przykładu na prowadzącej przez las gminnej drodze nie ma sensu ustawiać takich znaków. Znaki E17A maja wyznaczać początek miejscowości i stawać do 200 metrów przez początkiem miejscowości –informuje Mariusz Duszczak właściciel Elmaru.

(kg)

wybierz swoje
Barcikowice sołtys Franciszek Kosidło Franciszek Kosidło
Drzonków sołtys Renata Woźniak Renata Woźniak
Jany i Stożne sołtys Monika Turzańska Monika Turzańska
Jargoniewice sołtys Elżbieta Świercz Elżbieta Świercz
Jeleniów sołtys Wojciech Bortnowski Wojciech Bortnowski
Kiełpin sołtys Aneta Walczak Aneta Walczak
Krępa sołtys Janusz Sikora Janusz Sikora
Łężyca sołtys Jolanta Rabęda Jolanta Rabęda
Ługowo sołtys Agnieszka Głuska Agnieszka Głuska
Nowy Kisielin sołtys Andrzej Zalewski Andrzej Zalewski
Ochla sołtys Aleksander Kosowicz Aleksander Kosowicz
Przylep sołtys Mieczysław Momot Mieczysław Momot
Racula sołtys Mirosława Jabłonka Mirosława Jabłonka
Stary Kisielin sołtys Krystyna Koperska Krystyna Koperska
Sucha sołtys Ireneusz Rypson Ireneusz Rypson
Zatonie i Marzęcin sołtys Krzysztof Sadecki Krzysztof Sadecki
Zawada sołtys Jan Smoter Jan Smoter
Zielona Góra prezydent Janusz Kubicki Janusz Kubicki