Odchodzi skarbnik gminy

1 Grudzień 2014
- Wasza owacja to wielka nagroda za lata mojej wiernej służby na rzecz gminy – ze łzami w oczach dziękowała Elżbieta Łuczak-Kumorek, skarbniczka gminy.

Pod koniec września, skarbniczka gminy złożyła na ręce wójta Mariusza Zalewskiego pisemny wniosek o odwołanie. – Od 1 stycznia 2015 r. nie będzie już gminy. Moją zawodową misję uważam za zakończoną. Chcę przejść ma emeryturę – tak Elżbieta Łuczak-Kumorek tłumaczyła radnym, w ostatni piątek, przyczyny swojej decyzji.

Zgodnie z przepisami, skarbnika gminy powołuje i odwołuje rada. Formalny wniosek musi złożyć wójt.

Rada gminy uszanowała wolę Elżbiety Łuczak-Kumorek. Za jej odwołaniem głosowali wszyscy radni. Tuż potem, ściany sali sesyjnej zadrżały od gromkich braw. Owacji na stojąco towarzyszyły głośne okrzyki radnych i sołtysów:- Dziękujemy, dziękujemy!

- Dziękuję za wszystkie gesty przyjaźni i szacunku. Wasza owacja to wielka nagroda za lata mojej wiernej służby na rzecz gminy – ze łzami w oczach dziękowała wzruszona Elżbieta Łuczak-Kumorek.

(pm)